vrijdag 3 februari 2023

Autivrouwencafé 1 maart live & online: Relaties (liefdes & algemeen en grote groepen) en sociale contacten

Relaties zijn belangrijk voor ons welbevinden en geluk. Tegelijkertijd geeft de omgang met anderen stress. Dat voelt wel eens als een dilemma. Je wilt niet mét en niet zónder anderen. 

Autisme heeft vaak invloed op relaties met andere mensen. Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kind-relaties. Autisme heeft vaak ook invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties. 
In (intieme) relaties is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn. En bij 'jezelf zijn' hoort het autisme. Een serieuze, lange termijn relatie heeft meer kans van slagen als je open kunt zijn over je autisme . Hoewel de meeste mensen met autisme sociale contacten ingewikkeld vinden, wil dat uiteraard niet zeggen dat ze geen sociaal leven kunnen hebben of dat ze daar geen behoefte aan hebben.

Het kan lastig zijn om je te onttrekken aan de sociale druk en verwachtingen van andere mensen. Een advies is om je eigen behoeften te volgen. Vriendschappen/relaties onderhouden 'omdat het zo hoort' kost veel energie en kan zelfs veel stress geven. 

Welke relaties heb jij en ben je hier tevreden over? Welke problemen ervaar je in de sociale contacten? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 

Een interessant artikel om te lezen: Autisme en vriendschap | Vanuit autisme bekeken


LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. 
Inloop vanaf 19.15 uur. In verband met de vakantie van Charlotte Beijer is in februari Martine Jetten host van het live café. 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. 
Instroom vanaf 19.15 uur. 
Host van het online café is Maartje de Vries. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwen café live & online woensdag 1 februari: autisme en grenzen (camoufleren/maskeren)

Voor mensen met een ASS blijft het bewaken van je (energie) grenzen vaak een uitdaging. Hoe kun je weer goed op de rem trappen als het te veel word? 

Het begint het er vaak mee dat mensen met autisme niet goed voelen waar de grens ligt. En als je dat wel voelt, dan moet je dat ook nog (op een assertieve manier) over kunnen brengen. Het kan ook zijn dat je zelf over je grenzen gaat, zonder dat iemand dat van je vraagt. 
Vrouwen met autisme zijn vaak heel goed in zich gedragen zoals ze denken dat het hoort en proberen aan verwachtingen te voldoen (camoufleren/maskeren). Veel vrouwen met autisme gaan voortdurend over hun grenzen heen. Al dat camoufleren kost heel veel energie. 

Hoe stel jij je grenzen en hoe geef je die aan? Welke problemen ervaar je daar bij? Wat heb je hier in de loop der jaren over geleerd? 

We hebben hier in het autivrouwencafe met elkaar over gepraat. 

Verslag Live café 

Veel vrouwen geven aan dat zij op jonge leeftijd al hebben geleerd zichzelf aan te passen aan hun omgeving en aan de verwachtingen. Wanneer je als kind aangeeft ergens last van te hebben (overprikkeling) krijg je snel de opmerking "stel je niet aan, doe gewoon mee". Of  “ik heb ook wel eens geen zin ergens in”. Eigen grenzen vervagen snel, je leert je aan te passen. Het is zelfs zo dat je dan vaak niet meer weet of je aan het maskeren/camoufleren bent. Je denkt dat je je masker zelf bent.

Ook op latere leeftijd voelen vrouwen zich niet altijd gezien of veilig om grenzen bespreekbaar te maken. Verwachtingen vanuit "de maatschappelijke norm" zijn bepalend. Die gelden dan als een soort meetlat en tegelijkertijd houvast waar je aan “moet” voldoen. Maskeren en camoufleren wordt getriggerd door miscommunicatie. Aangeven wat je nodig hebt, vraagt veel en voelt vaak eenzijdig. Het is helpend wanneer er meer bekendheid gegeven is aan de verschillende breinen, of als er een vergelijking gemaakt kan worden met fysieke handicap die veel geaccepteerder/herkenbaarder is door de samenleving (tegen iemand die in een rolstoel zit, zeg je ook niet: “Stel je niet zo aan, pak je krukken nou maar”. 

