donderdag 21 april 2022

Autivrouwencafé woensdag 11 mei 2022 online & live: Autisme en sociale contacten

Vanwege de meivakantie vindt het autivrouwencafé dit keer de tweede woensdag van de maand plaats.

Hoewel de meeste mensen met autisme sociale contacten ingewikkeld vinden, wil dat uiteraard niet zeggen dat ze geen sociaal leven kunnen hebben, of dat ze daar geen behoefte aan hebben. Hoe we aankijken tegen vrienden en het aangaan van vriendschappen/sociale contacten komt meestal voort uit de ervaringen die we hiermee hebben opgedaan. Bij de meeste mensen wordt op jonge leeftijd al veel nadruk gelegd op het aangaan van sociale contacten.

Spelen op het schoolplein, speelplaats, thuis, of op straat is iets wat ouders graag bij hun kinderen zien. Het idee is namelijk dat het aangaan en onderhouden van vriendschappen/sociale contacten helpt bij het ontwikkelen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. 

Hiermee wordt het volgende bedoeld: 
1. Sociale vaardigheden: Het aangaan van gesprekjes met andere mensen, interesses delen en op een prettige manier contact maken met anderen. 
2. Emotionele vaardigheden: Jij beïnvloedt de gevoelens van anderen en anderen beïnvloeden jouw gevoelens. Hierbij kan gedacht worden aan het inleven in de emoties van anderen en hoe hierop te reageren. 
3. Cognitieve vaardigheden: Contact met vrienden zorgt ervoor dat je van elkaar kunt leren. Met andere mensen kun je samen dingen ontdekken, onderzoeken en over onderwerpen discussiëren. 

Mensen met ASS vinden het vaak moeilijk om vriendschappen te ontwikkelen. Lukt het hen daardoor minder goed om sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen? Dat is nog maar de vraag. 

Welke sociale contacten heb jij? Ben jij daar tevreden over? Welke problemen ervaar je in de sociale contacten? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten.

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafé 20 april 2022: Autisme en perfectionisme

Wegens ziekte is het online autivrouwencafé  deze maand verplaatst van 6 naar 20 april.

Perfectionisme bij mensen met autisme 
Mensen met autisme die perfectionistische gedragingen vertonen leggen de lat voor zichzelf heel hoog. Ze willen geen fouten maken en willen dingen altijd zo perfect mogelijk doen. Altijd maar doorgaan en geen grenzen kunnen stellen. Je voelt je erg verantwoordelijk en verbloemt je gevoelens, faalangst en onzekerheid onder een hoge prestatiedrang. Er is heel veel over perfectionisme geschreven, vaak niet speciaal in het kader van autisme. Ook mensen die geen autist zijn kunnen enorm perfectionistisch zijn. Door de lat altijd heel hoog te leggen, kost dit veel energie en het is dan ook erg vermoeiend. 

Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme. Hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om? 

We praten hier over met 6 vrouwen op 20 april. 

Op de eerste vraag: 'Hoe is het perfectionisme bij jou'  kwamen verschillende antwoorden: 
- Ik leg de lat erg hoog voor mezelf, daardoor kom ik snel in een burn-out. Ik wil het graag goed doen, helemaal op het werk. 
- Perfectionisme is bij mij ook wel een controle ding vanuit onzekerheid. 
- Ik heb er veel last van, wat ik doe moet perfect zijn. 
- Ik leg de lat hoog, wat ik de hele tijd zie is imperfectie. 
- Ik ga er altijd voor 200% voor. 

Zie je ook voordelen aan het perfectionisme? 
- In het werk wil ik het goed doen, anderen vinden mijn werk goed. 
- Als anderen weten dat ik het doe, dan komt het goed. 
- Doorzettingsvermogen 

Wat zou je anders willen? 
- Rust vinden in mezelf zodat ik het niet nodig heb. 
- Er minder stress van krijgen. 
- Iets meer nemen zoals het is, gevolg, minder stress 
- Perfecte doel in mijn hoofd ombuigen naar kleine stapjes, meerdere wegen naar het doel vinden en hulp vragen. 
- Meer loslaten. 

Wat werkt? 
- Met vallen en opstaan leren 
- Grijze gebied ontdekken 
- Minder streng zijn voor mezelf 
- Accepteren van mezelf 

Wat neem ik mee? 
- Kleine stapjes 
- Dat ik niet alleen ben. Ik heb soms een gevoel van eenzaam/alleen zijn op de wereld. Hier zie ik mensen die met hetzelfde worstelen. 
- Grijze gebied gaan vinden. 
- Verhalen van anderen horen geeft moed 
- Leren omgaan met perfectionisme.