vrijdag 14 juni 2013

Woensdag 3 juli: ASS en wandelen in het Sonsbeekpark.

In de maanden juli en augustus is er geen autivrouwencafé. Toch zou ik graag op deze avond iets willen doen. Mijn voorstel is om met de autivrouwen die zin hebben te wandelen in het Sonsbeekpark. We vertrekken om 20.00 uur. Het vertrekpunt is vanaf Zyp25, aan de Zypendaalseweg 25 te Arnhem en in het park kunnen we eventueel een rustpauze houden. Na afloop kunnen we in Zyp25 iets drinken.

Bij slecht weer kunnen we terecht in Zyp25. We kunnen dan een onderwerp bespreken wat door iemand ingebracht wordt. Trudi heeft al aangegeven dat zij eventueel wel iets over haar zelf wil vertellen.
Kosten zijn € 2,50 voor de thee.


Maya 

Enquete

In september 2012 zijn we in Zyp25 in Arnhem gestart met het autivrouwencafé.
Sinds november hebben we ook een besloten discussiegroep op LinkedIn.
Als je weleens het autivrouwencafé en/of de discussiegroep bezocht hebt dan wil ik je vragen om de enquête in te vullen. Wij willen graag weten hoe jullie een en ander ervaren en wat voor ideeën er bij jullie leven.
Klik op het plaatje onder "download de enquête". Nu opent zich een wordbestand. Dit kun je invullen, opslaan en opsturen naar info@autivrouwencafe.nl  Je kunt het ook uitprinten en per post opsturen naar Sandra Krekel, Zijpendaalseweg 25 6814CC Arnhem.

Maya en Sandra
 

dinsdag 11 juni 2013

Verslag van 5 juni

Woensdag 5 juni: ASS en vakantie.

Als eerste hebben we in kaart gebracht wat er aan ritme en structuur wegvalt in de vakantie. Vervolgens hoeveel van de acht aanwezigen daar last van hebben (aantal staat tussen haakjes). Tenslotte wat je er zelf aan zou kunnen doen. We kwamen tot het volgende:
 • kinderen spelen tot later buiten (3)
 • overdag ook overal meer kinderen (5)
 • mee kunnen doen en of genieten van vakantie-activiteiten (4)
 • avond activiteiten vallen weg (6)
 • veel herhaling op televisie-vaste series worden niet uitgezonden (4)
 • vaste sportactiviteiten vallen weg (4)
 • verwachtingen van anderen dat je op vakantie gaat en/of niet op vakantie durven (5)
 • door wegvallen ritme is alles anders (7)
 • krant is dunner (1)
 • drukker op straat door toerisme en / of festival (5)
 • afspraken met instanties verlopen moeizaam doordat veel mensen op vakantie zijn (8)
 • huisarts en/of dominee e.d. zijn op vakantie (4)
 • minder slapen (warmer 's nachts), minder structuur; daardoor depressiever (5)
 • gevoel van in de steek gelaten worden (6)
 • vrienden-kennissen-familie op vakantie (7)
 • lange dagen door zon en licht (5)
 • vaste activiteiten overdag vallen weg, zoals scholen of cursussen (7)
 • door wegvallen activiteiten valt het verschil tussen weekend en door de week weg (1)

Wat kun je er zelf aan doen:
 • Eigen structuur maken door een eigen planning te maken:’s ochtends, 's middags en / of 's avonds een ding plannen of in (het) je weekschema de lege plekken die ontstaan door het wegvallen van de activiteiten opvullen. Opvullen zou kunnen door een zomercursus te volgen, rustmomenten in te bouwen, een persoonlijk doel stellen van iets wat je altijd al graag wil doen. Een doel zou kunnen zijn alle Hanzesteden bezoeken, dagelijks gaan zwemmen (op de rustige uren), fietsen, wandelen, mediteren.
 • Bij overlast van kindergeluiden: oordopjes in doen of zelf weggaan, bijvoorbeeld gaan fietsen langs stromend water (stromend water wordt als rustgevend ervaren)
 • In kaart brengen wanneer vrienden-kennissen-familie op vakantie gaan zodat je weet wanneer ze precies weg zijn. Je kunt dan eventueel nog afscheid van hen nemen.
 • Vooraf informeren wanneer bijvoorbeeld de huisarts op vakantie is. Aan huisarts uitleggen dat je dat onveilig vindt en vragen of je alvast kennis kan maken met de vervanger.
 • Afspreken met mensen waar je normaal geen tijd voor hebt.
 • Activiteiten met andere afspreken
 • Zelf een DVD serie kopen van een TV serie of DVD's meenemen bij de bieb.
 • Legpuzzel(s) gaan maken