maandag 23 december 2013

Verslag van 4 december: ASS en familie

We zijn begonnen met een voorstelrondje omdat er twee nieuwe autivrouwen aanwezig waren. Vervolgens kon iedereen kiezen uit 3 stellingen

1.      Bij mij ontbreekt het gevoel van een familieband  (5 ½)
2.     Mijn familie helpt en ondersteunt mij  (1 ½)
3.     Contact met familie is laagdrempelig omdat je hen je hele leven al kent  (2x ½)
(We konden ook 2 dingen kiezen, vandaar de ½)

Hierna bespraken we de keuze van iedereen.
Bij de 1e stelling was de reden van de keus dat de familie de ASS niet accepteerden, schaamte en het missen van steun en warmte.
Bij de 2e stelling was de reden van de keus: het gevoel hebben ‘erbij te horen’ en steun krijgen

Sommige vrouwen voelden zich het zwarte schaap van de familie. Anderen hadden wel het gevoel er bij te horen. 
Het niet aangeven dat je een ASS hebt, maakt het voor jezelf en je partner moeilijk om je vrij te voelen bij familie.
De eindconclusie was: als de erkenning van het autisme door de familie er is dan is er een betere familieband.

Voor de volgende maand, woensdag 8 januari 2014, is het thema ASS en emoties.

Mensen met een ASS hebben moeite met het herkennen van de vele gezichtsuitdrukkingen en de lichaamstaal die mensen gebruiken tijdens het communiceren. De meeste volwassenen met een ASS herkennen de meest gebruikte gezichtsuitdrukkingen wel zoals glimlachen, blij of boos kijken of huilen. Lastiger wort het als mensen hun voorhoofd fronsen, een knipoog geven of een subtiele hoofdbeweging maken.
Hoe is dat bij jou, lukt het jou om de vele verschillen te herkennen? Lukt het jou om zelf je emoties weer te geven?
Kan jij je emoties uiten of klap je dicht en houdt je je emoties voor je? 
Hoe ga jij om met emoties om van andere mensen die bijv. boos zijn of verdrietig zijn of juist heel vrolijk of druk zijn?

Nieuwe thema`s Autivrouwencafé 2014

Januari –   ASS en emoties
Februari – ASS en sociale contacten
Maart –     ASS en ziek zijn
April –       ASS en nieuwe dingen
Mei –        ASS en partnerrelaties
Juni –       ASS en structuur

Juli en aug. – Geen AV café

September – ASS en uiterlijk
Oktober –     ASS en dwang

zondag 10 november 2013

Verslag van 6 november: Autisme en eenzaamheid


We zijn begonnen met een voorstelrondje omdat er twee nieuwe autivrouwen aanwezig waren.
Alle autivrouwen ervaren eenzaamheid. Geen of moeilijk aansluiting kunnen krijgen met anderen
werd het meest ervaren. Veroorzaakt door de andere belevingswereld en door de communicatie die minder gemakkelijk verloopt. Sommigen ervaren een gevoel van buitensluiten. Anderen geven aan dat het gevoel van erbuiten staan bij hen zelf ligt. De ander doet wel zijn/haar best maar de autivrouw voelt zich onveilig of tekortschieten en trekt zich terug.

Wel wordt aansluiting gevonden bij het doen van yoga, bij sporten en/of omgaan met gelijkgestemden. Ook bij mensen die vertrouwen in je hebben. Conclusie was dat we dat misschien meer moeten opzoeken in plaats van 
op “verplichte” verjaardagen niet ons zelf te zijn waar je doodmoe van wordt. Een persoon gaf aan dat ze de laatste keer niet naar een verjaardag van een familielid gegaan was en dat dat erg goed gevoeld had.

