zondag 15 november 2015

Verslag van 4 november: ASS en comorbiditeit


We begonnen met een voorstelrondje en daarna ging Sandra de kring rond met de vraag welke comorbiditeiten de aanwezige vrouwen hebben. 
Dit waren o.a.: depressiviteit en somberheid, bipolair, OCP (obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis), angststoornis, eetstoornis, hoogsensiviteit, dwangstoornis (smetvrees) en slaapstoornis.
Het was opvallend dat onder de aanwezige vrouwen van deze avond niemand ADHD / ADD noemde. Toevallig was er deze avond niemand met deze stoornis. 
Meerdere vrouwen kregen eerst een andere diagnose voordat er een ASS werd vastgesteld.  
Veel aparte diagnoses zijn in feite onderdeel van het autisme; door moeite te hebben met het begrijpen van de sociale wereld kunnen bijvoorbeeld angststoornissen ontstaan. Door onderprikkeling kun je somber of depressief worden. Iets dat je bij vrouwen met autisme vaak tegenkomt.  
Het obsessieve gedrag kan een compensatie zijn voor de dingen waar je geen controle over kunt uitoefenen, die je overkomen.  
Door therapie kan men leren om duidelijk te maken wat je nodig hebt. Ook hoe iets voor jou werkt en kunnen aangeven dat je ergens moeite mee hebt. Een aantal vrouwen geven aan hier positieve ervaringen mee te hebben.


Voor de volgende maand, woensdag 2 december, is het thema: ASS en mentale leeftijd. 

Mentale leeftijd is de leeftijd die overeenkomt met het verstandelijk niveau en het gedrag wat je daarbij vertoont (ontwikkelingsniveau). Ieder mens met autisme heeft een diversiteit aan leeftijden in zichzelf. Iemand met een kalenderleeftijd van 18 jaar kan met betrekking tot zijn spelgedrag 10 jaar  zijn, zijn sociale gedrag 4 jaar zijn terwijl hij op het gebied van natuurkunde 40 jaar kan zijn. Op sommige gebieden is er dus sprake van een vertraging terwijl er op andere gebieden sprake kan zijn van een versnelling.  Hoe is dit bij jou? Herken je dit?
Je bent van harte welkom als je hierover met andere vrouwen wilt praten.