zondag 11 december 2016

Verslag 7 december: ASS en hoogsensitiviteit

Er waren deze avond 10 vrouwen gekomen waarvan 6 voor de 1e keer en daarom begonnen we met een korte voorstelronde.
Hierna stelde Sandra de vraag hoe het hoogsensitieve zich uit:
De volgende reacties kwamen hierop:
·       Voelt het aan dat een ander niet lekker in zijn / haar vel zit
·       Merkte vaak bij binnenkomst op haar werk in een zorginstelling hoe de stemming was en of er spanning onder de cliënten was
·       Gevoelig voor stemmingen van een ander en neemt die stemming over
·       Voelt zich soms juist ongevoelig
·       Herkent zich in emoties van een ander en neemt het dan over
·       Gevoelig voor geluiden en geuren en is ook gevoelig voor de sfeer in gespannen situaties
·       Last van prikkels (geluiden), gevoelig voor de sfeer van anderen; in welke mate hangt af van haar eigen moeheid
·       Gevoelig voor stress; heeft gauw last van spanningsklachten en darmklachten
·       Dingen blijven hangen in haar hoofd (eraan blijven denken)
·       Blijven ‘herkauwen’ op de indrukken die in het hoofd binnenkomen
·       Heeft veel last van geluiden, licht en beelden van buiten (indrukken)
·       Lastig om te bepalen wanneer een emotie van mij is of wanneer van de ander

We spraken over de overlap van hoogsensitiviteit en autisme en concludeerden dat er veel overlap is. Dit maakt het lastig om de kenmerken van hoogsensiviteit los te zien van het autisme.
Er werd gezegd dat negatieve emoties door het autisme veel langer blijven hangen en dat de positieve emoties vaak alleen ervaren worden vanuit een rustig moment.(als degene nog niet overprikkeld is)

Tot slot werden er tips uitgewisseld om beter te kunnen omgaan met hooggevoeligheid:
·       Mediteren of als het hoofd vol zit dan iets rustgevends gaan doen
·       Afspraken plannen, structuur aanbrengen, dag afbouwen
·       Sporten
·       Dingen van je afschrijven, afleiding zoeken
·       Rustmomenten inlassen, time out nemen
·       Niet alles gaan vermijden maar behapbaar maken bijv. met jezelf afspreken hoe lang je naar een feest gaat
·       Als je lichamelijk moe bent dan geestelijk ontspanning of rust nemen en bij geestelijke vermoeidheid juist lichamelijke ontspanning nemen
·       Bewust prikkels uitsluiten zoals een paard met oogkleppen.Voor de volgende maand woensdag 4 januari 2017 is het thema: ASS en perfectionisme


Perfectionisme houdt in dat je iets zo goed mogelijk probeert te doen. Het is een kwaliteit maar bij mensen met autisme zie je vaak dat het een valkuil is. Het lijkt meer een obsessief verlangen handelingen perfect uit te voeren. Dan steelt het je gemoedsrust, ontneemt je het plezier in je leven en het kan je je zelfvertrouwen kosten. Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme, hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om?
Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 

maandag 7 november 2016

Verslag 2 november: ASS en mannen


We begonnen met een voorstelrondje vanwege Angelique die was ingevallen voor Sandra Krekel.
Hierna stelde zij de vraag: ‘hoe de samenstelling van het gezin was en wat de ervaring was met de vader’.
Er waren 3 vrouwen aanwezig die ouder dan 60 jaar zijn, dat verklaart dat hun jeugd heel anders was, bijvoorbeeld bij het studeren.