Voor de volgende maand, woensdag 4 december is het thema: ASS en familie. 
Vrienden kun je kiezen, je familie niet.
Als er autisme in de familie zit dan zal de omgang met elkaar niet altijd even gemakkelijk zijn.
Heb je een hechte band met elkaar of zijn er beperkingen vanwege het autisme?
Je hebt o.a. te maken met het gezamenlijk doorbrengen van de feestdagen, verjaardagen, bezoekjes tussendoor.
Misschien heb je ook nog te maken met de familie van je partner.
Hoe ervaar jij dit en hoe ga je hier mee om?

maandag 7 oktober 2013

Verslag van 2 oktober: ASS en tijdsplanning

Allereerst hebben we op het bord geïnventariseerd hoe een ieder tegen het plannen van tijd aankijkt.
Op 1 persoon na vindt iedereen het fijn om tijd te plannen.
Tweederde van de aanwezige vrouwen wil het liefste alles plannen; eenderde wil nog wat flexibiliteit overhouden.
Tweederde was tevreden over hoe ze nu tijd plannen. Eenderde wil het graag anders.

We hebben uitgewisseld hoe je om kunt gaan met het plannen.
Hulpmiddelen waar gebruik van gemaakt wordt zijn o.a.:
·         Regelmatig iemand thuis uitnodigen. Als je weet dat er iemand komt dan zorg je eerder dat je huis  netjes is
·         Overzicht van de planning zichtbaar op een whiteboard schrijven
·         Alles opschrijven in een agenda of een schema maken

Als laatste was er nog de vraag: plan je ook de ‘lege tijd’? De helft van de personen doet dat.
Dat leverde een leuke discussie op.

Voor de volgende maand, woensdag 6 november is het thema: ASS en eenzaamheid.

Er zijn mensen met een ASS die graag alleen zijn en zij kiezen daar bewust voor. Dit hoeft echter niet te betekenen dat zij zich eenzaam voelen. Hoe is dat bij jou, voel jij je eenzaam en is dat dan een enkele keer of vaak?
Dat mensen met een ASS kiezen voor ‘alleen zijn’ heeft meerdere redenen; overprikkeling is er een van.
Herken jij het gevoel van eenzaamheid en hoe ga jij om met dat gevoel?
Wil je erover praten met andere autivrouwen, kom dan naar het Autivrouwencafé.

zondag 8 september 2013

Verslag van 4 september: ASS en anders denken

Het was fijn om de groep vrouwen weer terug te zien. Er waren 9 vrouwen waarvan het merendeel ook in juni aanwezig was.
In juni hadden we in kaart gebracht wat er aan ritme en structuur wegvalt in de vakantie. Tenslotte had iedereen uitgesproken wat zij er zelf aan gingen doen. We zijn begonnen met dit na te bespreken. Wat is er van de plannen terecht gekomen? Er waren opvallende resultaten geboekt.
Bij de meesten was het gelukt om een aantal van de opgeschreven doedingen uit te voeren. Een paar waren met vakantie geweest, anderen hadden uitstapjes gemaakt, zoals fiets – en wandeltochten en met de trein erop uit. Verrassend was dat een aantal mensen enige moeite hadden met het omschakelen naar het gewone dagelijkse ritme.

Vervolgens ging het gesprek verder met het thema: ASS en anders denken. We waren het er bijna unaniem over eens dat wij anders denken.
Op de flipover werd de volgende uitspraken genoteerd op welke manier wij anders denken:
* meer ruimtelijk inzicht
* meer nadenken om rekening te houden met de ander
* doemdenken – negatief denken
* voor de ander denken om controle te houden over het gesprek
* voorspelbaarheid
* zwart-wit denken
* letterlijkheid
* een onderwerp helemaal uitdenken
* directer denken
* probleemoplossend denken

Een aantal van bovengenoemde punten zijn ook kwaliteiten. Wat doen we daar eigenlijk mee? Dat is een mooi thema voor een andere avond.

