maandag 28 december 2020

Autivrouwencafé 6 januari: Autisme en onderhouden van relatie/vriendschap ONLINE via Zoom

Autisme heeft vaak invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties. 
Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kindrelaties. Voor mensen met een ASS is vriendschap/relatie misschien wat minder vanzelfsprekend. Toch zijn er genoeg mensen met een ASS die (al langere tijd) een goede vriend(in) of goede vrienden hebben. 

Wat is vriendschap voor jou? Ervaar je problemen in je relatie/vriendschap? Wat mag je van een vriend verwachten? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

vrijdag 4 december 2020

Verslag 2 december: ASS en grenzen stellen

Voor mensen met een ASS blijft het bewaken van je (energie) grenzen vaak een uitdaging. Hoe kun je weer goed op de rem trappen als het teveel wordt? Over je grenzen heengaan is een bekend fenomeen. Met name voor mensen met autisme. Het is lastig om je grens te voelen, om je grens onder woorden te brengen en om het tactisch over te brengen. 

Iedereen gaat weleens over zijn of haar grenzen heen. Van wat je fijn vindt, goed voor je is, nodig is. Jouw grenzen worden gevormd door je normen, waarden, wat belangrijk is voor jou, waar jij nee tegen zou willen zeggen, gewenste omgangsvormen, spelregels, e.d. Dat is jouw ruimte waarbinnen jij je prettig voelt en die jij wilt beschermen. 

Als anderen deze grenzen of die ruimte niet respecteren, overschrijdt de ander bij jou een grens. Soms weet je pas achteraf dat iemand een grens bij jou heeft overschreden en heb je daar lang last van. Het roept irritatie op, vraagt aandacht, kost tijd en negatieve energie. 

Je bewust zijn van je eigen grenzen en deze aangeven helpt je om te voorkomen dat je er gestrest door raakt. Door zelf je grenzen aan te geven, creëer je meer rust voor jezelf. 

Op de vraag of je moeite hebt met grenzen aangeven gaven alle vrouwen een ja. 
Soms weet je niet goed waar je eigen grens ligt, kan je het niet goed aangeven. 
Soms wordt er ook over je grens heen gegaan ook al geef je deze wel aan. 
Er is een verschil tussen je eigen grens voelen en aangeven, en de grens bij anderen aangeven. 
Sommige vrouwen hebben een te hoge grens voor zichzelf. Ze kunnen dan lastig accepteren dat iets niet lukt. Soms is het moeilijk te herkennen of moeilijk aan jezelf toe te geven. 

Welke signalen merk je als je over je grens gaat? 
Er waren een heleboel signalen zoals: vol hoofd, hoofdpijn, moe, lichamelijke klachten, machteloos gevoel, onrust, spierspanning, slaapproblemen, kort lontje, irritatie. 

In welke situaties is het moeilijker om je grens aan te geven? 
- Bij andere mensen die onduidelijk zijn in het contact 
- Bij mezelf In sociale situaties 
- Op het werk 
- In groepen, waar veel mensen kunnen reageren 
- Familie aangelegenheden 
- Bij ouders 

Tips aan jezelf of anderen? 
- Soms meer egoïstisch zijn 
- Minder braaf zijn 
- Beter voor mezelf zorgen 
- Ik hoef niet naar 200%, maar 80% is ook goed 
- Accepteren dat het zo is 
- Voor mezelf kiezen 
- Zelf bewustzijn, kennis van mijn eigen grenzen ontdekken 
- Voor mezelf kiezen en lief voor mezelf zijn als ik een keer wel over mijn grens ga 
- Lat niet te hoog leggen

donderdag 19 november 2020

Autivrouwencafé 2 december: ASS en grenzen stellen ONLINE via Zoom

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Voor mensen met een ASS blijft het bewaken van je (energie) grenzen vaak een uitdaging. Hoe kun je weer goed op de rem trappen als het te veel wordt? Het begint het er vaak mee dat mensen met autisme niet goed voelen waar de grens ligt. En als je dat wel voelt, dan moet je dat ook nog (op een assertieve manier) over kunnen brengen. Het kan ook zijn dat je zelf over je grenzen gaat, zonder dat iemand dat van je vraagt. 

Hoe stel jij je grenzen en hoe geef je die aan? Welke problemen ervaar je daar bij? Wat heb je hier in de loop der jaren over geleerd? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

Interessant om in dit kader te lezen: https://www.autismecoach.nl/ja-zeggen-terwijl-nee-bedoelt/

Inloggen 19.15 uur; Start om 19.30; Eind 20.30 uur

Verslag 18 november: Autisme en stigma

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma. Stigma is vaak een negatief vooroordeel dat leeft bij bepaalde bevolkingsgroepen. 