* Moeilijke vader, moeder was socialer ingesteld, alleen zusjes, wel een goede jeugd gehad.
* Ouders gescheiden toen ze een klein kind was, geen contact meer met haar vader. Moeder waarschijnlijk ook kenmerken van autisme. Zusje was prettig in de omgang maar broertje was erg moeilijk.
Vader kon moeilijk met de kinderen omgaan toen ze nog klein waren. Later in de schoolperiode kregen de kinderen steeds meer kennis en de vader had hier moeite mee omdat hij zelf te weinig schoolkennis had om te kunnen helpen.
* Vader was de ontbrekende factor door scheiding van de ouders; relatie met de vader was lastig. Met de opvoeding was hij niet daadkrachtig en duidelijk.
* Vader was 18 jaar ouder dan de moeder en was dominant. Een groot gezin waarin de zonen mochten studeren en de dochters thuis moesten blijven. Zij ziet tevens bij haar kleinzoon de kenmerken van autisme.
* Ouders gescheiden toen de oudste 2 kinderen het huis uit gingen, jongste bleef bij de moeder; 2 dochters en 1 zoon.
Vader was dominant en moeder regelde het grootste deel van het huishouden zodanig dat de vader geen woede-uitbarsting zou krijgen. Moeder en broer hebben ook kenmerken van autisme.
* Ouders hebben/ hadden allebei psychische problemen. Vader was zeer moeilijk persoon; broer en haar jongste zoon zijn autistisch.
Het is opvallend dat op één persoon na, de vader autoritair of dominant is / was. We hebben hier kort over gesproken; wat de reden geweest zou kunnen zijn.

Er kwam ter sprake hoe onze contacten met mannen zijn en van de aanwezige vrouwen gaven er 3 aan dat ze er niet voor kiezen om met een man samen te wonen; een vrouw heeft nooit een partner gehad. Van de andere 3 vrouwen gaven er 2 aan wel getrouwd geweest te zijn maar op dit moment geen partner te hebben.
Vervolgens bespraken we hoe mannen in het algemeen zijn, bijvoorbeeld om een gesprek mee te voeren. Een aantal vrouwen vinden het prettiger om contact met een man te hebben. Zij ervaren bij mannen niet de moeilijkheid van onuitgesproken woorden of er omheen draaien zoals vrouwen dat onderling wel doen; mannen zijn directer en zeggen waar het opstaat. We waren het er over eens dat sommige mannen, net als vrouwen, ook achterbaks kunnen zijn.

Als laatste kwam aan de orde of wij makkelijk met mannen praten?
Een vrouw gaf aan het makkelijk te vinden, juist als ze erg verdrietig is en 2 vrouwen gaven aan dat ze het makkelijker en prettiger vinden om met vrouwen te praten. Sommige mannen kunnen wel meegaan in het emotionele aanvoelen of meegaand en begripvol zijn.
Tot slot waren we het samen eens dat we het meestal wel prettig vinden om in gezelschap van mannen te zijn.

Voor de volgende maand, woensdag 7 december is het thema: ASS en hoogsensiviteit. (HSP)

Mensen met autisme zijn hooggevoelig maar mensen die de diagnose hooggevoeligheid (HSP) hebben hoeven niet autistisch te zijn. Overeenkomst is dat beiden erg gevoelig zijn maar beiden op een andere manier. Mensen met HSP zijn, naast gevoelig voor prikkels van buitenaf ook extreem gevoelig voor de emoties van anderen. Ze voelen hen vaak goed aan. Vaak hebben ze intense relaties. Ze zuigen de emoties van anderen als het ware op waardoor het al snel te veel kan worden. Beiden krijgen dus last van een vol hoofd en hebben vaak behoefte aan ‘alleentijd’ om weer tot rust te komen. Hoe uit jouw hooggevoeligheid zich? Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen, hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om?
Als je hierover wilt praten met andere autivrouwen dan ben je van harte welkom.

zondag 30 oktober 2016

Verslag 5 oktober: ASS en seizoenswisselingen


Er waren 9 vrouwen gekomen waarvan er 3 voor de 1e keer aanwezig waren en daarom begonnen we met een voorstelrondje. Hierna stelde Sandra de vraag ‘Hoe het bij ons gaat met het wisselen van de zomerkleding naar de winterkleding en andersom’. Hier kwamen de volgende reacties op: 
* Omschakelen duurt een paar dagen; moet het eerst een aantal keren erg koud hebben gehad  
* Veel opgeruimd, moet weer nieuwe winterkleding kopen 
* Moeite met veranderen 
* Lastig van de zomer naar de herfst en van de winter naar de lente 
* Grijpt terug naar setjes / combinaties die ze ooit op de foto gezet heeft 
* Kijkt voor ideeën  naar andere mensen en koopt dat ook als het leuk lijkt 
* Belangrijk dat kleding lekker zit 
* Werkt met laagjes kleding zodat het aangepast kan worden aan de temperatuur 