Voor de volgende maand, woensdag 2 oktober is het thema: ASS en tijdsplanning.
Tijd is een ruim begrip en je kunt er veel kanten mee op: het verleden en de toekomst, uren, dagen, weken, maanden en jaren. De tijd gaat steeds maar door.
Op deze thema-avond willen we het hebben over hoe jij met het plannen van tijd omgaat. Vind je het fijn om de tijd die je hebt te plannen? Kun je zelf de tijd plannen of heb je daar hulp bij nodig. Wat is voor jou een goed hulpmiddel om tijd te plannen?
En als je tijd gepland hebt lukt het jou dan om op tijd te komen op een afspraak?

maandag 12 augustus 2013

Verslag van 7 augustus

Net zoals vorige maand op woensdag 3 juli regende het overdag. Alleen hadden wij vandaag de pech dat het `s avonds ook niet helemaal droog was. Dus het was geen prettig wandelweer. We besloten met z`n vieren om binnen te blijven, in Zyp25.
Trudi heeft verteld over haar diagnosetraject. Tijdens het gesprek en ook erna hadden we genoeg gesprekstof om de tijd tot 21.30 uur vol te praten.
Het gesprek ging o.a. over een nieuwe therapie, dialectische gedragstherapie (DGT)  die nog omgezet gaat worden voor mensen met een ASS. Daarnaast heb ik iets verteld over mijn voortgang van het zoeken naar een nieuwe autismebegeleiding. Een vrouw die voor de 1e keer aanwezig was, heeft over de situatie van zichzelf verteld.

Voor de volgende maand, woensdag 4 september, is het thema: ASS en anders denken.
Hoe denken mensen met een ASS en is het echt zo dat wij anders denken?
Zullen we op deze avond de verschillen ontdekken van hoe een NT-er denkt?

dinsdag 9 juli 2013

Verslag van 3 juli


Met 5 vrouwen zijn we gaan wandelen in het Sonsbeekpark. Overdag was het weer nog regenachtig, `s avonds bleef het droog. Het was aangenaam zacht weer.
We zijn in de Steile tuin begonnen en via de zijpoort het bosgedeelte ingegaan. Vervolgens zijn we richting het Hertenkamp gelopen en net ervoor links af richting de Uitkijktoren gelopen. Net voor de trappen bij de Uitkijktoren sloegen we links af langs het Podium en liepen we richting de vijver. Hier hebben we een korte rustpauze genomen op de ronde bank en hebben we gekeken naar een zwanenpaartje met 2 jongen.
Tegen 21.00 uur gingen we terug naar Zyp25 waar we nog tot 21.45 uur iets hebben gedronken en gezellig hebben nagepraat.

Voor de volgende maand, woensdag 7 augustus, staat er weer een wandeling gepland.

Bij slecht weer wordt de bijeenkomst gehouden in Zyp25 en is Trudi bereidt om te vertellen over het verloop van haar diagnosetraject. 

vrijdag 14 juni 2013

Woensdag 3 juli: ASS en wandelen in het Sonsbeekpark.

In de maanden juli en augustus is er geen autivrouwencafé. Toch zou ik graag op deze avond iets willen doen. Mijn voorstel is om met de autivrouwen die zin hebben te wandelen in het Sonsbeekpark. We vertrekken om 20.00 uur. Het vertrekpunt is vanaf Zyp25, aan de Zypendaalseweg 25 te Arnhem en in het park kunnen we eventueel een rustpauze houden. Na afloop kunnen we in Zyp25 iets drinken.

Bij slecht weer kunnen we terecht in Zyp25. We kunnen dan een onderwerp bespreken wat door iemand ingebracht wordt. Trudi heeft al aangegeven dat zij eventueel wel iets over haar zelf wil vertellen.
Kosten zijn € 2,50 voor de thee.


