maandag 11 december 2017

Verslag van 6 december: ASS en anders denken


Vanwege enkele nieuwkomers begonnen we de avond met een voorstelronde. We hebben ons vooral met de vraag bezig gehouden: ‘Heb jij het gevoel dat je anders denkt?’ Er was veel herkenning waardoor er onderling veel uitgewisseld werd.

Bijvoorbeeld hoe dingen overkomen bij de niet autistische mens (neurotypisch / NT-er):
·       Als ik mijzelf ben kom ik ‘bot’ over;
·       bij aangepast gedrag is mijn reactie trager
·       Als ik alles zeg wat ik denk, komt dat niet altijd goed over bij de ander

Verschil persoon met autisme en NT-er:
·       ASS`er denkt veel meer na en is meer van ‘het logisch beredeneren’
·       Slaat het sociale gedeelte over (bijv. hoe gaat het met je) en vraag meteen wat ik weten wil.
·       Denk in details en moet alle feiten hard op zeggen voordat ik het eigenlijke antwoord kan geven
·       Moet het hele verhaal vertellen (alle details) anders klopt het verhaal niet
·       Het delen van een verhaal of probleem kan pas later geuit worden; pas als het voor mij zelf helder is of als ik de oplossing weet
·       Door stress of spanning in mijn lijf, niet meer weten wat ik wilde zeggen of als reactie op de ander
·       In emoties zit geen logica ik probeer ze te analyseren waardoor ik er toch wat vat op krijg
·       Ik heb emoties om te ontladen (huilen door spanning, niet omdat ik boos of verdrietig ben)
·       Ik bemerk verschil in mijn eigen humor en die van een ander, ik maak vaak taalgrapjes
·       Gevoelens van andere mensen beredeneer ik omdat ik ze zelf niet kan voelen

En de wijze van communiceren van de NT-er:
·       Ik snap niet wat er tussen de regels door gezegd word omdat niet alles benoemd wordt
·       Ik mis de boodschap van wat de ander zegt
·       Langs elkaar heen praten doordat ik niet goed begrijp wat de ander bedoelt

 Gevolgen van het anders denken:
·       Door mijn gedrag steeds aan te passen, ben ik niet wie ik ben en dat kost veel energie
·       Als ik iets logisch vind snap ik niet dat de andere persoon anders kan denken

Voor de volgende maand, woensdag 3 januari 2018, is het thema: ASS en erfelijkheid

De oorzaak van autisme is nog niet bekend. Wel is bekend dat erfelijkheid een rol speelt.
Men weet niet exact hoeveel procent van de kinderen autisme krijgt, wanneer één van de ouders dat ook heeft. Herken jij je in een van je ouders? Is het mogelijk om hier met je ouders over te praten?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen.

Meer lezen over dit onderwerp: ass en erfelijkheid.pdf


zondag 5 november 2017

Verslag van 1 november: ASS en stemmingswisselingen

Na een voorstelrondje stelde Sandra de vraag: “herken je bij jezelf of je wel eens stemmingswisselingen hebt?” Bijna iedereen beantwoordde de vraag met een ‘ja’; een vrouw twijfelde.
Hierna spraken we wat verder door over hoe stemmingswisselingen eruit kunnen zien:
·       Kan gebeuren door iets kleins
·       Door een gedachte aan iets naars
·       Ochtendhumeur
·       Soms ook fysieke gevolgen zoals hoofdpijn
·       Soms dagen achter elkaar dezelfde stemming en je niet kunnen voorstellen dat
het ooit nog anders zal zijn
·       Bij een vertrouwd persoon gemakkelijker om uit een sombere stemming te komen
·       Wisselt snel van een negatieve stemming naar een positieve stemming
·       Door moeheid als gevolg van overprikkeling slaat de stemming om
·       Lang in negatieve stemming blijven hangen
·       Reageert tertiair ( dubbel vertraagd)
·       Door medicijnen vrij stabiel; omslaan hangt van de gebeurtenis af of na slecht slapen
·       Na het stoppen van ‘de pil’ was de verandering merkbaar; nu bij gebruik van spiraaltje geen invloed op de stemming
·       Bij een blijde stemming zichzelf voorbij rennen en doorslaan in een euforische stemming