Vervolgens hebben we gesproken over de verandering van het licht. Dat werd wisselend ervaren: 
Sommigen kregen er een onrustig gevoel van, een soort angstgevoel: ‘het afscheid nemen van’  
Anderen vonden de overgang naar lente of herfst lastiger dan naar de zomer en winter; in de zomer weet je dat het licht fel kan zijn en in de winter het licht donkerder is of een sombere uitstraling geeft. 
De maanden november en december hebben vaak grijze dagen die op je stemming kunnen slaan, het is dan echt belangrijk om afleiding te zoeken.  
Ritme hangt samen met het daglicht; in de herfst is het licht zachter is en in de winter is het licht harder / grauwer. Bij bewolking en regen kan het in de herfst en winter wel op de stemming slaan omdat het licht zo minimaal is; men voelt zich prettiger bij zonlicht en dan maakt het niet uit of het herfst of winter is. 
De kerstverlichting maakt het buiten lichter maar jammer dat na de DrieKoningen  de buitenverlichting bij veel huizen meteen weggehaald worden; het is dan meteen zo donker buiten. 
Ook lastig is de onbetrouwbaarheid van het weer: zomer moet zomer zijn qua temperatuur en winter moet winter zijn, dus kou, sneeuw en ijs. Niet de kwakkelwinter en de herfstachtige zomers. 

‘Wat geldt voor jou specifiek met de seizoenswisselingen’? 
* De mentale gesteldheid; in de zomer is het allemaal wat luchtiger / vrijer 
* Pollenallergie is er niet in de winter! 
* Het omschakelen met de temperatuur en het licht; het steeds eerder donker worden 
* Kou en nattigheid 
* In oktober komt het besef dat het voorlopig niet meer warm wordt 
* Mentale gesteldheid: geniet van het vrije gevoel in de zomer en heeft een beklemmend gevoel als   het vroeg donker is            
* Stelt zich in op 21 juni en 21 december; dan treedt de verandering in 
* Moeite met ‘het donkere’; in huis veel lampen aan en bewust voor een licht interieur gekozen 
* Nu de lampen binnen weer eerder aangaan: last van de felle lampen. Ook op het werk, gebruikt daarom bij voorkeur lichtdimmers 

De volgende maand, woensdag 2 november is het thema: ASS en mannen 

Als je opgegroeid bent in een gezin met een of meerdere broers dan ben je meer bekend met het gegeven dat jongens anders zijn in het spelen en dat jongens anders denken. Mannen praten niet over dingen zoals vrouwen dat doen. In het dagelijkse leven heb je vaak met mannen te maken; hoe ervaar jij de omgang met mannen? Kun je beter samenwerken met mannen omdat hun brein vaak wat functioneler is ingesteld dan bij vrouwen? Of heb je moeite met het soms wat autoritaire gedrag van mannen. Ben je opgegroeid met broers of kom je uit een meidengezin? Of ben jij iemand die zich meer een man voelt en zich ook zo gedraagt?  
Als je hierover wilt praten met andere Autivrouwen dan ben je van harte welkom. 

N.B.
Sandra Krekel is afwezig. Angelique Hofman collega coach van Sandra Krekel en moeder van een autistische zoon zal haar vervangen.   

zaterdag 17 september 2016

Verslag 7 september: ASS en muziek

We begonnen de avond met een kort voorstelronde en daarna stelde Sandra de vraag: ‘wat betekent muziek voor jou’? Hierop kwamen de volgende reacties op:
* muziek is fijn maar soms is de stilte ook prettig
* vindt klassieke muziek fijn en gebruik dat om er rustig van te worden
* houdt van ‘herriemuziek’ om actief te worden, doet dit middels dansen en / of springen
* gebruikt muziek, zingen of instrument bespelen om vervelende emoties weg te krijgen of om haar
   gedachten te overstemmen.
* om rustig te worden, luistert ze graag naar ‘easy-listening-muziek’ uit de jaren `50, `60 of `70
* als emotieregulatie
* vindt muziek in de winkels niet prettig of als ze de muziek onverwachts hoort
* afreageren van werkstress of van harde muziek die ze buiten hoort
* houdt van ‘hardrockmuziek’ en bouwt de spanning af door eerst naar harde muziek te luisteren en
   dan geleidelijk aan over te gaan naar rustige  luistermuziek
* krijgt meer energie van muziek
* muziek inzetten / aanzetten om haar stemming te verbeteren