Maya 

Enquete

In september 2012 zijn we in Zyp25 in Arnhem gestart met het autivrouwencafé.
Sinds november hebben we ook een besloten discussiegroep op LinkedIn.
Als je weleens het autivrouwencafé en/of de discussiegroep bezocht hebt dan wil ik je vragen om de enquête in te vullen. Wij willen graag weten hoe jullie een en ander ervaren en wat voor ideeën er bij jullie leven.
Klik op het plaatje onder "download de enquête". Nu opent zich een wordbestand. Dit kun je invullen, opslaan en opsturen naar info@autivrouwencafe.nl  Je kunt het ook uitprinten en per post opsturen naar Sandra Krekel, Zijpendaalseweg 25 6814CC Arnhem.

Maya en Sandra
 

dinsdag 11 juni 2013

Verslag van 5 juni

Woensdag 5 juni: ASS en vakantie.

Als eerste hebben we in kaart gebracht wat er aan ritme en structuur wegvalt in de vakantie. Vervolgens hoeveel van de acht aanwezigen daar last van hebben (aantal staat tussen haakjes). Tenslotte wat je er zelf aan zou kunnen doen. We kwamen tot het volgende:
 • kinderen spelen tot later buiten (3)
 • overdag ook overal meer kinderen (5)
 • mee kunnen doen en of genieten van vakantie-activiteiten (4)
 • avond activiteiten vallen weg (6)
 • veel herhaling op televisie-vaste series worden niet uitgezonden (4)
 • vaste sportactiviteiten vallen weg (4)
 • verwachtingen van anderen dat je op vakantie gaat en/of niet op vakantie durven (5)
 • door wegvallen ritme is alles anders (7)
 • krant is dunner (1)
 • drukker op straat door toerisme en / of festival (5)
 • afspraken met instanties verlopen moeizaam doordat veel mensen op vakantie zijn (8)
 • huisarts en/of dominee e.d. zijn op vakantie (4)
 • minder slapen (warmer 's nachts), minder structuur; daardoor depressiever (5)
 • gevoel van in de steek gelaten worden (6)
 • vrienden-kennissen-familie op vakantie (7)
 • lange dagen door zon en licht (5)
 • vaste activiteiten overdag vallen weg, zoals scholen of cursussen (7)
 • door wegvallen activiteiten valt het verschil tussen weekend en door de week weg (1)

Wat kun je er zelf aan doen:
 • Eigen structuur maken door een eigen planning te maken:’s ochtends, 's middags en / of 's avonds een ding plannen of in (het) je weekschema de lege plekken die ontstaan door het wegvallen van de activiteiten opvullen. Opvullen zou kunnen door een zomercursus te volgen, rustmomenten in te bouwen, een persoonlijk doel stellen van iets wat je altijd al graag wil doen. Een doel zou kunnen zijn alle Hanzesteden bezoeken, dagelijks gaan zwemmen (op de rustige uren), fietsen, wandelen, mediteren.
 • Bij overlast van kindergeluiden: oordopjes in doen of zelf weggaan, bijvoorbeeld gaan fietsen langs stromend water (stromend water wordt als rustgevend ervaren)
 • In kaart brengen wanneer vrienden-kennissen-familie op vakantie gaan zodat je weet wanneer ze precies weg zijn. Je kunt dan eventueel nog afscheid van hen nemen.
 • Vooraf informeren wanneer bijvoorbeeld de huisarts op vakantie is. Aan huisarts uitleggen dat je dat onveilig vindt en vragen of je alvast kennis kan maken met de vervanger.
 • Afspreken met mensen waar je normaal geen tijd voor hebt.
 • Activiteiten met andere afspreken
 • Zelf een DVD serie kopen van een TV serie of DVD's meenemen bij de bieb.
 • Legpuzzel(s) gaan maken


 

dinsdag 7 mei 2013

Verslag van 1 mei


We begonnen het gesprek door eerst iedereen te laten vertellen welke vormen van hulpverlening zij heeft. De hulpverlening varieert van hulp via ‘begeleid wonen’, hulp van een ‘PB-er’ (persoonlijk begeleider), tot hulp van een ‘SPV-er’. (sociaal psychische verpleegkundige). Iedereen die gediagnosticeerd was had een of meerdere hulpverleners.  Degene die nog geen duidelijke ASS diagnose heeft is het nog niet gelukt om goede hulpverlening te krijgen.

