woensdag 8 november 2023

Autivrouwen café woensdag 6 december live en online: autisme en de feestdagen

 De feestdagen komen er weer aan, een periode waarin we allemaal hetzelfde doel hebben. Een gezellige, warme, liefdevolle, fijne en ontspannen tijd beleven. De voorwaarden om zo'n tijd te hebben is voor iedereen anders.

Veel mensen kijken uit naar die leuke feestmaand december. Sinterklaas, Kerstmis en nieuwjaar. Feesten, cadeautjes, afspreken met vrienden en familie, veel en lekker eten, samenzijn, muziek, lichtjes, versierde huizen, … Kortom, wat kan er nu niet leuk zijn aan die maand?

Voor mensen met autisme kan deze maand helemaal niet leuk zijn, dat hoeft dus niet maar het kan zeker wel. Autisme en de feestdagen, het kan een zware combinatie zijn.

Geniet jij van de feestdagen of geeft het jou veel stress? Hoe zorg jij voor een fijne en ontspannen feestdagen? Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.


Interessant artikel om in dit kader te lezen is:

https://www.mariskamedia.nl/wordpress/autisme-en-de-feestdagen-overprikkeling-voorkomen-met-deze-tips/

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Hosts van het live café zijn Charlotte Beijer en Martine Jetten. 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 
 Na een centrale introductie gaat het online café in (digitale) kleinere subgroepen uiteen. Er is een gezamenlijke afsluiten. Mogelijk is het prettig om pen en papier bij de hand te hebben. 
Vaste host van het online café is Maartje de Vries. In november wordt het online autivrouwencafé waargenomen door Margot Verduin. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

 AANMELDEN NOODZAKELIJK 
 E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
 Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafé woensdag 1 november 2023: Autisme en Speciale interesse; in balans of preoccupatie

Veel mensen met autisme hebben een 'speciale interesse' – een onderwerp waarmee ze ontzettend graag bezig zijn, vaak wel twee tot vier uur per dag. Bij mannen gaat het vooral om computers, gamen, muziek, bands en autisme en bij vrouwen om autisme, natuur, tuinieren, kunst en cultuur. 

Obsessies 
Tot voor kort werden speciale interesses vaak gezien als een 'tekortkoming' – als iets negatiefs dus. Veel ouders en behandelaren waren bang dat mensen met autisme erdoor zouden worden belemmerd in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op sociaal gebied. In veel wetenschappelijke literatuur – en ook in het diagnostisch handboek de DSM5 – wordt nog altijd gesproken van 'beperkte interesses' of 'obsessies'. 
In werkelijkheid zijn speciale interesses echter meestal een zegen, zo blijkt uit het groeiend aantal onderzoeken waarin volwassenen met autisme zelf om hun ervaringen wordt gevraagd. 

We hebben hierover gepraat in het  live autivrouwen café (het online café ging deze keer niet door)

Het was een enthousiaste avond met veel uitwisseling, begrip voor en vragen aan elkaar.
Vrijwel alle vrouwen herkennen dat ze door hun autisme een sterke speciale interesse hebben. In de meeste gevallen zijn dat er meerdere. Interesses die naar voren kwamen waren bv: spellen spelen, creatief bezig zijn (dit werd veel genoemd), kleren maken. Series kijken ,lezen,  praktisch-technische dingen bedenken en uitvoeren, waterputten met koolzuurhoudend water opzoeken, bergen, natuur (ook bv heel blij worden van hele kleine mooie dingen in de natuur die je ziet), economie, klimaat, numerologie, cyclussen, mythologie, voeding, permacultuur. Ook het werk is vaak een speciale interesse wat wel weer pijnlijk is als het werk niet meer haalbaar blijkt te zijn.
Sommige vrouwen realiseerden zich pas gaandeweg de avond dat ze speciale interesses hadden omdat ze meer een beeld van mannelijke interesses als treinen en historische feiten in gedachten hadden.
 