Een aantal mensen gaf aan wel eens een muziekinstrument bespeeld te hebben of nog te spelen en / of
in een koor te zingen. 
Een vrouw vertelde dat haar vriend een muziekinstrument speelt en soms kan ze dat geluid van constante herhalingen van het oefenen niet verdragen.
Een van de aanwezige vrouwen zingt in een koor en geeft aan dat ze alleen maar hardop zingt als ze thuis helemaal alleen is.
Iemand gaf aan als ze zich goed voelt, wel eens ‘in gedachten’ te zingen en een enkele keer wel echt te zingen maar alleen maar als ze weet dat ze echt alleen is.
Een vrouw zei dat ze ‘leuke liedjes’ in haar hoofd heeft zitten en zij zingt die steeds in haar gedachten.
Een vrouw vertelde dat zij bij een leuk liedje veelvuldig de ‘repeatknop’ van haar muziekapparaat gebruikt.
Iemand gaf aan wel te neuriën als zij zich ‘goed’ voelt.
Een vrouw, opgegroeid in een andere cultuur, gaf aan dat zij gewend is ook te zingen als ze verdrietig is; dit brengt de emoties tot rust.

De volgende vraag was: hebben wij last van harde muziek uit de muziekboxen?
·        Ja, gebruikt dagelijks oordoppen en ze heeft er nog last van; vooral in winkels, restaurants, bioscoop en schouwburg en zal nooit naar een muziekoptreden gaan
·        Ervaart dat er niets of weinig te doen is tegen de lage tonen of basgeluiden die ze voelt in haar maag/ borststreek
·        Tijdens het lopen van de Nijmeegse 4Daagse merkte ze dat je langs de harde muziek loopt: ze hoorde het maar kon het goed hebben je loopt ook weer verder en dan zakt het geluid weer weg.
·        Vragen of de muziek in de winkels zachter kan, helpt steeds vaker niet: men weigert steeds vaker de muziek zachter te zetten
·        Gaan dansen bij keiharde muziek op een feest
·        Iemand gaf aan dat ze het had aangeleerd om met harde geluiden om te gaan
·        Bij een hoog stressniveau kan ze niet of slecht tegen harde geluiden

Tot slot werden er nog tips aangereikt voor de ander:
·        Uitleven op muziek, swingen, is heerlijk en geeft een positief gevoel
·        Stilte op z`n tijd is ook lekker; vooral als je overprikkelt bent
·        Zorg voor een goede balans: overprikkeling - ontprikkeling
·        Gebruik muziek om in een goede of positieve stemming te komen
·        Als muziek je irriteert probeer dan om er een andere ‘draai’ eraan te geven door er anders over te denken
·        Probeer het te accepteren zodat de harde muziek naar de achtergrond gaat 


Voor de volgende maand, 5 oktober,  is het thema: ASS en seizoenswisselingen

Lente, zomer, herfst en winter. Seizoenwisselingen kunnen veel impact hebben. Zo vraagt elk jaargetijde om andere kleding. Kun je afstand nemen van de kleding die je draagt als het weer verandert of kost je dat veel moeite?
Hoe zit het met zomertijd en wintertijd. Wat voor gevolgen heeft dat voor jou? En de herfst als de blaadjes gaan vallen en het licht in de lucht verandert hoe is dat voor jou? De lente als de bolletjes weer boven de grond komen en de bomen en struiken uitlopen. Heeft dat invloed op je stemming? Kun je daar energie uithalen?
Wil je hierover praten met andere Autivrouwen dan ben je van harte welkom.


zaterdag 9 juli 2016

Verslag van 6 juli: ASS en vrijetijdsbesteding

Er waren deze avond 6 vrouwen aanwezig, 1 persoon kwam voor het eerst. Daarom begonnen we met een voorstelrondje. 
Hierna stelde Sandra Krekel de vraag: ‘wat is vrije tijd voor jou?’
Hier kwamen de volgende reacties op:

·       Wanneer ik mij kan ontspannen-zonder mensen
·       Geen verplichtingen hebben zoals opstaan, aankleden, moeten bewegen
·       In gedachten bezig zijn met rituelen
·       Buiten zijn in de natuur
·       Werk is géén invulling van vrije tijd
·       Alles wat géén werk is; geen afspraken hebben
·       Wat spontaan in je opkomt als je er niet te moe voor bent
·       Bij haar vriend zijn en dat hij voor haar eten kookt
·       Kan ook rituelen zijn
·       Geen vrije tijd, altijd bezig met plannen, organiseren en alles in goed banen leiden

De volgende vraag was: in welke mate mag je van jezelf vrije tijd hebben?
De volgende reacties kwamen hierop:
·       Als je werkt dan moet je vrije tijd nemen
·       Je kunt pas genieten van ontspanning als ‘de basis’ goed is
·       Als het geen automatisme is, dan is het gevoel van ontspanning makkelijker
·       Veel lichamelijk bewegen, geeft vanzelf een beter gevoel
·       Terwijl iemand anders juist het tegenovergestelde ervaart: bij te veel bewegen wordt zij erg moe en hierdoor vaak somber
·       Als alle processen op orde zijn
·       Moeite hebben met de balans van ‘moeten’ en vrijetijd invulling

Er waren deze avond een aantal vrouwen die last hebben van het gevoel ‘moeten’ en er waren vrouwen aanwezig die veel makkelijker hun vrije tijd kunnen invullen doordat ze een goede balans hebben.

Tot slot gaven we een tip voor de ander:
·       Een activiteit zoeken waarbij je iets samen kan doen, zoals bijvoorbeeld: dansen
·       Zoek een interesse waarop je je kan focussen, wat je zowel klein als groot kan maken, bijvoorbeeld bij wandelen in de natuur een route uitzoeken, foto`s maken en verwerken
·       Verschillende activiteiten bedenken die je niet zo snel zou gaan doen, op een papiertje schrijven en in een pot doen. Als je iets wilt gaan doen dan kan je een papiertje uit de pot halen en gaan doen
·       Als je iets graag wilt doen, daar de tijd en de ruimte voor nemen
·       Ga naar buiten, ga sporten; dit geeft een gezonde geest en een gezond lichaam

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 7 september en het thema is: ASS en muziek

Muziek doet iets met je brein en met je gevoel. Kinderen met autisme kan het uit hun isolement halen. Sommige mensen kunnen de emoties in muziek beter voelen dan in het dagelijks leven. Muziek kan ook   emoties oproepen. Muziek kan je vrij maken, of blij maken. Je kunt er somber van worden maar ook troost uit putten.  Hoe is dat voor jou?
Kan jij de harde geluiden uit de muziekboxen bij een muziekuitvoering of bij concerten verdragen? Welke rol heeft muziek in jouw leven gespeeld of speelt het nog in je leven.

Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen.

vrijdag 10 juni 2016

Verslag van 1 juni: Autisme en vakantie

We begonnen de avond met een voorstelrondje omdat er meerdere vrouwen voor de 1e keer kwamen.
Hierna stelde Sandra de vraag of wij met vakantie gaan en hoe? Hier kwamen veel reacties op omdat er 11 vrouwen aanwezig waren.
Een aantal vrouwen gaven aan dat zij iemand nodig hebben om samen op vakantie te gaan; dit kan een partner, echtgenoot of vriend(in) zijn.
Een groepsreis is ook een mogelijkheid en een aantal vrouwen hadden dat wel eens gedaan. Zij gaven aan dat zij zich in de groep eenzaam voelden maar genoten wel van de reiservaring. Meerdere vrouwen gaven aan wel van ‘rondreizen’ te houden. Sommige gingen op de bonnefooi ergens naar toe en bekeken ter plekke wat ze gingen doen of waar ze gingen slapen. Een andere vrouw ging ook vaak op de bonnefooi maar zij heeft een echtgenoot die alles regelt zodat zij er geen omkijken naar heeft. We kwamen erachter dat als je zelf de routes en verblijf kan plannen, men flexibel met tegenvallers kan omgaan en ook makkelijker de route kan veranderen.
Iemand gaf aan het liefst ieder jaar naar dezelfde camping te gaan en een voorkeur te hebben voor een rustige plek. En degene die met haar dochter naar de camping gaat: ‘als de kinderen het fijn hebben dan genieten de ouders ook’.
Meerdere vrouwen gingen voor de rust in de natuur, o.a. via een wandelvakantie maar stedenbezoek / cultuur werd ook wel gedaan.