Een van de vrouwen gaf aan dat muziek positieve invloed heeft op haar stemming? Hoe zit dat bij de anderen?
De anderen herkenden de positieve invloed bij vrolijke muziek, klassieke muziek, Mozart, terugtrekken met headset op en naar eigen muziek luisteren.  Bij het reizen preventief een koptelefoon op om overprikkeling te voorkomen, op de fiets ‘oortjes’ in om naar muziek te luisteren; naar de zender ‘Radio 10’ luisteren, zelf muziek maken doet de stemming ook verbeteren of zelf gaan zingen. Tot slot werden de 7 chakra’s genoemd  als meditatieve muziek om in slaap te vallen.
(https://www.youtube.com/watch?v=03G9ksbe0-k)

Sandra vroeg of het herkenbaar is dat het stemmingsgevoel je een vertrouwd gevoel geeft?
Enkele reacties hierop zijn: bemerken dat je de negatieve stemming mist bij lange tijd in goede stemming zijn.
Verder werd opgemerkt dat de drempel om te doorbreken hoger is als je somber of depressief bent. Je weet wel wat goed voor je zou zijn, zoals naar muziek luisteren, maar je blijft hangen in passiviteit.
Na het slapen is de somberheid vaak over.

Op de vraag van de autivrouwen of stemmingswisselingen bij autisme horen, antwoordde Sandra: dat mensen met autisme hier gevoeliger voor zijn.

Tot slot eindigden we het themagesprek met tips voor elkaar:
·       Bij het moment blijven en accepteren dat je in een bepaalde stemming zit
·       Preventief goede dingen doen, zoals wandelen en muziek maken
·       Vertrouwen hebben dat het weer beter zal gaan
·       Mindfulness doen
·       Gaan kleuren (volwassen kleurboeken), mandala’s kleuren
·       Gamen op de smartphone
·       Bullit journaling (https://www.metronieuws.nl/lifestyle/life/2016/10/bullet-journal-hoe-werkt-het-en-waarom-is-het-hip)
·       Begroet je boosheid, accepteer je stemming
·       Milder zijn voor jezelf
·       Bewegen

De volgende maand, woensdag 6 december is het thema: ASS en anders denken

Hoe denken mensen met een autistisch brein? Is het echt zo dat wij anders denken dan mensen met een neurotypisch brein? Misschien kunnen we samen ontdekken wat de verschillen zijn en hoe we daar mee om kunnen gaan? 
Je bent van harte welkom om hier in het Autivrouwencafé er over mee te praten.


zaterdag 14 oktober 2017

Verslag van 4 oktober: ASS en uiterlijk

Vanwege enkele nieuwkomers begonnen we de avond met een voorstelronde.
Hierna stelde Sandra de vraag: Heb jij wel eens nagedacht over hoe je wil dat de eerste indruk over jou is?
De aanwezige vrouwen reageerden met de volgende uitspraken:
·       Onderscheidend
·       Wil er leuk uitzien
·       Mijzelf kunnen zijn
·       Erbij horen
·       Kleding is camouflage
·       Door ‘datingafspraken’ is ze er wel bewust mee bezig
·       Kleding moet in ieder geval wel lekker zitten
·       Op haar werk houdt ze er rekening mee; past zich aan, aan de situatie waarin ze zich bevind
·       Details moeten bij elkaar passen; is lang bezig om iets te vinden omdat het ook lekker moet zitten
·       Vindt kleuren belangrijk en ook het soort stof
·       Kleedt zich zoals zij zich voelt, op dat moment. Hoe meer make-up hoe onzekerder ze zich voelt

Als je je niet goed voelt, ga je er dan op letten om je beter te kleden zodat je daar een bepaalde kracht kan uithalen? Hier kwamen de volgende reacties op:
·       In een slechte stemming een joggingbroek aantrekken is wel lekker maar niet geschikt voor je eigenwaarde
·       Keuze maken om toch een joggingbroek aan te trekken want dan voelt ze zich juist beter
·       Meer aandacht aan zichzelf besteden door zich, na het douchen, op te maken
·       Neemt zich voor om zich zelf op te maken, voelt zich dan beter maar dat gevoel verwatert weer
·       Meerdere mensen gaven aan moeite te hebben met het gevoel van het opmaakmateriaal (oogpotlood of oogschaduw)
·       Lastig om te experimenteren met verschillende soorten make-up

We spraken over het feit of wij durven te experimenteren, bijv. met het verven van haren en de kleuren van de make-up.