De meeste vrouwen ervaren heel veel plezier in hun interesses. Het is een hele mooie invulling van de vrije tijd. Het werkt vervullend, en soms ook verbindend. Ze voelen zich vaak gelukkig en niet eenzaam als ze hiermee bezig zijn. Ze zien het echt als meerwaarde van autisme om zo ergens in op te kunnen gaan.
Het is voor veel vrouwen wel fijn als het dan ook iets nuttigs oplevert, bijvoorbeeld een fruitmand van macramé of miniatuurhuisjes waar een ander plezier aan beleeft om ernaar te kijken.

Ze lopen ook wel tegen verschillende dingen aan bij het uitvoeren van hun speciale interesses.
Zo vindt een aantal vrouwen het erg lastig om te beginnen met hun passie en hikken ze er veel tegenaan. Hun hoofd zit dan te vol, of ze denken er heel veel over na, of ze weten niet hoe te starten.  En als ze dan eenmaal begonnen zijn, is het weer lastig om te stoppen en kan het een hyperfocus worden. Bij series of documentaires kijken moet dan bijvoorbeeld echt alles gezien worden voor ze kunnen stoppen.
Verder ervaren verschillende vrouwen dat ze hier ook heel perfectionistisch in kunnen worden. Dan lijkt het soms ook wel een obsessie te worden en verdwijnt regelmatig het plezier. Het kan dan ook een soort haat-liefdeverhouding worden met de speciale interesse.
Verder kunnen ze er zo in op gaan dat ze bijvoorbeeld hun lijf niet meer voelen dat moet eten of niet meer in de gaten hebben als gezinsleden iets nodig hebben.

Sommige vrouwen wisselen sterk af in de passies omdat ze er ook weer snel beu van kunnen raken.
Anderen hebben er last van dat ze met zoveel dingen tegelijk bezig zijn en zouden zich liever op 1 passie willen richten. Daartegenover staat dat dat ook een kwestie van acceptatie kan zijn. Als je van jezelf met meer dingen tegelijk bezig mag zijn, is dat niet zo/n probleem meer. Hier kwam dus ook weer duidelijk naar voren dat het belangrijk is om jezelf te accepteren zoals je bent.


Wat de vrouwen meenemen uit de gesprekken van vandaag:

 -  Fijn om andere vrouwen te horen die vergelijkbare of andere interesses hebben waar ze helemaal in op kunnen gaan. 
 - Laat los wat een ander vindt van je interesses of je beeld hoe je dingen moet doen, het is al goed zoals je het doet.
 -  De speciale interesse hoeft niet per se gedeeld te worden met een ander. Wel is het fijn als een ander dezelfde interesse heeft.
 -  Er lijkt meer acceptatie te zijn voor mannen met een specifieke interesse.
 - Het hoeft niet per se heel groot of ingewikkeld te zijn om een speciale interesse te zijn 
 -  Ik mis de sociale contacten, het is zo fijn om dit met andere gelijkgestemde vrouwen te bespreken. Het onderwerp van de avond maakt dan nog niet eens zoveel uit.
 - Het is fijn dat het deze keer zo’n positief onderwerp is en niet iets waar veel problemen mee zijn. Dat is voor herhaling vatbaar!

donderdag 5 oktober 2023

Autivrouwen café woensdag 1 november live & online: Autisme en Speciale interesse; in balans of preoccupatie (vastbijten in onderwerpen en die niet meer los kunnen laten)

Veel mensen met autisme hebben een ‘speciale interesse’ – een onderwerp waarmee ze ontzettend graag bezig zijn, vaak wel twee tot vier uur per dag. Bij mannen gaat het vooral om computers, gamen, muziek, bands en autisme en bij vrouwen om autisme, natuur, tuinieren, kunst en cultuur. 

Obsessies 
Tot voor kort werden speciale interesses vaak gezien als een ‘tekortkoming’ – als iets negatiefs dus. Veel ouders en behandelaren waren bang dat mensen met autisme erdoor zouden worden belemmerd in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op sociaal gebied. In veel wetenschappelijke literatuur – en ook in het diagnostisch handboek de DSM5 – wordt nog altijd gesproken van ‘beperkte interesses’ of ‘obsessies’. 