Een paar vrouwen gaven aan nooit of in ieder geval de afgelopen 14 jaar niet op vakantie zijn geweest. Een daarvan gaf aan niet meer weg te kunnen door de vele voedingsovergevoeligheden en het niet aandurft om op de vakantieplek niet te weten hoe het zou moeten met het ontbijt en de lunch. Zelf de boodschappen halen is een optie maar in het buitenland heb je wel te maken met buitenlandse etiketten. Helaas speelt ook het hebben van weinig energie en last hebben van geuren en geluiden een rol mee. Een andere vrouw gaf aan dat ze alleen al bij de gedachte ‘alles van te voren te moeten plannen en regelen’ het op vakantie gaan al tegenhoudt. Een aantal vrouwen die thuis bleven gaven aan moeite te hebben met de invulling van de dag.
En de financiën spelen ook een rol mee bij het al dan niet op vakantie gaan; bij 1 vrouw speelt mee dat ze graag met haar hond op vakantie zou willen. Ze wandelt veel op de Veluwe en ze ervaart tijdens die wandelingen ook een vakantiegevoel. Helaas wordt dit over een paar weken verstoord door de vakantiedrukte in de maanden juli en augustus.

Een aantal vrouwen gaven aan dat ze meerdere dagen nodig hebben om in het nieuwe (vakantie)ritme te komen en dat na het thuiskomen soms wel 2 weken nodig is om de oude dagstructuur weer terug te krijgen. Bij een rondreis komt niet iedereen tot rust, mede door het bijna dagelijks veranderen van overnachten en het in-en uitpakken van de koffers. Iemand zei: “reizen is prettig omdat  je even alles achter je laat”. Gevoel dat er “van alles van je verwacht wordt” heb je dan niet en dat is erg fijn.

Er werd vervolgens gesproken over de stress die men krijgt bij o.a. als er dingen misgaan en de planning niet meer klopt, de vele dingen die mee genomen moeten worden en ook de manier van de koffer of rugzak inpakken. Ook door het poortje gaan op het vliegveld waarbij je gefouileerd kan worden kan tot erg veel stress leiden. Een goed middel om de stress te doen verminderen is de Autipas. Dit is een hulpmiddel die je kunt tonen in situaties waarbijvoor jou de spanning oploopt. Deze is te bestellen: www.autipas.nl

De onrustige gedachten die ervoor zorgen dat je stress krijgt van het inpakken van de koffers of hoe de reis- route is heeft ook te maken met hoe je jezelf er op instelt.
Bij een groepsreis weet je dat je te maken hebt met veel mensen om je heen en dat je socialer moet zijn. Bij het rondreizen met of zonder groep weet je dat je veel met veranderingen te maken krijgt. Dit snappen meeste vrouwen wel; het zit-em meer in de onverwachte veranderingen.

Tot slot spraken we over de manier van ‘inpakken’: er wordt door sommige vrouwen wel met een lijst gewerkt waarop staat wat ze moeten meenemen. Toch is dit niet voor iedereen overzichtelijk.
Iemand gaf aan: te visualiseren hoe de spullen moeten liggen; het gevoel moet kloppen.
En de meest ontspannende methode is natuurlijk: begin op tijd en zorg dat de koffer is ingepakt, al ruim voor de dag van vertrek.