We spraken o.a. over het verschil tussen een PB-er en een SPV-er, hoe het is als je nog geen definitieve ASS-diagnose hebt. Ook hebben we gesproken over of je hulp durft te vragen en hoe je dat dan doet.

Niet iedereen was tevreden over de manier waarop de hulpverleners omgaan met het autisme. Bij veel hulpverleners ontbreekt voldoende kennis.

Aan het eind van de avond gaf Sandra aan dat zij aan het eind van de volgende themagesprek in juni, een korte evaluatie over het Autivrouwencafé wil houden. Dit om te kijken of iedereen zich goed voelt bij deze opzet. Suggesties zijn welkom!

Voor de volgende maand woensdag 5 juni is het thema: ASS en vakantie.
Ga jij met vakantie of kies je ervoor om thuis te blijven?
Voor veel mensen met een ASS is dit een moeilijke periode. Activiteiten komen stil te liggen waardoor ritme en structuur wegvalt. Hoe ga je daarmee om? Misschien kunnen we elkaar tips aanreiken om de vakantieperiode door te komen.

5 juni is de laatste bijeenkomst voor de vakantie. In juli en augustus is er geen Autivrouwencafé.

zondag 7 april 2013

Verslag van 3 april: ASS en activiteiten.

Het was deze week ‘de week van het autisme’ en daarom was de entree gratis. 
De opkomst was goed te noemen met 11 vrouwen. 
Als eerste werd door Sandra Krekel gevraagd wat iedereen voor activiteiten doet, dit werd genoteerd op de flip-over. 
Het waren uiteenlopende activiteiten zoals: bordspellen, naar een spelletjes-meeting gaan, het organiseren en begeleiden van toneelspelen voor kinderen, begeleiden van mensen met een beperking, internetten, zwemmen, wandelen, fietsen, schrijven, lezen, kwekerijwerkzaamheden, en uitstapjes maken met de trein. 

Vervolgens ging het gesprek in de richting van de spanning die een activiteit met zich meebrengt. Een aantal vrouwen gaf aan dat zij op het laatste moment de activiteit niet konden doen omdat zij geblokkeerd werden door een bepaald gevoel. We probeerden te achterhalen wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Het werd duidelijk dat zaken zoals vermoeidheid en overprikkeling hier een grote rol in spelen. Ook situaties die voorafgaand aan een activiteit gebeuren spelen een grote rol. De kans van slagen is groter als je je goed voorbereidt hebt en als je jezelf "dwingt" om datgene te doen wat je je voorgenomen hebt.  

Voor de volgende maand, woensdag 1 mei, is het thema: ASS en hulpverlening. 
Durf je hulp te vragen? Accepteer je dat mensen je (willen) helpen? Welke hulpverlening heb jij nodig en hoe zou je dat kunnen krijgen? Op welke manier zouden we elkaar kunnen helpen?  

zondag 10 maart 2013

Verslag van 6 maart


We begonnen weer met de flip-over: brainstormen over ASS en kinderen. Wat opviel was dat er als eerste veel negatieve dingen over kinderen genoemd werd en vervolgens kwamen daar de positieve dingen achteraan. Daarna begonnen we met het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk en dat waren er veel. Tot slot leidde Sandra Krekel het gesprek in de richting van: hoe ga je ermee om, wat kan je tegen de overprikkeling van kinderen doen?