In werkelijkheid zijn speciale interesses echter meestal een zegen, zo blijkt uit het groeiend aantal onderzoeken waarin volwassenen met autisme zelf om hun ervaringen wordt gevraagd. 

Onlangs verscheen bijvoorbeeld het onderzoek Special interests and subjectieve wellbeing in autistic adults in de online versie van het wetenschappelijke tijdschrift Autism Research. Volgens dit onderzoek,waaraan in totaal 687 volwassenen met autisme deelnamen, dragen speciale interesses bij aan een goed sociaal leven, goede vrijetijdsbesteding en een algeheel gevoel van welbevinden. 

Heb je door je autisme een sterke speciale interesse, een sterke passie? 
Dat kan een mooie invulling van je vrije tijd vormen. Door je autisme is er een risico dat je helemaal opgaat in je speciale interesse. Een interesse kan dan bijna dwangmatig worden. 
Dat hoeft niet erg te zijn. Maar als je speciale interesse een belemmering gaat vormen voor jezelf of voor mensen in je omgeving, is het verstandig er iets aan te doen. 

Heb jij een speciale interesse? Of misschien wel meerdere? Is het voor jou een zegen of een last? Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 


Een interessant artikel om te lezen is:  

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Hosts van het live café zijn Charlotte Beijer en Martine Jetten. 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 
 Na een centrale introductie gaat het online café in (digitale) kleinere subgroepen uiteen. Er is een gezamenlijke afsluiten. Mogelijk is het prettig om pen en papier bij de hand te hebben. 
Vaste host van het online café is Maartje de Vries. In november wordt het online autivrouwencafé waargenomen door Margot Verduin. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

 AANMELDEN NOODZAKELIJK 
 E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
 Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwen café woensdag 4 oktober live & online: Autisme en rouwverwerking

Mensen met autisme kunnen op een andere manier rouwen dan mensen zonder autisme. Bijvoorbeeld door meer moeite te hebben het eigen gedrag en de eigen emoties te begrijpen. Er kan gerouwd worden om een overlijden, een echtscheiding, een verhuizing, het verlies van een baan of verwachtingen loslaten. Vooral bij het wegvallen van een hechtingspersoon (een stabiel contact, zoals een ouder, groepsleider of leerkracht) kunnen mensen met autisme problemen hebben met de verwerking. 

Er wordt vaak gedacht dat mensen met een ASS niets voelen en zich niet betrokken voelen. Dit is niet waar. Mensen met autisme voelen sterke emoties, maar vinden het lastiger deze emoties te uiten en ze te begrijpen. 

Problemen in het verwerkingsproces zijn te herkennen door bijvoorbeeld meer lastig gedrag of agressie, of doordat iemand stiller is dan normaal. 

We hebben hierover gepraat in het autivrouwencafe. 

Er zijn veel verschillende manieren van rouw en verlieservaringen. De vrouwen in het café ervaren rouw bij het verlies van vrienden/sociale contacten, verlies van werk en verlies van dierbaren. 

De late diagnose bij veel vrouwen zorgt ook voor rouw. Door jaren van overbelasting, maskeren heeft het veel gekost. Nu dan het leven niet meer kunnen doen zoals je altijd gedaan hebt geeft verdriet. Het onbegrip hierbij van vrienden/andere mensen maakt het extra lastig. 

Je bent zelf in de rouw, eerst moet je het zelf verwerken/accepteren voordat je met de buitenwereld hierover in gesprek kan gaan. Dit maakt het moeilijk. 

Het verlies van werk zorgt bij veel vrouwen ook voor gevoelens van verdriet en rouw. Sommige hebben meerdere banen verloren de afgelopen jaren, zijn arbeidsongeschikt verklaard of zitten met een burn-out thuis en weten nog niet hoe het verder moet. Het is dan zoeken, herijken wat past wel bij mij? Voor sommigen is dat nog zoeken, anderen hebben dit gevonden in bv. vrijwilligers werk. 