Voor de volgende maand, woensdag 6 juli is het thema: ASS en vrijetijdsbesteding

Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie.Vrije tijd wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om dat te doen wat men graag doet, zoals het beoefenen van een hobby, televisiekijken of erop uit gaan.
Ook toerisme en recreatie kunnen gezien worden als een vorm van vrijetijdsbesteding. Soms actief zoals wandelen, zeilen en bergbeklimmen, soms passief zoals zonnebaden, busreizen en terrassen bezoeken.
Vrijwilligerswerk wordt door de één gezien als vrijetijdsbesteding terwijl de ander dat als werk ziet.
Wat is vrije tijd voor jou? Hoe ga jij om met de invulling van je vrije tijd. Mag je van jezelf niets doen of moet alles wat je doet nut hebben?
Je bent van harte welkom als je hierover met andere Autivrouwen wilt praten.


zaterdag 7 mei 2016

Verslag van 4 mei: ASS en lichaamsbeleving

Vanavond waren er zes vrouwen aanwezig. Omdat het 4 mei was begonnen we met 2 minuten stilte. Vervolgens een kort voorstelrondje en de introductie van het thema autisme en lichaamsbeleving met de vraag: “ Kijk je wel eens in de spiegel” Eigenlijk keek iedereen wel in de spiegel, soms om in de spiegel een bevestiging te zien van hoe lelijk je jezelf vindt of hoe dik. Iemand keek pas de laatste twee jaar echt in de spiegel. Daarvoor lukte het niet door afkeer van zichzelf. Ze heeft dat kunnen veranderen door de lat anders te leggen door anders naar zichzelf te gaan kijken. Jezelf te accepteren zoals je bent en niet te kijken naar wat er in modeblaadjes wordt aangegeven.

 Iemand vertelde dat zij vooral in de spiegel keek als zij zich goed voelde. Ze was dan tevreden over zichzelf en het gaf haar een extra goed gevoel. Als je je sterk in je lijf voelt, werkt dat psychisch door. 

Een vrouw vertelde dat ze veel van zichzelf moet, het prettig vindt om diep te gaan, bijvoorbeeld met sporten, en zo haar grenzen te verleggen. Hierna zorgde ze goed voor zichzelf: lekker in bad en lekker eten of uit eten gaan. Er werd opgemerkt dat het goed zou zijn als je lief voor jezelf bent zonder dat je het hebt moeten veroveren. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Signalen van honger of dorst worden niet altijd opgepakt of soms ook weggedrukt omdat je ergens anders op gefocust bent. Of niet eten omdat je vindt dat je dat niet verdiend.

Soms ook wachten tot het hongergevoel heel sterk is om jezelf te pijnigen. Sommigen kunnen door het hongergevoel beter werken. Signalen van overprikkeling werden vaak niet bemerkt. Pas als de stress heel hoog was werd het opgemerkt .

Wat als tip werd gegeven is om heel gestructureerd een vast ritme aan te houden. Daar kun je je heel prettig onder voelen. Dan lukt het beter om signalen van je lichaam op te pakken.

Voor de volgende maand, woensdag 1 juni is het thema: ASS en vakantie


De zomervakantie is een lange periode waarin veel activiteiten stil liggen en scholen 6 weken dicht zijn. Kun jij ermee omgaan dat de dagelijkse structuur anders is? Of je wel of geen kinderen hebt, de invulling van de dag kan lastig zijn  of heb jij er geen moeite mee? Lukt het jou om met vakantie te gaan en zoek je bewust naar stille vakantieplekken of moet je vanwege je kinderen kiezen voor een drukke camping? Kies je voor een groepsreis, ga je alleen of met je partner weg? Door erover te praten kunnen we elkaar misschien tips aanreiken hoe om te gaan met de vakantiemaanden juli en augustus.


Omdat de schoolvakanties dit jaar pas eind juli beginnen is er 6 juli nog autivrouwencafé!

zondag 17 april 2016

Verslag van 6 april: ASS en huishouding

Mogelijk door de autismeweek was het wat drukker dan normaal. Er waren 13 vrouwen aanwezig. We begonnen met een kort voorstelrondje. Iedere vrouw doet op haar eigen manier het huishouden; dit werd deze avond wel duidelijk.

Sandra stelde de vraag ‘op welke manier wij het huishouden doen’.
Bijna iedereen deed zelf het huishouden, bij enkele vrouwen was er hulp aanwezig.
Een vrouw gaf aan dat ze te maken had met hulpverleners die niet duidelijk zijn in het uitleggen op welke manier de schoonmaakklus gedaan moet worden. Hoe vaak, hoe lang etc.