Wanneer er een diagnose komt volgt er vaak psycho-educatie. Dat vraagt om eigen grenzen opnieuw op te zoeken en te leren herkennen maar in tegenstelling tot eerder ook te (mogen) erkennen. Het aangeven van een grens is dan vaak een spannende stap. Je eigen hoofd overwinnen is vaak al een behoorlijke barrière…. Veel vrouwen kunnen eindeloos in zichzelf allerlei argumenten bedenken waarom ze hun grenzen niet aangeven (“wat zeur je nou”, “doe het nou maar gewoon”, “hij wordt vast boos op me als ik dit aangeef”, “kan ik dit wel zeggen”, “straks willen ze me er nooit meer bij hebben” et cetera). Het is fijn als je ervaart dat je een keuze hebt om je grens wel of niet aan te geven. Soms kiezen vrouwen ervoor om het ook dan toch maar te blijven doen zoals ze deden. Als ze wel een grens aangeven, ervaren ze regelmatig een grote opluchting. Daarbij is het enorm helpend als de omgeving het echt helemaal accepteert. Daardoor krijg je het gevoel dat je toch echt jezelf mag zijn.

Bewustwording vanuit psycho-educatie is een eerste stap om camoufleren en maskeren en daarmee jouw triggers te herkennen.

Een survival kit afgestemd op jouw triggers voor overprikkeling (bv oordopjes, zonnebril, ring) kan dan helpend zijn.

 

Verslag Online café
Alle vrouwen in het café vinden grenzen aangeven moeilijk en gaat vaak over zijn eigen grens. 

Wat maakt het moeilijk om je grens te voelen en aan te geven? 
Veel vrouwen in het café vergelijken zich met anderen. ‘Dit zou je toch moeten kunnen? Dit is normaal, dit doet iedereen.’ Hiermee negeren ze hun eigen grens en gaan ze er over heen. Ze vinden het moeilijk om zichzelf hierin serieus te nemen en belangrijk te voelen. 
Of ze voelen zich schuldig als ze een grens aangeven. 
Het zijn verschillende stappen, eerst je grens voelen, dan je grens serieus nemen en er dan naar handelen. Veel vrouwen merken eigenlijk ook niet dat ze over hun grens gaan, dit voelen ze pas na afloop. 
Vanuit je jeugd krijg je vaak al mee, je bent slim, je hebt een vlotte babbel, je zou dit moeten kunnen. Dus zet je je er over heen en ga je over je grenzen. Je past je aan en camoufleert en maskeert wat het met je doet. Dit kost heel veel energie. Vaak krijg je ook niet de ruimte om te ontdekken wat passend is voor jou. Je past je aan op school, op het werk, bij vrienden/familie. 

De ervaringen die op het eind gedeeld werden:
-Het is fijn om te horen dat iedereen hier last van heeft, dat ik niet de enige ben 
-Ik gun iedereen de ruimte om zichzelf te zijn of te worden en die ruimte te krijgen op alle vlakken 
-Fijn de herkenning 
-Het brengt vechtlust in mij naar boven! 
-Fijn en verdrietig om de herkenning te horen 
-Ik ben meer gesterkte om mijn grenzen te gaan aangeven 
-Voor zelfbehoud jezelf belangrijk gaan vinden 

Een van de vrouwen van het café heeft een mooi gedicht geschreven n.a.v. het café: 

Het was een fijn samenzijn vandaag. Mijn gevoel hierbij verwoord ik in onderstaand gedichtje. Met heel mijn hart gun ik dit iedereen💕 

Bron van geluk 
Dichtbij jezelf 
Bij je eigen natuur 
Daar waar het stroomt 
Helder en puur... 

Buiten het keurslijf 
Zonder moeten of druk 
Daar vind je de bron 
Van het grote geluk...🍀🌈❤