Wat de vrouwen meenemen uit de gesprekken van vandaag: 

 - Fijn om andere vrouwen te horen die in hetzelfde schuitje zitten. Het is niet leuk dat iedereen zo worstelt, maar de herkenning steunt wel. 
 - Om acceptatie uit de omgeving te krijgen moet ik zelf eerst het accepteren 
 - Rouw bij baanverlies, ik heb zo lang meegedraaid, het lukt niet meer om terug te komen. Zoeken nu 
   hoe dan wel? 
 - Het gesprek over wel/niet kinderen willen als je zelf autisme hebt 
 - Ik mis de sociale contacten, fijn om dit met andere vrouwen te bespreken 
 - Ik ga met een dubbel gevoel naar huis, fijn de herkenning, maar ook verdrietig dat we zo aan het 
    worstelen zijn 
 - De tijd was te kort, we zouden graag nog een keer dit thema laten terugkomen en dan meer 
    gespecificeerd op 1 onderwerp (baanverlies, verlies sociale contacten, verlies dierbare)

vrijdag 8 september 2023

Autivrouwen café woensdag 4 oktober live & online: Autisme en rouwverwerking

Mensen met autisme kunnen op een andere manier rouwen dan mensen zonder autisme. Bijvoorbeeld door meer moeite te hebben het eigen gedrag en de eigen emoties te begrijpen. Er kan gerouwd worden om een overlijden, een echtscheiding, een verhuizing, het verlies van een baan of verwachtingen loslaten. Vooral bij het wegvallen van een hechtingspersoon (een stabiel contact, zoals een ouder, groepsleider of leerkracht) kunnen mensen met autisme problemen hebben met de verwerking. 

Er wordt vaak gedacht dat mensen met een ASS niets voelen en zich niet betrokken voelen. Dit is niet waar. Mensen met autisme voelen sterke emoties, maar vinden het lastiger deze emoties te uiten en ze te begrijpen. Problemen in het verwerkingsproces zijn te herkennen door bijvoorbeeld meer lastig gedrag of agressie of doordat iemand stiller is dan normaal. 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.  

Een interessant artikel om te lezen is: https://www.fann-autisme.nl/blogs/levend-verlies/ 

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. 
Inloop vanaf 19.15 uur. Hosts van het live café zijn Charlotte Beijer en Martine Jetten. 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 
Na een centrale introductie gaat het online café in (digitale) kleinere subgroepen uiteen. Er is een gezamenlijke afsluiten. Mogelijk is het prettig om pen en papier bij de hand te hebben. 
Host van het online café is Maartje de Vries. 

Locatie voor live bijeenkomsten
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafé woensdag 6 september live & online: Autisme en perfectionisme

Perfectionisme houdt in dat je iets zo goed mogelijk probeert te doen. 
Veel vrouwen met autisme zijn perfectionistisch. Ze leggen de lat voor zichzelf erg hoog. Ze willen geen fouten maken en willen hun taken altijd zo goed mogelijk uitvoeren. Mensen met autisme en die daarnaast perfectionistisch zijn, hebben vaak de overtuiging dat hun werk perfect moet zijn. Als het eindresultaat niet voldoet aan hun verwachtingen, hebben ze in hun ogen gefaald. Dit laatste wordt ook wel zwart-witdenken genoemd. Daarnaast vinden veel vrouwen het lastig om grenzen te stellen. Het kennen van de eigen grenzen en het op tijd aangeven ervan, is noodzakelijk om te veel en langdurige stress te voorkomen. 
Veel mensen met perfectionisme hebben het gevoel dat mensen hen alleen aardig vinden als ze alles goed doen. Dit geldt ook voor vrouwen met autisme. Om negatieve gevoelens te compenseren vergroten zij de prestatiedruk voor zichzelf. 

Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme, hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om? 

Hier hebben we over gepraat in het autivrouwencafe. 

Perfectionisme is bij iedereen verschillend, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar er waren toch ook veel overeenkomsten. 
Je kan perfectionistisch zijn op jezelf. Dingen goed willen doen, de lat hoog leggen voor jezelf, het beste uit jezelf willen halen. Het is nooit goed genoeg en kan altijd beter. Er waren ook een aantal vrouwen die ook perfectionistisch zijn naar anderen. Dat ze vinden dat anderen het beter kunnen doen, ze willen ook het beste uit de ander halen. 
Ook de dingen waar je perfectionistisch in kan zijn is verschillend. De een is vooral perfectionistisch naar het werk of de sport of in relaties en de ander meer in taken die niet definieerbaar zijn zoals het huishouden. 

