vrijdag 3 september 2021

Online Autivrouwencafé woensdag 6 oktober: autisme en rouwverwerking/levend verlies

Mensen met autisme nemen anders waar en verwerken ervaringen anders dan mensen zonder autisme omwille van hun specifieke stijl van informatieverwerking, hun ‘autistisch brein’. Deze heeft eveneens invloed op de verwerking van verlieservaringen. Hun rouwverwerkingsproces kan dus zeer verschillend zijn van de niet-autistische mens. Een rouwproces is bij uitstek een sociale en emotionele aangelegenheid. Dat kan moeilijk zijn voor een persoon met autisme. Er kan gerouwd worden om een overlijden, een echtscheiding, een verhuizing, het verlies van een baan of verwachtingen loslaten. 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 

Een interessant artikel om te lezen is: https://www.fann-autisme.nl/blogs/levend-verlies/

Verslag Autivrouwencafé 1 september: Autisme en wie/wanneer vertel je het?

Hoe en wat leg ik wanneer uit aan wie? 
Durf jij aan je familie, aan je collega`s op het werk of aan je vrienden te vertellen dat jij autisme hebt? En als je het vertelt, op welke manier doe je dat? Welke ervaringen heb jij hiermee en hoe voelt het bij jou als je het bekend maakt? Hier ging het themagesprek van september over. 

 Heb jij het aan familie, vrienden, collega’s verteld nadat je de diagnose hebt gekregen? 
 Alle vrouwen hebben het wel verteld aan iemand. Vaak eerst aan een vertrouwd persoon: de partner, ouders of een beste vriendin. Vaak vertellen ze het maar aan een select groepje. Bijna alle vrouwen vinden het moeilijk om te vertellen en gaan hier heel bewust mee om. Ze denken er over na aan wie ze het vertellen en wat de mogelijke consequenties zouden kunnen zijn. Het ligt er erg aan welke band je met iemand hebt of er vertrouwen is om het te vertellen. 

Wat waren de reacties? 
De reacties kunnen erg wisselend zijn. Sommige reacties zijn verrassend fijn. Het lastige is dat je het nooit van te voren weet. Sommige vrouwen voelen een afstand ontstaan tussen vrienden en zichzelf na de diagnose. Ze kennen hen nog van voor de diagnose, toen ze zich altijd aanpasten en meebewogen. Als ze meer hun grenzen gaan aangeven vinden anderen dat lastig. Vaak stuitten vrouwen ook op onbegrip als ze het vertellen. Ik zie het niet aan je. Wat is dan je speciale talent? Ze begrijpen het niet. 

Veel vrouwen zijn bang voor de reactie van anderen, bang voor de veroordeling, het vooroordeel. Bang dat mensen ze anders gaan zien of dat ze er op afgerekend worden.

Vertel je het op het werk? 
 De meeste vrouwen zijn hier heel voorzichtig mee. Ook op het werk zijn ze bang dat het tegen ze werkt. Soms als ze het tegen een collega vertellen is er begrip en een fijne reactie. Maar het gevoel is er dat als je op het werk vertelt wat prettig voor je is, dit zich tegen je keert. Er is nog veel onbegrip/onwetendheid over autisme. 

Tips, welke tip wil je aan de andere vrouwen meegeven? 
 - Vind jezelf belangrijk! Gebruik je eigen kracht, je eigen denken en je eigen gevoel. 
 - Wees lief en zacht naar jezelf. 
 - Je mag jezelf zijn, streef er niet naar in het keurslijf te passen.
 - Vergelijk jezelf nooit met anderen. 

De bijeenkomst werd als prettig en waardevol beschouwd. Er was veel herkenning en begrip. De vrouwen vonden het prettig dat ze hier zichzelf konden zijn en eerlijk er over konden praten.