Wat zouden we doen als we nergens rekening mee hoefden te houden?
Meerdere vrouwen gaven aan dat ze het lekker makkelijk zouden doen, zo min mogelijk kleding aantrekken,  als het erg warm is helemaal geen kleding aandoen of een huispak aantrekken.

Wat zouden we kunnen doen aan onze kleding om ons lekkerder te voelen?
·       Een aantal vrouwen gaven aan dat ze wel willen afvallen want dan zit de kleding lekkerder
·       Mensen zouden elkaar vaker een compliment moeten geven
·       Belangrijk dat iedereen kan dragen wat ze zelf wil
·       Bij depressiviteit kleedt men zich minder goed: er dan juist aandacht aan besteden
·       Als gevolg van een bepaalde gebeurtenis waarbij ze een negatief gevoel / ervaring van heeft, heeft ze moeite om datzelfde kledingstuk weer opnieuw aan te trekken

Tot slot eindigden we het themagesprek door elkaar een tip te geven; een paar reacties die men aangaf waren:
·       Probeer naar jezelf te kijken als iemand die verliefd op je is
·       Ga niet met je aandacht naar minder mooie dingen van jezelf maar juist naar wat je wel mooi vindt
  


Voor de volgende maand, woensdag 1 november, is het thema: ASS en stemmingswisselingen

Mensen kunnen last krijgen van somberheid, depressiviteit stemmingswisselingen. Gebeurd dit meer in het najaar als het weer omslaat en het eerder donker wordt of ook in andere seizoenen?
Stemmingswisselingen houden in dat je stemming of gevoel onverklaarbaar omslaat en nauwelijks tot niet te controleren is. Een stemming kan bijvoorbeeld van een neutrale stemming omslaan in een ‘up‘ een zeer positieve stemming zoals euforie, maar ook in een ‘down‘ een extreme negatieve stemming zoals boosheid, chagrijnigheid, verdriet, somberheid,  depressie en alles wat daar tussen ligt.
Meestal is er niet één oorzaak van een stemmingswisseling. Vaak is er sprake van een combinatie van fysieke, emotionele, mentale sociale factoren. Hoe is dit bij jou, heb jij er last van en hoe ga je ermee om?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen.


zondag 10 september 2017

Verslag van 6 september: ASS en aardig zijn voor jezelf

Tijdens deze 1e bijeenkomst, na de zomervakantie, werd er kort aandacht besteedt aan het feit dat we 5 jaar bestaan. Maya bedankte Sandra voor het leiden van de gespreksgroep.
Er waren 14 vrouwen gekomen en vanwege de vele nieuwkomers begonnen we de avond met een voorstelronde.
Hierna stelde Sandra Krekel de vraag: Heb jij het gevoel dat je aardig bent voor jezelf?
We kregen als reactie de volgende uitspraken:
·       Heeft het er erg moeilijk mee
·       Een ander moet het tegen haar zeggen dat ze het goed doet
·       Het perfectionisme zit haar in de weg
·       Is kritisch op zichzelf
·       Wil het graag goed doen en als het dan niet lukt, wordt ze boos op zichzelf
·       Moeite om dingen te vragen, i.v.m. het maken van een scriptie
·       Is langer bezig doordat ze het goed wil doen (perfectionisme)
·       Wil het ‘moeten’ verminderen
·       Vindt het prettig als andere mensen tegen haar zeggen dat ze het ‘goed’ doet.
·       Heeft er moeite mee om te accepteren dat 80% ook goed genoeg is. Ze wil gaan voor 100 %
·       Is aardiger voor zichzelf nu het op haar werk beter gaat
·       Heeft er moeite mee om te accepteren dat ze maar weinig werkuren kan maken omdat ze snel is overprikkeld
·       Moet te veel van zichzelf en het lukt haar niet om het allemaal te doen. Aan het eind van de dag heeft zij daar een ontevreden gevoel over

We spraken vervolgens over hoe we onszelf beter kunnen laten voelen door bijvoorbeeld niet steeds naar een andere persoon te kijken die iets wel kan of iets beter doet; dit geeft bij jezelf het gevoel dat jij het niet goed doet. Of heel bewust niet je agenda helemaal vol plannen maar rekening houden met hersteltijd van jezelf. Aangeven dat iets te veel is, voorkomt dat je jezelf overvraagt en ‘nee’ zeggen is ook een optie.
Een vrouw vertelde dat zij vroeger ook hoge eisen aan zichzelf stelde en nu ze veranderd is dat het beter gaat met haar; ze heeft meer zelfvertrouwen in zichzelf gekregen.
Een paar vrouwen geven aan dat als ze het kinderlijke van zichzelf uiten, dat ze zich dan goed / prettig voelen.