Perfectionisme kan voordelen hebben; je bent secuur, zorgvuldig, doet je werk goed, wil alles beter doen, je hebt de dingen goed voor elkaar, mensen kunnen op je rekenen. Perfectionisme klinkt wat negatief; eigenlijk is het beter om het dan anders te noemen zoals de behoefte aan volledigheid of veel details kunnen zien. Het kan je ook veel brengen. Een aantal vrouwen heeft dit ook zo ervaren dat het ze meer gebracht heeft op creatief vlak, in het werk het huishouden of de sport. De behoefte om een situatie kloppend te maken. 

Het kan alleen ook veel nadelen hebben; je wil altijd alles perfect hebben, nooit is het goed genoeg. Het kan altijd beter. Zien wat goed gaat is lastig er wordt m.n. gekeken naar wat er niet goed gaat waar verbetering te halen valt. Je weet niet wanneer je kan stoppen, wat zijn hoofdzaken en wat bijzaken, waar ligt de lat, wanneer is iets af? Je doet sociaal heel erg je best, bent bang om te falen of om mensen te verliezen. Wat is goed genoeg? Je kunt je snel schuldig voelen. Je kan helemaal opgaan in iets waardoor je de andere dingen vergeet. Het kan heel veel energie kosten. Andere mensen begrijpen het soms ook niet. Je kan het niet loslaten en gaat over je grenzen heen. Dan kost het je te veel. 

Een enkeling geeft aan er iets beter mee om te kunnen gaan nadat zij door fysieke redenen gedwongen waren iets meer los te leren laten. Een ander geeft aan dat beperking in tijd of ruimte rust geeft dat iets niet af hoeft te zijn (bv maximaal 30 minuten huishouden doen). En het is belangrijk om erover te praten zodat duidelijk wordt wat een ander van je verwacht of om te checken of de aannames die mensen van elkaar hebben kloppen. 

De conclusie blijft dat het erg zoeken is naar de balans. Zorgvuldig en secuur zijn is goed, maar als je niet in staat bent te stoppen en doorslaat. (het ‘monster’ komt tevoorschijn), dan kost het je meer dan dat het je oplevert. Het blijft fijn om de herkenning bij elkaar te vinden.

donderdag 8 juni 2023

Autivrouwencafé live & online 6 september 2023: Autisme en perfectionisme

In juli en augustus is er géén autivrouwencafé vanwege de zomervakantie. 

We beginnen op woensdag 6 september met het thema: Autisme en perfectionisme

Perfectionisme houdt in dat je iets zo goed mogelijk probeert te doen. Veel vrouwen met autisme zijn perfectionistisch. Ze leggen de lat voor zichzelf erg hoog. Ze willen geen fouten maken en willen hun taken altijd zo goed mogelijk uitvoeren. Mensen met autisme en die daarnaast perfectionistisch zijn, hebben vaak de overtuiging dat hun werk perfect moet zijn. Als het eindresultaat niet voldoet aan hun verwachtingen, hebben ze in hun ogen gefaald. Dit laatste wordt ook wel zwart-witdenken genoemd. Daarnaast vinden veel vrouwen het lastig om grenzen te stellen. Het kennen van de eigen grenzen en het op tijd aangeven ervan, is noodzakelijk om te veel en langdurige stress te voorkomen. 

Veel mensen met perfectionisme hebben het gevoel dat mensen hen alleen aardig vinden als ze alles goed doen. Dit geldt ook voor vrouwen met autisme. Om negatieve gevoelens te compenseren vergroten zij de prestatiedruk voor zichzelf. 

Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme, hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.  


LIVE en ONLINE bijeenkomst 
Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Hosts van het live café zijn Charlotte Beijer en Martine Jetten. 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 
Host van het online café is Maartje de Vries. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63