Er werden verschillende oplossingen genoemd, zoals: bij herrie van buurkinderen proberen te bedenken wat de kinderen aan het doen zijn. Het herkennen van wat het geluid veroorzaakt helpt soms om de overprikkeling af te laten nemen. Ook het bedenken hoe je zelf vroeger als kind was helpt. Je weet dat kinderen onvoorspelbaar zijn en schreeuwen. Sommigen lukt het om het geluid te negeren door in zichzelf te keren. Andere suggesties waren oordopjes indoen, muziek van de MP-3 of IPod beluisteren met de koptelefoon. Sommigen proberen, bijvoorbeeld in een winkel, in gesprek te komen met het kind of het te intimideren door boze gezichten te trekken.
Als je in een werksituatie met kinderen te maken hebt dan kun je de drukte van kinderen vaak wel verdragen omdat je weet wanneer het afgelopen is.

Voor de volgende maand, woensdag 3 april, is het thema: ASS en activiteiten.
Je kunt denken aan: hobby, (vrijwilligers)werk, sporten, uitstapjes maken, enz.
Lukt het jou om op een prettige manier bezig te zijn, geeft het jou voor een deel van de dag afleiding, is het voor jou een manier om te ontspannen of levert het juist spanning op?

zondag 10 februari 2013

Verslag van 6 febr.


Deze avond zijn we begonnen met een korte voorstelronde omdat meer dan de helft van de 11 vrouwen voor de eerste keer in het Autivrouwencafé kwamen.
Vervolgens gingen we brainstormen over wat ‘relaties’ inhoudt, dit zorgde al snel voor een volle bladzijde op de flip-over.
Relaties zijn er op meerdere manieren, wij hebben voornamelijk gesproken over vriendschapsrelaties en liefdesrelaties.
Hierover werden ervaringen uitgewisseld, oa. over gevoelens en moet je wel of niet verliefd zijn als je verkering met iemand krijgt. Een paar mensen gaven aan dat zij er voor gekozen hebben om geen liefdesrelaties meer te willen beginnen. 

Het uur ging snel voorbij en Sandra Krekel maakte iedereen erop attent dat we nog verder kunnen praten in een besloten LinkedIngroep. Hier kunnen vrouwen met een ASS zich aanmelden en een gebruiksaanwijzing is te vinden na de dubbele punt:
deelnemen LinkedIn_discussiegreoep_autivrouwencafé 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 6 maart en het thema is dan: ASS en kinderen.
Hoe is jouw ervaring met kinderen? Verdraag je kinderen om je heen? Hoe ga je om met schreeuwende, gillende of huilende kinderen die je op straat of in de winkels tegen komt? Vind je kinderen leuk, werk je graag met ze bijv. als onderwijzeres of  in een kindercrèche. Voel je kinderen goed aan of  vermijd je ze omdat ze bijvoorbeeld te druk zijn of onvoorspelbaar gedrag vertonen?

zondag 6 januari 2013

Verslag van 2 jan. 2013


Op deze avond hebben 8 vrouwen gepraat over ASS en zelfstandigheid.
Eerst hebben we onder leiding van Sandra gebrainstormd over wat wij onder ‘zelfstandigheid’ verstaan. Dit kwam op een flip-over te staan. Hierna gingen we daar verder op in. Zelfstandig wonen, verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelf beslissingen kunnen nemen werden erg belangrijk gevonden. We hebben lang gesproken over wonen met of zonder begeleiding, alleen of met meerder mensen.
Ook hebben we ervaringen uitgewisseld over wat een prettige woonsituatie is in de woning. 

Voor de volgende maand, woensdag 6 febr. is het thema: ASS en relaties.
Relaties krijg je door contacten met andere mensen. Zo kennen we o.a. familierelaties, school- en werkrelaties, vrienden, kennissen en liefdesrelaties.
De ene relatie zal intenser zijn dan de ander. Wat zijn jouw ervaringen met relaties? Lukt het jou om een relatie met iemand anders aan te gaan? Heb je veel relaties of kies je ervoor om zo min mogelijk relaties te hebben?