Op de 2e vraag van Sandra: ‘hoe zou je voor jezelf aardig kunnen zijn’? kwamen de volgende reacties:
·       Tegen jezelf zeggen: ‘het is goed zo’ en het stemmetje ‘ja maar….’ op de achtergrond negeren
·       Zeg aan het eind van de dag tegen jezelf: ‘je hebt het goed gedaan’
·       Duidelijker willen zijn naar andere mensen en hierbij haar eigen grenzen beter bewaken
·       Grenzen stellen en vaker ‘nee’ zeggen
·       Aan het eind van de dag jezelf een compliment geven over de dingen die je hebt gedaan
·       Maakt aan het eind van de dag een logboek om de positieve maar ook de negatieve dingen op een rijtje te zetten. Dan overziet ze beter de positieve dingen
·       ‘nee’ leren zeggen
·       Iemand in gedachten nemen die je aardig vindt en die altijd aardig voor jou is
·       Meer naar het gevoel luisteren als naar het verstand
Als laatste gaf Sandra nog een tip voor iedereen: ‘Accepteer  jezelf zoals je bent’.


Voor de volgende maand, woensdag 4 oktober is het thema: ASS en uiterlijk

Uiterlijk is veel meer dan er goed verzorgd uitzien. 55% van een eerste indruk wordt bepaald door je uiterlijk.Welke ervaringen heb jij hiermee en hoe ben je hiermee omgegaan?
Heb je weleens nagedacht over hoe je wil dat de eerste indruk van jou is? Hoe kun je dat met kleding, gedrag, uitstraling, manier van praten en bewegen beïnvloeden?
Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 

zondag 11 juni 2017

Verslag van 7 juni: ASS en motoriek

We begonnen de avond met een korte voorstelronde vanwege 2 nieuwe deelnemers. Hierna opende Sandra het themagesprek. Een groot aantal mensen met autisme heeft een bepaalde motorische onhandigheid. Dat kan zich zowel uiten in de fijne als in de grove motoriek. Hoe kijken de vrouwen tegen hun motoriek aan?
Waar hebben zij moeite mee:
·       Niet netjes kunnen schrijven
·       Niet lenig zijn
·       Onhandig zijn in technisch dingen
·       Houterig in de bewegingen maar ook bang
·       Regelmatig ergens tegenaan lopen, bijv. tegen deurposten
·       Balans is houterig en geeft een wiebelig gevoel
·       Over eigen voeten struikelen
·       Geeft aan ook houterig te bewegen en ook bang te zijn; loopt vaak ergens tegen aan. Vroeger was de motoriek niet goed
·       Bij overprikkeling slecht evenwichtsgevoel
·       Motoriek is goed maar merkt wel dat bij overprikkeling de motoriek achteruit gaat; kan door haar houterigheid niet dansen

Meerdere mensen herkennen zich in het wiebelige gevoel en sommige gaven aan als ze naar boven kijken, dat men dan het evenwicht kwijt lijken te raken. Hoogtevrees kwam ook ter sprake: een aantal vrouwen kreeg hier pas op latere leeftijd last van.
We spraken over het houterig bewegen. Wordt je nu angstig doordat je houterig beweegt of beweeg je houterig doordat je angstig bent. Het lijkt of het dit laatste is. De deelnemers geven aan meer te kunnen als er geen druk op staat, ze het in hun eigen tempo kunnen doen en niet overprikkeld zijn. Als je last hebt van stress verkrampen je spieren en gaat alles moeizaam.