SOORTEN STIGMA 
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen: 
-Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij. 
-Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de -veronderstelde-negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar. 
-Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving. 

Wat is jouw zin als je iets over jezelf verteld? Ben je autistisch of heb je autisme? 
Dit was voor de vrouwen verschillend. Vertellen dat je autisme hebt of autistisch bent is afhankelijk van de situatie en de persoon. Sommige vrouwen zeggen "ik ben autistisch", anderen zeggen "ik heb autisme". Sommigen durven het ook niet zo snel te zeggen. Zij hebben hierin groot zelfstigma. Ze vertellen het nog niet zo vaak. 

Heb je last van zelfstigma of stigma van anderen? 
Veel vrouwen hebben last van allebei. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van autisme. Dit heeft ook gevolgen voor hoe de vrouwen over zichzelf denken. We hebben gesproken over hoe het beeld van anderen over autisme is en ook de rol van de media hierin. Dat het lastig is dit beeld bij te stellen en uit te leggen hoe het werkt voor jou. 

Een aantal vrouwen hebben ook een negatief beeld van zichzelf. Ze zitten nog in het proces van acceptatie. Één vrouw heeft geen last van stigma. Zij en haar omgeving hebben het geaccepteerd. 

Wat helpt tegen stigma? 
-Soms mensen confronteren. Mensen dingen laten zien, waardoor ze beter nadenken 
-Betere representatie in de media. Beeldvorming in de media over vrouwen met autisme anders vorm geven. Bijvoorbeeld een vrouw met autisme die ook een persoonlijkheid heeft. 
-Voor zelfstigma helpt het om o.a. boeken te lezen en meer mensen met autisme te leren kennen, bijvoorbeeld via het autivrouwencafé.
-Beeld van mezelf veranderen 
-Uitleggen aan mensen
-Boek Judith Visser zou voor iedereen verplicht moeten worden om te lezen 
-Zelf naar buiten brengen hoe het werkt, zelf opener zijn om stigma te ontkrachten 
-Label autisme anders bekijken. Spectrum maakt het lastig. Meer onderzoek naar overprikkeling, waar komt dat vandaan? Zou overprikkeling niet een betere benaming zijn?
-Contacten zoals autivrouwencafé -Dat vrienden mij accepteren om wie ik ben met mijn autisme 
-Ervaringsdeskundigheid inzetten

dinsdag 13 oktober 2020

AutiVrouwenCafé 18 november: Autisme en Stigma ONLINE via Zoom

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma. Stigma is vaak een negatief vooroordeel dat leeft bij bepaalde bevolkingsgroepen. Mensen met ongewoon of afwijkend gedrag die niet in het standaardplaatje passen krijgen een etiket opgeplakt. Terwijl het afwijkende gedrag slechts door een deel van die mensen wordt vertoond. Het is dus eigenlijk discriminatie van mensen met een aandoening.

SOORTEN STIGMA
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:
- Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
- Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde –            negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
- Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.

OORSPRONG
Stigma is ouder dan de weg naar Rome. Onwetendheid, vooroordelen en misvattingen. Stigma is meer dan dat. De oorsprong heeft diepe wortels in de biologie, (neuro)psychologie en cultuur. Een van de redenen waarom stigma en hardnekkigheid hand in hand gaan.

Als je jezelf hierdoor minderwaardig voelt omdat je de negatieve oordelen toepast op jezelf is dat een vorm van zelfstigma. Hoe ga jij om met het “etiket” autisme?

Als jij hierover wilt praten met andere Autivrouwen dan ben je van harte welkom.

Interessant om in dit kader te lezen:
https://autspoken.nl/ik-ben-geen-autist/

Daarnaast staan deze maand in het NVA magazine Autisme allerlei artikelen over stigma, het thema is: 'Hoe zie jij mij?'

 Inloggen 19.15 uur; Start om 19.30; Eind 20.30 uur

Verslag 7 oktober: Ass en problemen met of rondom het eten

Veel mensen met autisme hebben problemen rondom het eten. De problemen kunnen voortkomen uit de prikkelgevoeligheid op het zintuiglijk vlak. Hoe ruikt het eten, kan je het verdragen als het eten door elkaar gemengd is?

Maar ook de invloed van betekenisverlening bij eten kan voor problemen zorgen.

