donderdag 14 oktober 2021

Live Autivrouwen café woensdag 3 november: autisme en angst/somberheid

Bij vrouwen met autisme is de diagnose vaak moeilijk te stellen. Ze vertonen vaker sociaal geaccepteerd gedrag. Ze zijn goed in camoufleren. Als gevolg hiervan blijft autisme bij vrouwen vaker onopgemerkt. Vrouwen met autisme vertonen minder vaak gedrag dat we als afwijkend bestempelen dan mannen met autisme. Daardoor wordt vaak pas heel laat of helemaal niet aan autisme gedacht, met alle gevolgen van dien. 

Uit onderzoek van klinisch psycholoog Annelies Spek weten we namelijk dat die vrouwen zich vaak rot voelen, omdat ze hun omgeving niet begrijpen. Ze voelden zich vaak al op jonge leeftijd anders dan de rest en proberen zich op allerlei manieren aan te passen om niet buiten de groep te vallen. 
Ze hebben bijvoorbeeld vaste openingszinnen voor bepaalde sociale situaties en hebben zichzelf aangeleerd om oogcontact te maken. Je kunt je wel voorstellen dat dit soort situaties veel energie kosten en dat hierdoor klachten ontstaan, zoals somberheid, veel piekeren, angsten en vermoeidheid. 

Door de kenmerken van autisme kunnen extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn angstproblemen of depressie. Angst kan allerlei vormen aannemen. Het kan je overweldigen als je een activiteit wilt gaan doen, of als je je routine moet veranderen. Bang zijn in het donker is een ander soort angst dan bang zijn voor de reacties van mensen. 

Heb jij vaak last van angsten? Van welke angsten? Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn de gevolgen? Wat zijn de triggers voor jouw angst? Hoe ga jijzelf met angsten om en hoe gaan anderen met jouw angsten om? 

Somberheid. Wanneer gaat somberheid over in een depressie? Het verschil zit vooral in de duur en de hevigheid van de gevoelens. Iedereen voelt zich wel eens somber. Je kunt een baaldag hebben en daarna weer blij zijn, of je een tijdje somber voelen na een vervelende gebeurtenis. Maar somberheid kan ook zomaar uit het niets opkomen. Bij een depressie voel je je langer dan twee weken somber. Ook zijn de gevoelens van somberheid bij een depressie heftiger. Je haalt nergens meer plezier uit, je kunt niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijkse leven. Daarnaast zijn er nog andere klachten die bij een depressie veel voorkomen, zoals angstklachten, schuldgevoelens en concentratieklachten. Heb jij last van sombere gevoelens? Hoe ga jij hier mee om? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.

Verslag Autivrouwen café woensdag 6 oktober: online autisme en rouwverwerking/levend verlies

Mensen met autisme nemen anders waar en verwerken ervaringen anders dan mensen zonder autisme omwille van hun specifieke stijl van informatieverwerking, hun ‘autistisch brein’. 
Deze heeft eveneens invloed op de verwerking van verlieservaringen. Hun rouwverwerkingsproces kan dus zeer verschillend zijn van de niet-autistische mens. 
 Een rouwproces is bij uitstek een sociale en emotionele aangelegenheid. Dat kan moeilijk zijn voor een persoon met autisme. Er kan gerouwd worden om een overlijden, een echtscheiding, een verhuizing, het verlies van een baan of verwachtingen loslaten. 

 Hier ging het thema gesprek van oktober over. 


Over de eerste vraag: Waarom raakt dit onderwerp je raakten we niet uitgepraat. De vrouwen waren heel open over de verschillende vormen van rouw en verlies. Sommige vrouwen waren recent iemand verloren. 

Hoe ga je dan om met dit verlies? Verdrietig voelen kan moeilijk zijn. De kunst van het huilen, kan je dit toestaan? Maar ook hoe ga je om met het verlies en verdriet van de ander? Bij veel vrouwen was het belangrijk dat het puzzelstukje duidelijk was. Dan kan het afgesloten worden. Als er onduidelijkheid bleef, dan mist het puzzelstukje. Ook werd besproken dat er verschil in rouw is en dat dit soms moeilijk is en onzeker maakt. Doe ik het ‘wel goed’, mag ik hierin fouten maken? Ook het verschil tussen verdriet en een depressie hebben we besproken. Dat je ruimte kunt maken voor het verdriet zonder jezelf er in te verliezen. 

We hebben gesproken over levend verlies. Verlies op het gebied van werk, relaties, vriendschappen, verwachtingen. Afscheid nemen van verwachtingen, een beeld zonder dat er soms iets anders voor terug komt. Veel vrouwen hadden op werkgebied negatieve/pijnlijke ervaringen. Willen blijven voldoen aan verwachtingen die niet lukken. Of vriendschappen/relaties die niet gelukt zijn. Dat geeft verdriet en doet pijn. Het maakt ook heel moe. 

Een belangrijke boodschap hierin was: Je bent het waard om voor jezelf te kiezen! 

We hebben ook stil gestaan bij wat jou kan helpen als je verlies ervaart. 
- De natuur in gaan, de natuur is troostend 
- Lieve mensen om je heen 
- Contact met huisdieren, huisdieren knuffelen 
- Ruimte maken voor het verdriet, zonder je er in te verliezen 
- Aan het water zijn 
- Een warm bad nemen 
- Huilen laten gebeuren 
- Praten met je partner/vrienden die ook autisme hebben 
- Gevoelens op papier zetten 
- Gebed, praten met god 
- Liever zijn voor mezelf 

 Aan het eind was een gedeelde conclusie dat de tijd te kort was, dat het fijn was om met elkaar hier over te praten en het gevoel te hebben niet alleen te zijn met dit gevoel.