Op de vraag waar wij wel goed in zijn, kwamen de volgende reacties:
·       Fijne motoriek
·       Priegelig handwerk
·       Dansen
·       Yoga
·       Balspel
·       Steltlopen

Een paar vrouwen gaven aan dat hun motoriek verbeterd is door hardlopen, yoga en dansen / salsadansenHardlopen geeft ook een steviger / zekerder gevoel.
We spraken over yoga en dat het een goede manier is om niet meer in je hoofd te zitten. Hoewel een aantal vrouwen wel aan yoga gedaan hebben, is het niet bij iedereen een regelmatige bezigheid.

Tenslotte vroeg Sandra ons of wij aan sport doen? De meeste vrouwen gaven aan zeker actief te bewegen, ook al zit niet iedereen bij een (sport)vereniging. Zij zijn actief met wandelen, fietsen en hardlopen. Enkele vrouwen vertelden deel te nemen aan een actieve sport, zoals Spinning, Bodypump en Bootcamp en Salsadansen.


Voor de volgende bijeenkomst, woensdag 6 september is het thema: ASS en aardig zijn voor jezelf. 

Veel mensen met autisme hebben een negatief zelfbeeld. Omdat je anders bent dan anderen heb je vaak het gevoel dat je het niet goed doet. Als je dit zelf gaat geloven is het mogelijk dat je heel kritisch wordt op jezelf. Daardoor versterk je je negatieve zelfbeeld. Je wordt niet alleen kritischer op jezelf maar ook op de mensen om je heen? Hoe is dit bij jou?
Hoe krijg je het voor elkaar dat je aardig bent voor jezelf? Dat je jezelf accepteert zoals je bent en uiteindelijk ook waardeert?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen.

maandag 8 mei 2017

Verslag 3 mei: ASS en wanneer en aan wie vertel je het?


Na een kort voorstelrondje begon Sandra met een keuzevraag: ben jij er open over, vertel je het aan een beperkt aantal mensen of ben je er niet open over. Voor een aantal vrouwen was de keuze half – half.
Open zijn in het vertellen: 3x
Vertelt het aan een beperkt aantal personen: 2x 1 en 3x ½
Is er niet open over: 1x 1 en 1x ½

We spraken verder n.a.v. de vraag: ‘zou je er open over willen zijn?’
De reacties waren divers: enkele vrouwen gaven aan dat ze het wèl willen aangeven maar dat het ook afhangt van de situatie. Het is voor de meeste vrouwen moeilijk omdat ze niet kunnen inschatten hoe de ander zal reageren.
Iemand gaf aan dat in haar cultuur het zeer moeilijk is om er open over te zijn; autisme wordt gezien als een psychische afwijking en je wordt als ‘gek’ bestempeld.
Degene die zei dat ze het liever voor zich houdt kiest er bewust voor om zich eenzaam te voelen, liever dat  dan dat men weet van haar autisme. Een andere vrouw gaf aan dat ze gemerkt had dat, nadat ze had verteld dat zij de diagnose autisme had gekregen, de vriendschap met een vriendin erdoor beschadigd is geraakt.
Iemand gaf aan door er open over te zijn, zij is gekomen tot wat ze nu is; o.a. op haar werk, met het behalen van diploma`s en dat zij door de diagnose een Wajonguitkering gekregen heeft.
Iemand gaf aan het bij de een makkelijker te zeggen is als tegen de ander, het is afhankelijk van de situatie en hoe zij zich voelt. Ze heeft soms het gevoel het autisme als excuus te gebruiken en dat ervaart ze als vervelend.

We bespraken dat het verschil maakt of je het wel of niet bekend maakt op je werk. Het heeft o.a. te maken of je betaald werk hebt of vrijwilligerswerk doet.
Je kan open zijn over je autisme door duidelijk te omschrijven waar je last van hebt of waar je moeite mee hebt zonder het woord ‘autisme’ te gebruiken. Dingen die je kan benoemen zijn o.a. hoog sensitief zijn, overgevoelig zijn voor geluiden of licht, slecht tegen te veel geluiden van pratende mensen kunnen of snel overprikkeld zijn. Enkele mensen benoemen de kenmerken van autisme of dat ze weinig energie hebben en zeggen vervolgens wèl dat dit komt door hun autisme.
Iemand gaf aan dat het juist prettig is om éérst de autismekenmerken te zeggen en daarna er achteraan te vertellen dat dit komt door haar autisme.
Sommigen gaven aan wel eens geconfronteerd te worden met reacties als: ‘goh, jij autistisch?’ of ‘ik kan het helemaal niet zien aan jou, dat je autistisch bent’. Dit wordt door meerdere mensen als vervelend ervaren en het nodigt uit om jezelf te verantwoorden.