·       Sommige vrouwen werkten van de bovenverdieping af naar de benedenverdieping
·       Sommige werkten met een zelf gemaakt schema
·       Andere vrouwen hadden het schema in hun hoofd zitten
·       Iemand zei dat ze vooraf veel ging nadenken over de dingen die ze moest gaan doen en dan te veel ging piekeren.

Het schoonmaken zelf:
·       Bij bepaalde schoonmaakwerkzaamheden komen veel herhalingen van dezelfde bewegingen; iemand gaf aan dat dit bij haar een spieroverprikkeling geeft. Als ze de bewegingen vaker herhaald had dan voelde het beter omdat het dan in het spiergeheugen zit.
·       Bij een paar vrouwen moest het met schoonmaken aan de linkerkant hetzelfde voelen als aan de rechterkant.
·       De schoonmaakdoekjes waar mee gewerkt werd, worden strikt gebruikt voor een specifieke klus.
·       De beleving van geuren kwam tevens ter sprake. Veel schoonmaakmiddelen zijn geparfumeerd  en niet iedereen kan hier tegen.

Iemand gaf aan bij stress de schoonmaakwerkzaamheden voor zich uit te schuiven
Iemand anders gaf aan bij stress juist door te slaan in het schoonmaken en heel secuur te poetsen en dat gaf haar veel rust.

Je hoeft niet alles iedere dag te doen, een deel van de schoonmaakwerkzaamheden hoeven maar 1 keer per week. Bepaalde klussen hoeven bijvoorbeeld maar 1 keer per maand of per kwartaal.
Als je erg chaotisch in je hoofd bent, is het uitvoeren van de voorgenomen klus niet makkelijk. Iemand vertelde dat zij regelmatig iets wil gaan schoonmaken en dat ze ergens mee begint en eindigt met iets heel anders dan dat ze zich had voorgenomen. Ze heeft moeite om zich aan haar taak te houden. Een andere vrouw gaf aan alles juist heel strak georganiseerd aan te pakken omdat ze anders het overzicht niet heeft.


Vervolgens spraken we over: wat rust geeft in je eigen woning. Hier kwamen o.a. de volgende reacties op:
·       Gek worden van te veel spullen in huis
·       Last hebben van te veel kleuren
·       Inrichting helemaal afstemmen in een bepaalde kleur
·       Structuur brengen in hoe de boeken staan of juist de grote hoeveelheid boeken in een andere kamer zetten.

Het uitgekozen patroon van het behang heeft ook invloed en het maakt veel uit of je dat zelf hebt uitgekozen of dat een ander dat doet. Kleuren zijn voor veel vrouwen belangrijk.

We praatten over de manieren waarop je zou kunnen werken en gaven elkaar tips:

·       Bedenken dat je tot een vooraf bepaalde tijdstip bezig bent met het schoonmaken en dan stoppen.
·       Gebruik maken van een ‘timetimer’.
·       Eigen stappenplan bedenken en het hard opzeggen zoals je het zou uitleggen aan een klein kind.
·       Samen met iemand het schoonmaken doen. Er is via de MEE hulp te krijgen, namelijk een map waarin een stappenplan beschreven staat hoe je te werk kan gaan. Dit is echter niet voor iedereen geschikt; sommige vrouwen gaven aan moeite te hebben om hun eigen gedachten / gevoel te interpreteren van wat er in die map aangegeven wordt.

Voor de volgende maand, woensdag 4 mei, is het thema: ASS en lichaamsbeleving

Bij mensen met autisme kan lichaamsbeleving heel anders zijn. Dat kan leiden tot afkeer van aanrakingen maar ook tot voedselovergevoeligheden. Ook kunnen, door chronische overprikkeling, lichamelijke klachten ontstaan. Hoe is dat bij jou? Herken jij de signalen die je lichaam je geeft? Signalen van honger, dorst, slaap, verwondingen, overprikkeling? Of overschrijd je regelmatig je grenzen?

Als je hierover wilt praten met andere autivrouwen dan ben je van harte welkom.

Omdat 4 mei dodenherdenking is zullen we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht nemen.