Hoeveel moet er gegeten worden? Hoelang duurt de maaltijd? Wat wordt er verwacht in deze situatie. De maaltijd zelf is één element verder heb je ook het sociale element. Met wie ga je eten? Praat je onder het eten? Daarnaast hebben veel mensen vanuit hun autisme behoefte aan structuur en regels.

"Heb jij problemen met eten? Zo ja welke?" 
Veel vrouwen hebben ja geantwoord. De problemen waren o.a.: 
- behoefte aan controle
- sociale omgangsvormen
- emotie eter
- zin in slecht eten
- controle verlies, doorslaan
- slecht tegen hongergevoel kunnen
- textuur van eten
- gevoel, smaak in de mond
- als je overprikkeld bent of stress hebt is de complexe taak zoals koken lastiger, dan ga je        ongezonder eten, waardoor je weer moe wordt. Neerwaartse spiraal.
- koken, organisatie skills hierbij
- graag autismevriendelijk fruit willen eten (bijv. druiven). Niet teveel werk, geen vieze                handen, 
geen sap e.d.

"Heb je een vaste structuur of rituelen rondom het eten?"
Bij de meesten was dit niet specifiek. Het hangt wel af van de dag hoe belangrijk vaste dingen zijn. Een aantal voorbeelden bij het eten waren:
- een vaste structuur voor het koken. Voor het koken dit bedenken
- alles moet netjes/opgeruimd blijven, dan pas kunnen eten.
- het eten moet apart gehouden blijven, het mag elkaar niet aanraken.
- partner kookt apart 
- eigen schap met levensmiddelen zodat het niet net op is als je het wilt gebruiken

"Is het eten functioneel of heeft het ook een sociaal element?" 
Dit was bij de vrouwen wisselend. Een aantal vond het vooral functioneel:
- Het moet stil zijn tijdens het eten.
- Er moet een duidelijk plan liggen voor het eten
- Elke dag hetzelfde eten

Een aantal vrouwen vindt het ook een sociaal element hebben. Ze eten graag met hun partner of vrienden. Ze gaan graag uit eten en proberen bij het avond eten wel eens iets nieuws uit.

maandag 21 september 2020

Verslag 16 september ONLINE: ASS en avondrituelen

Heb je moeite met (in)slapen? 
Het antwoord van twee derde van de vrouwen was dat zij moeite hebben met inslapen. 
Één vrouw heeft vooral moeite met doorslapen. Bij stress is zij vroeg wakker.
 
Heb je een avond ritueel en hoe ziet deze eruit?
Twee vrouwen hebben niet een heel vast avondritueel, maar wel vaste dingen die zij doen voor het slapen zoals:
- lezen
- muziek luisteren
- filmpje kijken
- alles donker maken, lichten uit.
 
Één vrouw heeft een vast ritueel: film kijken, drinken, alles donker, naar bed.
 
Wat helpt om beter te slapen?
- stilte
- muziek
- donker
- oordoppen die kneedbaar zijn, in oorschelp, niet in gehoorgang - 2 dekens
- melatonine
 
Wat als je slecht hebt geslapen, wat merk jij of je omgeving dan?
- stiller
- sneller afgeleid
- moe
- moeilijker om te focussen
- eerder naar bed
- irritatie
- prikkelbaar voor geluiden
- chaotischer
- controle verlies
- down voelen
- kort lintje
- coördinatie problemen
 
Wat helpt als je moe bent?
- duidelijke omgeving
- minder doen op een dag
- schema aanpassen, maar dat is dan ook moeilijker
- alleen zijn
- eerder naar bed gaan
- weinig interactie met anderen hebben
- minder prikkels
- kale/rigide dagplanning, alleen essentiële dingen doen

dinsdag 1 september 2020

AutiVrouwenCafé 7 oktober ASS en problemen met óf rondom het eten

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Veel mensen met autisme ervaren problemen rondom het eten. De problemen kunnen voortkomen  uit de prikkelgevoeligheid op het zintuiglijk vlak. 

Hoe ruikt het eten, kan je het verdragen als het eten door elkaar gemengd is?

Maar ook de invloed van betekenisverlening bij eten kan voor problemen zorgen.

Hoeveel moet er gegeten worden? Hoelang duurt de maaltijd? Wat wordt er verwacht in deze situatie. De maaltijd zelf is één element verder heb je ook het sociale element. Met wie ga je eten? Praat je onder het eten? 

Daarnaast hebben veel mensen vanuit hun autisme behoefte aan structuur en regels.

Heb jij een vaste structuur voor alles rondom het eten? Vind je het prettig als alles rondom het eten op dezelfde manier gebeurt of denk jij er niet over na?

https://www.vice.com/nl/article/ne4pqx/waarom-autisme-en-eetproblemen-vaak-hand-in-hand-gaan 

(artikel wat gelezen kan worden ter voorbereiding)AutiVrouwenCafé 16 september ONLINE: ASS en avondrituelen

 Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Veel mensen met autisme hebben moeite met (in)slapen. Hoe zet je gedachten stil of stop je met gepieker?

Kunnen avondrituelen hierbij helpen. Een ritueel is een manier van handelen die anders is dan andere handelingen; veel mensen hebben vaste rituelen.

Hebben mensen met een ASS méér rituelen dan een NT-er (neuro-typische mens) en wijken deze sterk af?

Herken jij je in het ‘moeten’ uitvoeren van avondrituelen of kun jij ook ‘gewoon’ naar bed gaan zonder rituelen?


zondag 14 juni 2020

Verslag 3 juni: Autisme en balans


We begonnen met de vraag hoe zit het met jouw balans? Hier kwamen de volgende reacties op:
-        Fantastisch, door corona moet ze thuis werken, ze blijft thuis, rust zorgt voor balans
-        Net vóór de Coronauitbraak omgeslagen naar 1 kant, burn-out. Verplicht rust. Corona gaf geen verandering
-        Balans is slechter, onderprikkeling
-        Gaat nu langzaam beter; ik durf toe te geven dat de balans slecht was en ik durf nu hulp te vragen
-        Nu ik niet meer naar het werk kan ben ik goed uitgerust
-        Ik zorg goed voor mezelf, geeft balans. Heb angsten overwonnen
-        Balans is ingewikkeld door onzekerheid, piekeren brengt me uit balans.

Vervolgens ging het gesprek verder met de vraag: ‘’wat helpt jou om balans te houden of weer in balans te komen?”
-        Structuur
-        Beweging
-        Drukte vermijden
-        Vaste dag routines
-        Goed voor mezelf zorgen
-        Wandelen
-        Autisme begeleider; coaching gesprekken
-        Afkijken van mijn kat, die is relaxed
-        Mindfulness
-        Kleuren, puzzelen, lezen
-        Toegeven dat ik het niet alleen kan, hulp vragen
-        Nog zoekende, weet het niet goed
-        Veel herhalingen, dagelijkse routines/ activiteiten

Op de vraag ‘kunnen mensen het zien aan je als je uit balans bent?’, antwoordden de meeste vrouwen met ‘nee.
Ik zet masker op en doe mijn best om het niet te laten zien.
Ik vindt het moeilijk om het zelf te voelen, dan is het ook moeilijk om het uit te spreken.
Anderen hebben soms geen behoefte om het te horen.
Ik ben een ster in camoufleren, thuis komt het er 3x zo hard uit.
Ik pas mijn leefstijl aan, aan mijn beperking.
Naasten kunnen het wel zien.

We eindigden het gesprek met tips / suggesties voor elkaar:
-        Blijf in beweging
-        Ga iets doen met dieren
-        Pas je leefstijl aan aan je beperking, dan is grenzen aangeven en nee zeggen ook gemakkelijker
-        Stel minder hoge eisen aan jezelf
-        Niet oneindig doorgaan
-        Neem een kat
-        Zoek je kwaliteiten/ valkuilen met behulp van een coach
-        Blijf bij jezelf
-        Slaapmuziek
-        Creativiteit gebruiken
-        Focus op interesses
-        Waak voor niet teveel piekertijd.Voor de volgende keer, woensdag 2 september is het thema: Slapen en avondrituelen.

Veel mensen met autisme hebben moeite met (in)slapen. Hoe zet je gedachten stil of stop je met gepieker?
Kunnen avondrituelen hierbij helpen. Een ritueel is een manier van handelen die anders is dan andere handelingen; veel mensen hebben vaste rituelen.
Hebben mensen met een ASS méér rituelen dan een NT-er (neuro-typische mens) en wijken deze sterk af?
Herken jij je in het ‘moeten’ uitvoeren van avondrituelen of kun jij ook ‘gewoon’ naar bed gaan zonder rituelen?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen. Dit zal weer ‘live’ plaats vinden in Zyp25, te Arnhem, volgens de Coronamaatregel van 1.5 m. afstand.
Daarnaast zal het AutivrouwenCafé digitaal gaan; dit op verzoek van verschillende vrouwen.
De bedoeling is om dit om de maand te doen. Data in 2020 zijn: woensdag 16 september en woensdag 18 november.

Tot slot nog de melding dat ik, Maya Deug, per september 2020 gaat stoppen met de PR en het schrijven van het verslag van de bijeenkomst.

donderdag 14 mei 2020

Verslag van 6 mei: Minder prikkels, fijn of last?Op de vraag vind je minder prikkels fijn of is het een last kwamen de volgende reacties:
-        Het heeft 2 kanten, tot rust komen is fijn, maar ik kan ook onderprikkeld raken waardoor ik me weer terug trek.
-        Door te weinig prikkels ga ik teveel in mijn hoofd zitten. Ik heb meer tijd om na te denken.
-        Ik ga op zoek naar andere prikkels.
-        Ik heb geen last van onderprikkeling omdat ik andere prikkels voel door de vele veranderingen.
-        Naar de winkel gaan geeft veel overprikkeling, ik heb tijd nodig om te bedenken hoe ik me moet gedragen, wat anderen gaan doen. Ik ben heel erg bezig met hoe ik me moet gedragen in de winkel.

Op de vraag wat overprikkeling kan geven kwamen de volgende antwoorden:
-        Geluiden
-        Nu is het contrast groter, dus ben ik ook sneller overprikkeld of onderprikkeld. Ik ben nog gevoeliger voor prikkels.
-        Mentale stress of fysieke stress zoals koud, slecht slapen, honger e.d. Ik ben ook nu sneller overprikkeld.
-        Mentale stress door de onzekere situatie, wat verandert er weer? Ik moet meer werken om mezelf in balans te houden. Elke stap kost energie.
-        Gedachtes.
-        Ik kan niet naar het werk, de kinderen niet naar school. Iedereen zit binnen thuis, meer met elkaar, minder momenten alleen thuis. Dan geven geluiden e.d. irritatie en overprikkeling.

Op de vraag of mensen kunnen zien aan jou of je overprikkeld bent kwamen de volgende reacties:
-        Ik krijg meer tics, dat kunnen mensen wel aan mij zien.
-        Ik ben gestrest en moe, dat merken mensen wel.
-        Grenzen aangeven is moeilijk, dan ga ik te ver en word ik boos, dat merken anderen dan wel.
-        Nee, dat kan je niet altijd aan mij zien.

Wat helpt te ont prikkelen/ ontspannen:
-        Zingen
-        In het donker zitten met de koptelefoon; licht dempen
-        Hardlopen en/of wandelen
-        Iets met de handen doen
-        Boeken lezen die ik goed ken
-        Woordenreeksen; puzzelen
-        Liefst in witte kamer met geen prikkels zitten, zichzelf afsluiten
-        Koptelefoon op

Hoe kan je ontprikkelen/ ontspannen?
Hierbij werd opgemerkt dat er een verschil is tussen ontprikkelen of ontspannen, dat dit 2 verschillende dingen zijn. Daar was iedereen het mee eens.
Ontprikkelen is nodig na overprikkeling. Overprikkeling gaat sneller naar vermoeidheid. Dan helpt slapen, ogen dicht, prikkelarme kamer, koptelefoon, Netflix kijken. Iets passiefs doen. Rust krijgen.
Bij gespannenheid heb je te veel energie, een hoog stress niveau en fysieke spanning. Dan helpt het om de spanning kwijt te raken door sporten, wandelen of iets actiefs te doen.

Tips voor elkaar ter afsluiting:
-        Ik gebruik altijd mijn 5 vingers om aan te geven aan vrienden hoe het met me gaat. Duim is oké, duim en wijsvinger gaat redelijk oké. 5 vingers is stop, het gaat niet goed. Op die manier kan ik zonder woorden aangeven hoe het met me gaat.
-        Als de Corona-tijd is afgelopen zou het fijn zijn als de digitale momenten ook blijven. Dit is fijn, kost minder energie.
-        Ik sluit sneller online aan dan bij een live gesprekscafé
Voor de volgende maand, woensdag 3 juni is het thema: ‘autisme en balans’.

De Corona-tijd zorgt bij mensen voor mentale stress door de onzekere situatie, wat verandert er nu weer? Elke stap kost veel energie en ook weer omschakelen naar een nieuwe situatie.
Hoe is het met jouw balans? Moet jij er meer voor doen om jezelf in balans te houden? Of is het gemakkelijker om je balans te bewaken omdat je misschien meer de regie kunt pakken in het indelen van je eigen tijd.
Je bent welkom als jij hierover wilt praten met andere autivrouwen. Dit zal digitaal gebeuren via ZOOM.

vrijdag 10 april 2020

Verslag 1 april: Autisme en Sociale contactbeperking, fijn of last?


Omdat we vanwege corona niet fysiek bij elkaar konden komen hebben we woensdag 1 april (geen grap) een try-out gehouden voor het online Autivrouwencafé. In 2 gespreksgroepen hebben we het thema “Sociale contactbeperking fijn of last” besproken. Deelname was gratis.

Op de vraag hoe contactbeperking ervaren werd kwamen de volgende reacties op:
·       Lastig dat ten gevolge van corona veel medische afspraken vervallen zijn
·       Kritisch op andere mensen die zich niet aan de richtlijnen houden
·       Meer tijd hebben om na te denken over zichzelf wat fijn is. Vrijheid is beperkt maar ik kom wel tot rust.
·       Fijn om niet naar werk te hoeven; genoeg om mijzelf te amuseren
·       Lastig om niet naar winkels te kunnen. Ben dan constant bezig met de afstand. Kan er niet van genieten. Dubbel gevoel onduidelijk hoe de afstand in te vullen.
·       Beeldbellen met werk. Moeilijk, lijkt of je minder contact hebt en ik ga ook harder praten.
·       Ik heb pleinvrees: nu fijn dat er minder mensen op straat zijn. Wel lastig 1,5 m. afstand, ik moet er steeds aan denken. Altijd bezig met wat andere denken.
·       Niet iedereen mist de sociale contacten door corona. Niet werken e.d. kan meer energie opleveren.

Tot slot reikten we elkaar tips aan:
·       beperkt coronanieuws kijken
·       contact onderhouden door bijv. wordfeud met bekenden, appen of facetimen. Wel van te voren afspreken hoe laat.
·       meer met innerlijk bezig zijn. 
·       deze periode gebruiken om minder digibeet worden  

Evaluatie na afloop:
·       minder prikkels doordat ik niet hoefde te reizen
·       voelde veilig zo vanuit mijn vertrouwde omgeving
·       misschien na corona om en om doen (fysiek en online)
·       was zenuwachtig vanwege het beeldbellen maar viel erg mee
·       fijn dat je op deze manier ook een echt goed gesprek met elkaar kan hebben
·       niet meer dan 6 personen in een groep  is fijn


Voor de volgende maand, woensdag 6 mei is het thema: Minder prikkels, fijn of last?

Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen. Dit zal weer online gebeuren, via het programma Zoom. Na aanmelding krijg je informatie hierover toegestuurd.


maandag 30 maart 2020

Autivrouwencafé 1 april 2020: Sociale contactbeperking fijn of last?


In deze chaotische tijd vinden wij het belangrijk activiteiten voor zover dat mogelijk is door te laten gaan. Daarom willen we woensdag 1 april een try-out houden voor het online AutiVrouwenCafé.
Deelname is gratis.

Vrouwen met ASS kunnen zich aanmelden voor een van de twee gespreksgroepen. Er is ruimte voor maximaal 6 personen per groep inclusief de gespreksleider.
Omdat Els en Nikki dit keer niet beschikbaar zijn, zal Maartje de Vries een van de groepen gaan leiden. Maartje zal het AutiVrouwenCafé na de zomervakantie van Sandra over gaan nemen. Sandra leidt de tweede groep.

Aanmelden kan bij de administratie: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Na aanmelding ontvang je de gebruiksaanwijzing om in te loggen.
Het thema is veranderd meer passend bij de situatie nu:

Sociale contactbeperking fijn of last?
Veel vrouwen met autisme kost al die sociale contacten veel moeite/ energie maar mis je het niet nu het er helemaal niet meer is?  

Je bent van harte welkom om mee te doen als je hier met andere vrouwen over wilt praten.

Het programma is als volgt:
  • Maartje leidt de eerste groep. De eerste groep kan inloggen tussen 18.30 en 19.00 en het themagesprek is van 19.00-20.00.
  • Sandra leidt de tweede groep. De tweede groep kan tussen 20.00 en 20.30  inloggen en het themagesprek is van 20.30-21.30.
Voor deze try-out maken we gebruik van Zoom

Wat is Zoom?

Zoom is een app waarmee je deel kunt nemen aan het Autivrouwencafé via internet.
Je kunt Zoom installeren op een desktop, een laptop een tablet of op je smartphone.

Wat heb je nodig?
Wanneer je Zoom installeert op een desktop, dan heb je een headset (koptelefoon met microfoon) en een camera nodig. Een standaard desktop heeft deze functies meestal niet.
Een laptop, tablet en smartphone hebben een camera,  luidspreker en microfoon en daar kun je dus meteen mee aan de slag.

Software installeren en starten
Op een desktop, laptop of tablet (windows) zijn er twee manieren:
Via de browser: Ga naar www.zoom.us en kies Join a meeting rechtsboven in het scherm
Je kunt Zoom ook installeren op je computer via https://zoom.us/support/download

De download start en die moet je installeren op je computer. Je krijgt na installatie een icoon op je desktop. Klik daar op en kies Join.

Op een smartphone of Android/IOS tablet:
Ga naar de Appstore of Playstore en download ZOOM Cloud Meetings.
Installeer Zoom.
Klik op Join a Meeting.

Inloggen op het AutiVrouwenCafé
Voor het inloggen heb je een Meeting ID en wachtwoord nodig. Deze worden per e-mail toegestuurd. 
  1. Voer het Meeting ID in, dit bestaat uit 9 nummers.
  2. Kies eventueel een nieuwe schermnaam (nickname) in verband met de privacy
  3. Geef aan of jouw camera en microfoon aan moeten staan.
  4. Tik op Join en voer het wachtwoord voor de sessie in.
Meepraten in het AutiVrouwenCafé
Onderaan het scherm zie je verschillende opties. Je kunt hier je camera en microfoon in- en uitschakelen.
Door op Participants te tikken zie je wie er nog meer meedoet aan het Café.
Het Autivrouwencafé werkt met rondes. Er spreekt steeds één persoon. Zet je microfoon aan als je aan het woord bent en zet deze uit als een ander praat om storende geluiden te vermijden
Als je iets wilt zeggen tijdens een ronde kun je je hand opsteken (handsymbool). Je krijgt dan het woord van de gespreksleider.

vrijdag 6 maart 2020

Verslag 4 maart: ASS en grenzen aangeven

Er waren deze avond 2 gespreksgroepen en na een kort voorstelrondje stelde Sandra Krekel de vraag: kun jij je grenzen aanvoelen? Hier kwamen de volgende reacties op:
·        Blijft maar doorgaan, ze voelt de grens pas als ze pauze neemt. En ze krijgt een signaal in de vorm van hoofdpijn die niet weg te krijgen is met een paracetamol. Alleen een lange rustpauze helpt om van haar hoofdpijn af te komen.
·        Meerdere vrouwen gaven aan dat ze moeten leren om te accepteren dat de grens bereikt is, ze hebben de neiging hun gevoel te negeren of te bagatelliseren
·        Wel voelen maar  moeilijk om te zeggen dat ze overprikkeld is, voelt zich snel schuldig
·        Sommige geven het aan dat ze met een activiteit over hun grenzen gaan maar ontvangen geen begrip waardoor ze maar niets meer zeggen
·        Een vrouw gaf aan dat ze al over haar grens gegaan is door naar het Autivrouwencafé te gaan. Ze zat met zweet en klamme handen. Door het aan te geven zakte dit en voelde ze de mogelijkheid heeft om ervoor te kiezen weg te gaan zodra ze zou willen. Hierdoor lukte het juist om nog te blijven.

Sandra gaf een aantal keren aan hoe overprikkeling bij Neuro typicals ( NT-ers) werkt; soms kan zij in een ontspannend gesprekje met iemand al tot rust komen. De meeste NT-ers herstellen sneller van overprikkeling bij of door drukke activiteiten.
En ook dat het wel lijkt dat andere mensen geen problemen hebben maar dat dit vaak niet zo is.

De manier waarop je zegt dat je over je grens gaat maakt veel uit om begrip te krijgen van de ander.
We spraken over keuzes maken en dat je bij je eigen verjaardag ervoor kan kiezen om die niet te vieren of alleen met je eigen gezin. Iemand gaf aan dat ze bij haar buren had aangegeven dat zij het niet kan opbrengen om bij hun verjaardag(en) aanwezig te zijn.

Tot slot reikten we elkaar tips aan om beter rekening te kunnen houden met je eigen grenzen:
·        Stiltes inbouwen in een gesprek door even ‘niet’ meteen te reageren
·        Iedere dag jezelf eraan te houden om maar 1 (in)spannend ding te doen
·        Mensen om je heen hebben die je begrijpen
·        Je terugtrekken door een spelletje op de smartphone te doen of een kleurboek met potloden mee te nemen als je ergens bent waar je nog wel wat langer zou willen blijven
·        Koptelefoon opzetten zonder muziek aan om je af te sluiten van je omgeving óf jezelf terugtrekken door naar bepaalde muziek te luisteren
·        Bij jezelf te blijven; ‘schijt’ aan de ander te hebben en hierdoor zelf een ‘prettiger persoon’ voor je zelf te blijven
·        Tijd nemen voor jezelf door dingen van je afschrijven
·        Ademhalingstechnieken gebruiken om bij jezelf te blijven (Mindfulness)
·        Je kan mensen ook als een ‘proefkonijn’ gebruiken om iets uit te proberen m.b.t. je grenzen aan te geven
·        Opschrijven van positieve dingen in een dagboek.


Voor de volgende maand, woensdag 1 april is het thema: Slapen en avondrituelen.

Veel mensen met autisme hebben moeite met (in)slapen. Hoe zet je gedachten stil of stop je met gepieker?
Kunnen avondrituelen hierbij helpen. Een ritueel is een manier van handelen die anders is dan andere handelingen; veel mensen hebben vaste rituelen.
Hebben mensen met een ASS méér rituelen dan een NT-er (neuro-typische mens) en wijken deze sterk af?
Herken jij je in het ‘moeten’ uitvoeren van avondrituelen of kun jij ook ‘gewoon’ naar bed gaan zonder rituelen?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen. 

woensdag 12 februari 2020

Verslag van 5 februari: ASS en alexithymie


Na een korte inleiding over alexithymie en de daarbij behorende kenmerken werd de vraag gesteld of de vrouwen zich herkenden in deze kenmerken.
Eén deelneemster antwoordde hierop dat ze geen fantasie heeft, dit werd door meerdere vrouwen in de groep herkent. Dit leverde o.a. problemen op bij creatieve opdrachten op school. Daarnaast loopt deze vrouw nog weleens aan tegen onbegrip en bagatelliserende reacties van anderen. Men verwacht van een volwassen vrouw meer eigen initiatief.

Voor meerdere vrouwen geldt dat als er meer rust is en minder spanning, zij beter in staat zijn om bij hun fantasie te komen. Hierop vroeg één van de vrouwen zich af of hierbij de piramide van Maslow een rol speelt. Volgens deze theorie is er geen ruimte voor zaken als creativiteit wanneer niet voldaan is aan de basisbehoeften zoals fysieke behoeften, veiligheid en zekerheid. Een logische theorie, al herkent één van de deelneemsters eerder het tegenovergestelde bij zichzelf: zij vlucht juist vaak in de veilige wereld der fantasie. Aan de andere kant heeft ook zij meer moeite met creatief denken wanneer er sprake is van een deadline; dus stress.

Naast een gebrek aan fantasie werden ook de kenmerken van alexithymie betreffende emoties herkent. Sommige vrouwen vinden het moeilijk hun gevoelens te herkennen en te benoemen, al hebben sommige dat in de loop van hun leven wel steeds beter leren doen. Ook is het voor enkele vrouwen moeilijk te beredeneren waarom ze een bepaalde emotie ervaren: ‘ik ben bozig maar waarom?’
Verder vertelde één van de vrouwen moeite te hebben met het woord ‘angst’. Zij associeert het woord ‘angst’ als iets ‘waar je verschrikkelijk bang voor bent’. En ‘ergens bang voor zijn’ , zoals een lichte spanning bijv. voor een tandartsbezoek of een sollicitatiegesprek, is bij haar géén ‘angst; het zijn voor haar twee verschillende dingen.

Wat ook herkend werd in de groep was dat lichamelijke gewaarwordingen niet altijd, of soms vertraagd, worden gekoppeld aan emoties. Eén van de deelneemsters kwam er pas laat achter dat de brok in haar keel, die ze vaak voelde, veroorzaakt werd door haar emoties. Een andere deelneemster koppelt de hartkloppingen die ze soms heeft, vaak vertraagt aan haar gevoelens van stress.Voor de volgende maand, woensdag 4 maart is het thema: ASS en grenzen aangeven.

Voor mensen met een ASS begint het er vaak mee dat ze niet goed voelen waar de grens ligt. En als je dat wel voelt, dan moet je dat ook nog (op een assertieve manier) over kunnen brengen. Het kan ook zijn dat je zelf over je grenzen gaat, zonder dat iemand dat van je vraagt.
Hoe stel jij je grenzen en hoe geef je die aan? Welke problemen ervaar je daar bij? Wat heb je hier in de loop der jaren over geleerd?
Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten.

Interessant om in dit kader te lezen: https://mandyverleijsdonk.wordpress.com/2017/05/10/o-wacht-dat-was-blijkbaar-mijn-grens/