Tot slot benoemden we enkele tips voor elkaar:
·       Om van het stigma ‘autistisch’ af te komen, is uitleg belangrijk
·       Je hoeft het woord ‘autisme’ niet te noemen maar benoem de aspecten erom heen
·       Wees er open over
·       Vraag jezelf af: ‘wat heb ik te verliezen’Voor de volgende maand, woensdag 7 juni is het thema: ASS en motoriek.

Een groot aantal mensen met autisme heeft een bepaalde motorische onhandigheid. Dat kan zich zowel uiten in de fijne als in de grove motoriek of in beiden. Voorbeelden zijn o.a.: onhandig zijn, houterig bewegen, moeite hebben met schoenveters vastmaken of moeite hebben met schrijven.
Door zintuiglijke overprikkeling kan ook de proprioceptie (zelfwaarneming) in je lichaam die informatie geeft over de stand houding en beweging van je lichaam, overprikkeld raken. Daardoor ontstaan er problemen met de feedback, de informatie op basis waarvan we onze manier van bewegen kunnen bijstellen.
Hoe is dit bij jou, waar heb jij problemen mee?
Als je hierover wilt praten met andere autivrouwen dan ben je van harte welkom
maandag 10 april 2017

Verslag van 5 april: ASS en social media

Sandra begon met te inventariseren wie er gebruik maakt van social media en zo ja waarvan.
Van de 8 aanwezig vrouwen kwamen de volgende reacties:
·       WhatsApp: groepsapp - 6 en individueel - 6
·       Email: 7
·       Facebook: 3 en via een aparte vriendengroep: 1
·       Twitter: 1
·       LinkedIn:3
·       Pinterest: 1
·       Google+: 3
·       Datingssite: 1

Wat levert social media ons op?
contacten met familie die ver weg wonen; anders zou ze hun minder spreken
minder eenzaam voelen
kennis van opnemen door alleen maar mee te lezen en niet zelf informatie te delen
goedkope vakanties zoeken
activiteiten zoeken
abonneren op bepaalde nieuwsbrieven
kranten of tijdschriften lezen.
afleiding als zij druk in haar hoofd is
makkelijke manier om aan informatie te komen
leuke vrijetijdsbesteding of om lege momenten op te vullen

Nadelen kunnen zijn:
het roept veel gevoel op
overspoelt worden door berichten
gevoel hebben van ‘moeten kijken’ of er berichten zijn of ‘moeten  reageren’ op berichten.
‘dizzy’ als je er te lang achter zit
zere schouders, nek en ogen
straling van de PC

Ten slot gaven we elkaar tips ‘hoe om te gaan met social media’:
·       Je eigen grenzen bewaren
·       Notificaties uitzetten zodat je niet steeds een melding krijgt dat er een bericht binnen is
·       Probeer de leuke dingen van social media uit; ga het experiment aan
·       Installeer ‘ADD-block, een App die reclame van het internet verbergt
·       Om `s avonds géén last te hebben van het blauwe licht dat de computerscherm uitstraalt: installeer ‘Flux’
·       Meldt je op Facebook alleen maar aan bij ‘besloten themagroepen’
·       Op vaste momenten gebruik maken van het internet of Facebook
·       Gebruik maken van emoticons of smileys om te voorkomen dat geschreven tekst verkeerd overkomt
·       Programmaatje installeren dat je op een tijd kan instellen en die je attent maakt om wat schouder- en polsoefeningen te doen. Zo voorkom je dat je te lang in dezelfde houding voor het beeldscherm zit.

Voor de volgende maand, woensdag 3 mei, is het thema: ASS, wanneer en aan wie vertel je het?
Durf jij aan je familie, aan je collega`s op het werk of aan je vrienden te melden dat jij autisme hebt? En als je het verteld op welke manier doe je dat? Welke ervaringen heb jij hiermee en hoe voelt het bij jou als je het bekend maakt?

Als je hierover wilt praten met andere autivrouwen dan ben je van harte welkom.