donderdag 19 november 2020

Autivrouwencafé 2 december: ASS en grenzen stellen ONLINE via Zoom

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Voor mensen met een ASS blijft het bewaken van je (energie) grenzen vaak een uitdaging. Hoe kun je weer goed op de rem trappen als het te veel wordt? Het begint het er vaak mee dat mensen met autisme niet goed voelen waar de grens ligt. En als je dat wel voelt, dan moet je dat ook nog (op een assertieve manier) over kunnen brengen. Het kan ook zijn dat je zelf over je grenzen gaat, zonder dat iemand dat van je vraagt. 

Hoe stel jij je grenzen en hoe geef je die aan? Welke problemen ervaar je daar bij? Wat heb je hier in de loop der jaren over geleerd? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

Interessant om in dit kader te lezen: https://www.autismecoach.nl/ja-zeggen-terwijl-nee-bedoelt/

Inloggen 19.15 uur; Start om 19.30; Eind 20.30 uur

Verslag 18 november: Autisme en stigma

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma. Stigma is vaak een negatief vooroordeel dat leeft bij bepaalde bevolkingsgroepen. 

SOORTEN STIGMA 
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen: 
-Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij. 
-Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de -veronderstelde-negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar. 
-Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving. 

Wat is jouw zin als je iets over jezelf verteld? Ben je autistisch of heb je autisme? 
Dit was voor de vrouwen verschillend. Vertellen dat je autisme hebt of autistisch bent is afhankelijk van de situatie en de persoon. Sommige vrouwen zeggen "ik ben autistisch", anderen zeggen "ik heb autisme". Sommigen durven het ook niet zo snel te zeggen. Zij hebben hierin groot zelfstigma. Ze vertellen het nog niet zo vaak. 

Heb je last van zelfstigma of stigma van anderen? 
Veel vrouwen hebben last van allebei. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van autisme. Dit heeft ook gevolgen voor hoe de vrouwen over zichzelf denken. We hebben gesproken over hoe het beeld van anderen over autisme is en ook de rol van de media hierin. Dat het lastig is dit beeld bij te stellen en uit te leggen hoe het werkt voor jou. 

Een aantal vrouwen hebben ook een negatief beeld van zichzelf. Ze zitten nog in het proces van acceptatie. Één vrouw heeft geen last van stigma. Zij en haar omgeving hebben het geaccepteerd. 

Wat helpt tegen stigma? 
-Soms mensen confronteren. Mensen dingen laten zien, waardoor ze beter nadenken 
-Betere representatie in de media. Beeldvorming in de media over vrouwen met autisme anders vorm geven. Bijvoorbeeld een vrouw met autisme die ook een persoonlijkheid heeft. 
-Voor zelfstigma helpt het om o.a. boeken te lezen en meer mensen met autisme te leren kennen, bijvoorbeeld via het autivrouwencafé.
-Beeld van mezelf veranderen 
-Uitleggen aan mensen
-Boek Judith Visser zou voor iedereen verplicht moeten worden om te lezen 
-Zelf naar buiten brengen hoe het werkt, zelf opener zijn om stigma te ontkrachten 
-Label autisme anders bekijken. Spectrum maakt het lastig. Meer onderzoek naar overprikkeling, waar komt dat vandaan? Zou overprikkeling niet een betere benaming zijn?
-Contacten zoals autivrouwencafé -Dat vrienden mij accepteren om wie ik ben met mijn autisme 
-Ervaringsdeskundigheid inzetten