zondag 13 januari 2019

Verslag van 2 januari ASS en structuur


Verslag van 2 januari: ASS en Structuur

Het thema dat besproken werd was ASS en structuur waarbij vragen werden gesteld als:
‘Leef je erg vanuit een vaste structuur of juist niet?’
‘Heb je problemen op het gebied van structuur vasthouden of loslaten?’
‘Wat helpt je om een fijne mate van structuur te krijgen?’

Sommige vrouwen gaven aan erg vanuit een vaste structuur te leven; één van de vrouwen vertelde dat ze elke dag om 7 uur opstaat en vaste activiteiten heeft. Een andere vrouw vertelde dat ze altijd een goede structuur heeft gehad en dat ze het moeilijk vindt om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan.
Andere deelneemsters van het café spraken daarentegen weer over geen of weinig structuur hebben en van chaos in hun dagelijkse leven. Een partner kan daar soms wel in helpen; dan varen ze op de structuur van de ander.
Door het varen op de structuur van een ander kwamen sommige vrouwen pas op volwassen leeftijd erachter dat ze tegen problemen aanlopen op het gebied van structuur. Als kind werd de structuur immers geboden door de ouders.
Sommige vrouwen verdronken uiteindelijk in de chaos op school en later op het werk. Eén vrouw vertelde daarover dat ze nooit een planning maakte voor haar huiswerk; ze was eigenlijk constant met huiswerk bezig waardoor er geen vrije tijd meer over was.
Het tegenovergestelde komt ook voor. Eén deelneemster vertelde dat ze geen baan heeft en moeite heeft om alle lege tijd op te vullen. Soms is ze jaloers op werkende mensen vertelde ze. Sommige vrouwen vertelden dat ze op het werk wel gestructureerd kunnen werken omdat ze dan de prestatiedruk voelen maar dat ze dat in hun privéleven veel moeilijker vinden.

In de groep heerste verschillende gevoelens over structuur, waar de ene vrouw structuur heel prettig vindt, is de andere vrouw er weer allergisch voor. Het idee hierin iets te ‘moeten’ roept bij sommige vrouwen weerstand op. Het riep bij een deelneemster een tweestrijd op; zij vertelde structuur nodig te hebben maar dit wel vervelend te vinden.

Verschillende deelneemsters hebben manieren gevonden waardoor zij beter kunnen omgaan met hun moeilijkheden op het gebied van structuur. Zo is één vrouw een enthousiast gebruiker van haar ‘Bullet journal’. Dit is een leeg boek met puntjes erin waardoor je, als je dat wilt, lijntjes of hokjes kan maken voor schema’s. Zij gebruikt hem onder andere voor het maken van ‘to do lists’ en voor het maken van aantekeningen. Andere vrouwen maken gebruik van ‘Combi Hulp’, dit houdt in dat er iemand eens in de zoveel tijd langs komt om mee te helpen met het huishouden.

Andere dingen die werden genoemd waren: dingen opschrijven in je planning die je energie kosten en die je energie geven, bedenken wat de hoofd- en wat de bijzaken zijn, niet te veel hooi op de vork nemen en niet te perfectionistisch zijn waardoor je bijvoorbeeld in tijdnood komt en je planning daardoor in de war raakt.
Een vrouw maakt gebruik van ‘een tool’ om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan. Elke dag heeft ze twee ‘jokers’ vertelde ze. Als ze bijvoorbeeld op haar planning heeft staan om naar het dorp te gaan en iemand komt onverwacht langs dan kan ze daarvoor een ‘joker’ inzetten waardoor ze beter kan afwijken van haar schema.
Bedankt Nikki voor het schrijven van het verslag


Voor de volgende maand, woensdag 6 februari is het thema: ASS en specifieke talenten
Talent is een natuurlijk vermogen om iets goed te doen. Iedereen heeft van nature wel een aangeboren handigheid of geschiktheid voor iets waar je goed in bent. Heb jij door je autisme een specifiek talent waarover je niet ophouden? Waarvoor wordt jouw hulp gevraagd? Wat gaat jou gemakkelijk af? Wat vind je het leukst om te doen? Of zie je je eigen talenten niet? Door erover te praten zul je dingen van elkaar herkennen.  
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere vrouwen met een autistisch brein.

Een interessant artikel om te lezen is: