vrijdag 7 juni 2024

Verslag: Autivrouwen café woensdag 5 juni live & online: Autisme en fysiek welbevinden

Fysiek welzijn kun je definiëren als een goede lichamelijke gezondheid, waarbij ook aan alle basisbehoeften van het lichaam is voldaan. Je voelt je 'fysiek goed' wanneer je gezond bent, fit bent en voldoende te eten hebt. 

Bij autisme denken veel mensen aan het brein en je geest. Maar autisme kan ook invloed hebben op de rest van je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen voelen, lichaamsbeweging, stress, spanning of voeding. Mentaal en fysieke gezondheid zijn voor iedereen met elkaar verbonden. In hoeverre mensen vanuit hun autisme met problemen kampen met betrekking tot hun fysieke gezondheid is niet eenduidig te omschrijven. Door de intense prikkelverwerking, is er vaak sprake van klachten zoals stress, vermoeidheid en spierspanning. Deze kunnen van invloed zijn op je fysieke gezondheid.

Veelgehoorde klachten bij autisme zijn: 
-Klachten ten gevolge van chronische stress. 
-Slaap problematiek, vermoeidheid. 
-Spierspanning, klachten & Migraine, hoofdpijn. 
-Maag darm klachten. 
-Hart en vaat problematiek (indirect door chronische stress). 

Hoe is jouw fysiek welzijn? Ervaar jij klachten op lichamelijk gebied? Wat helpt jou om je zo fit en gezond mogelijk te voelen? 

We hebben hierover gepraat in het autivrouwencafe. 

Tijdens de bijeenkomst bleek dat vrijwel alle vrouwen op de een of andere manier problemen ervaren met hun fysiek welzijn. Sommigen hebben hele sterke fysieke klachten ervaren tijdens een burn-out en na hun herstel namen de klachten wat af; bij anderen zijn de fysieke klachten voortdurend aanwezig of komen ze vooral op momenten waar er overprikkeling is naar boven. Sterke spierspanning, darmklachten, eczeem, een dichtgeknepen keel, hoofdpijnen waaronder migraine, koorts als er een spannende situatie aankomt komen vaak voor. 

Onder- en overgevoeligheid bij honger, dorst en pijn is vaak ook herkenbaar. En ook dat je bijvoorbeeld wel honger kunt voelen, maar niet kunt voelen wanneer je genoeg gegeten hebt. 

Daarnaast is het voor veel vrouwen herkenbaar dat ze vaak ín hun hoofd zitten en minder goed kunnen voelen wat er zich in hun lijf voordoet. Het komt regelmatig voor dat het makkelijker is om een lichamelijke sensatie te voelen (bijvoorbeeld het gevoel dat er een olifant op je borst drukt), dan dat het duidelijk is welke emotie daarbij hoort (bijvoorbeeld paniek of verdriet). 

Wat helpt om je fysiek welzijn te verbeteren? 
Hier ontstond een mooi gesprek waarin vrouwen met elkaar oplossingen uitwisselden, doorvroegen en van elkaar konden leren. Sommige vrouwen kunnen fysiek welbevinden goed stimuleren met sporten, anderen zijn alert op het aangeven van hun grenzen, het leren voelen en luisteren naar je lijf, huilen, het doen van ontspanningsoefeningen, omgaan met angst en lief zijn voor jezelf. Dit zijn skills die je kunt leren en de leercurve is voor iedereen weer anders. Het is fijn als je weet waar de klachten mee te maken hebben (bv hoofdpijn omdat je te overprikkeld bent) omdat je dan een idee hebt wat je eraan kunt doen. Hangry (combinatie van hongerig zijn en daarom boos zijn) is een mooi voorbeeld daarvan. Traumatherapie waarbij er aandacht is voor de oorzaak van klachten kan ook erg helpend zijn, bv via EMDR. Het beter leren omgaan met je autisme waardoor de overprikkeling en daarmee de fysieke klachten minder oplopen, wordt ook als helpend gezien.

Een laatste mooi inzicht was dat het soms heel lastig is om fysieke klachten bijvoorbeeld als gevolg van overprikkeling te voorkomen. Maar als je dan er bewust voor kiest om toch door te gaan, is het makkelijker om de gevolgen (bv fysieke klachten) te accepteren dan wanneer het je overvalt. Een aantal vrouwen heeft er veel last van dat de zorgverleners hen niet serieus neemt of de combinatie van autisme en de klachten niet goed kan plaatsen terwijl dat wel essentieel is. Ze hebben het gevoel dat ze veel zelf moeten uitzoeken en niet gezien worden. Een aantal vrouwen ervaart medicatie als helpend. 

Bij het eindrondje is een veelgehoord geluid dat de ervaringen zo herkenbaar zijn en ze dus niet de enige zijn. Daarnaast is er voor veel vrouwen wat verhelderd en merken ze dat ze op de goede weg zitten.

maandag 13 mei 2024

Autivrouwen café woensdag 5 juni live & online: Autisme en fysiek welbevinden

Fysiek welzijn kun je definiëren als een goede lichamelijke gezondheid, waarbij ook aan alle basisbehoeften van het lichaam is voldaan. Je voelt je ‘fysiek goed’ wanneer je gezond bent, fit bent en voldoende te eten hebt. 

Bij autisme denken veel mensen aan het brein en je geest. Maar autisme kan ook invloed hebben op de rest van je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen voelen, lichaamsbeweging, stress, spanning of voeding. Mentaal en fysieke gezondheid zijn voor iedereen met elkaar verbonden. 
In hoeverre mensen vanuit hun autisme met problemen kampen met betrekking tot hun fysieke gezondheid is niet eenduidig te omschrijven. Door de intense prikkelverwerking, is er vaak sprake van klachten zoals stress, vermoeidheid en spierspanning. Deze kunnen van invloed zijn op je fysieke gezondheid. 
Veelgehoorde klachten bij autisme zijn: 
-Klachten ten gevolgen van chronische stress. 
-Slaap problematiek, vermoeidheid. 
-Spierspanning, klachten & Migraine, hoofdpijn. 
-Maag darm klachten. 
-Hart en vaat problematiek (indirect door chronische stress). 

 Hoe is jouw fysiek welzijn? Ervaar jij klachten op lichamelijk gebied? Wat helpt jou om je zo fit en gezond mogelijk te voelen? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.  

Een interessant artikel om te lezen is: Autisme_en_het_lichaam.pdf (autismedigitaal.nl)

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Hosts van het live café zijn Martine Jetten en Rosa Broer. Rosa neemt het café de komende maanden waar voor Charlotte Beijer 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 
Na een centrale introductie gaat het online café in (digitale) kleinere subgroepen uiteen. Er is een gezamenlijke afsluiten. Mogelijk is het prettig om pen en papier bij de hand te hebben. Vaste host van het online café is Maartje de Vries. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814 CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

vrijdag 3 mei 2024

Verslag: Autivrouwencafé woensdag 1 mei live & online: Autisme en ontspanning & (hoog) sensitiviteit

Mensen met een hoog sensitief brein (HSP) herkennen zich vaak in de kenmerken van autisme. Bijvoorbeeld: 
 • Dingen graag voorspelbaar maken a.d.h.v. structuur 
 • Een prikkelarme omgeving prefereren 
 • Dingen letterlijk opvolgen (bijv. letterlijk de regels van een recept volgen) 
 
Andersom herkennen mensen met autisme vaak ook veel in HSP. Bijvoorbeeld: 
 • Moeite hebben met te veel prikkels (geluid, geur, smaak, tast) 
 • Sfeer aan kunnen voelen in een ruimte 
 • Blijven nadenken over situaties die ze nog niet begrijpen 

Toch lijkt het erop dat deze twee beelden niet samengaan. Er zitten namelijk een paar belangrijke verschillen tussen de informatieverwerking. Het HSP brein werkt dus echt ánders dan een autistisch brein. 

Hoog gevoeligheid 
Bij autisme kan er zowel sprake zijn van een lage als hoge drempel voor prikkels. De lage drempel betekent dat je snel gevoelig bent voor prikkels zoals geluid, licht, labels, kledingstoffen, parfums, etc. Maar bij autisme zien we ook dat de prikkels van binnenuit juist minder sterk doorkomen. Je voelt niet dat je honger hebt, voelt geen verzadiging of kunt doorwerken met flinke hoofdpijn of koorts. 
Bij HSP zien we dat je juist die interne prikkels heel goed kunt waarnemen. 

Executieve functies 
Bij autisme wordt veel moeite ervaren bij taken die een beroep op de executieve functies. We hebben het o.a. over plannen, organiseren en overzicht bewaren. Dat is ook wel begrijpelijk: als alle informatie even belangrijk is en je brein elk klein lego-blokje aan informatie los registreert, is het moeilijk om vanuit een groter overzicht te werken. 

Bij HSP zie je juist heel snel het grotere geheel en kun je van daaruit vrij snel inschatten welke volgorde handig is. Je kunt moeite hebben met executieve functies wanneer je overprikkeld bent (de complete error-modus), maar niet in de kern. 

Je kunt dus niet en autisme hebben en een hoogsensitief brein. Je kunt wel autisme hebben en hooggevoelig zijn. Hooggevoeligheid duidt daarbij op de prikkelgevoeligheid, waar hoogsensitiviteit duidt op de kenmerkende manier van informatie verwerken. 

Voor welke prikkels ben jij hoog gevoelig? Heb jij ook prikkels die jij minder goed kan waarnemen? 

We hebben hierover gepraat in het autivrouwencafe. 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat niet iedereen de duidelijke scheiding tussen "hoog gevoelig en ASS" en "hoog sensitief" ervaart. Een aantal deelnemers ervaart wel degelijk dat beide aanwezig kunnen zijn, misschien alleen niet op hetzelfde moment. Het bijgaande artikel werd door sommigen wat denigrerend over autisme bevonden. Er waren verschillen in de manier waarop vrouwen hun hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit ervaren. 

Hooggevoeligheid beperkt de executieve functies waardoor deelnemers ook aangeven soms niet meer in staat te zijn om taken uit te voeren en te focussen. Ook ervaren veel deelnemers overprikkeling door hoog gevoeligheid pas achteraf en het maakt dat het hele leven sterk beïnvloed en beperkt kan worden. Het kan ook onvoorspelbaar zijn. Dus het ene moment kan je veel gevoeliger zijn dan het andere moment. Zo gaven deelnemers aan ineens van groen naar rood te schieten. Emoties dragen vaak bij aan overprikkeling door hoog gevoeligheid. Ook het hebben van een (jong) kind kan maken dat je minder bewuste keuzes kan maken over hoe ermee om te gaan. De combinatie van ADHD en ASS kan maken dat je aan de ene kant veel prikkels nodig hebt en aan de andere kant door hoog gevoeligheid juist snel overprikkeld bent. Sommige vrouwen herkennen dat ze juist heel goed emoties van anderen kunnen aanvoelen en zelfs voelen of iemand net zwanger is, de volgende dag jarig is of depressief is. Een gevoel als boosheid die je ergens ervaart kan soms lang nog voelbaar blijven, loslaten ervan is lastig. De meeste vrouwen voelen goed incongruentie aan tussen wat iemand voelt en wat iemand zegt als dat uit elkaar loopt. 

Op de vraag "wat helpt je om om te gaan met de prikkels" werden de volgende opties genoemd: 
- Gaan wandelen 
- Gedachten verzetten 
- Rustig even gaan liggen 
- Met verstand relativeren 
- Meditatie, mindfulness, ademhalingsoefeningen 
- Focussen 
- Dansen 
- Serie of documentaire kijken 
- Met dieren zijn 
- Meldingen op mobiel uitzetten 
- Grenzen eerlijk aangeven, je uitspreken dat het teveel is. 
- Alleen zijn 
- Oordopjes 

Samengevat: Overprikkeling door overgevoeligheid en hoog sensitiviteit zijn soms dus niet makkelijk te scheiden en het heeft veel invloed op het dagelijks leven. Het vraagt bewustzijn om hiermee om te gaan.

donderdag 4 april 2024

Autivrouwen café woensdag 1 mei live & online: Autisme en (hoog) sensitiviteit

Mensen met een hoog sensitief brein (HSP) herkennen zich vaak in de kenmerken van autisme. Bijvoorbeeld: 
  • Dingen graag voorspelbaar maken a.d.h.v. structuur 
  • Een prikkelarme omgeving prefereren 
  • Dingen letterlijk opvolgen (bijv. letterlijk de regels van een recept volgen) 

Andersom herkennen mensen met autisme vaak ook veel in HSP. Bijvoorbeeld: 
  • Moeite hebben met te veel prikkels (geluid, geur, smaak, tast) 
  • Sfeer aan kunnen voelen in een ruimte 
  • Blijven nadenken over situaties die ze nog niet begrijpen 

Toch lijkt het erop dat deze twee beelden niet samengaan. Er zitten namelijk een paar belangrijke verschillen tussen de informatieverwerking. Het HSP brein werkt dus echt ánders dan een autistisch brein.

Hoog gevoeligheid 
Bij autisme kan er zowel sprake zijn van een lage als hoge drempel voor prikkels. De lage drempel betekent dat je snel gevoelig bent voor prikkels zoals geluid, licht, labels, kledingstoffen, parfums, etc. Maar bij autisme zien we ook dat de prikkels van binnenuit juist minder sterk doorkomen. Je voelt niet dat je honger hebt, voelt geen verzadiging of kunt doorwerken met flinke hoofdpijn of koorts. 
Bij HSP zien we dat je juist die interne prikkels heel goed kunt waarnemen. 

Executieve functies
Bij autisme wordt veel moeite ervaren bij taken die een beroep op de executieve functies. We hebben het o.a. over plannen, organiseren en overzicht bewaren. Dat is ook wel begrijpelijk: als alle informatie even belangrijk is en je brein elk klein lego-blokje aan informatie los registreert, is het moeilijk om vanuit een groter overzicht te werken. 

Bij HSP zie je juist heel snel het grotere geheel en kun je van daaruit vrij snel inschatten welke volgorde handig is. Je kunt moeite hebben met executieve functies wanneer je overprikkeld bent (de complete error-modus), maar niet in de kern. 

Je kunt dus niet en autisme hebben en een hoogsensitief brein. Je kunt wel autisme hebben en hooggevoelig zijn. Hooggevoeligheid duidt daarbij op de prikkelgevoeligheid, waar hoogsensitiviteit duidt op de kenmerkende manier van informatie verwerken. 

Voor welke prikkels ben jij hoog gevoelig? Heb jij ook prikkels die jij minder goed kan waarnemen?

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.  


LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. Hosts van het live café zijn Martine Jetten en Rosa Broer. Rosa neemt het café de komende maanden waar voor Charlotte Beijer 

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. Na een centrale introductie gaat het online café in (digitale) kleinere subgroepen uiteen. Er is een gezamenlijke afsluiten. Mogelijk is het prettig om pen en papier bij de hand te hebben. Vaste host van het online café is Maartje de Vries. In mei wordt het online autivrouwencafé waargenomen door Margot Verduin.

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814 CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwen café woensdag 3 april live & online: Autisme en ontspanning & inspanning

Veel vrouwen met autisme vinden het lastig om een balans te hebben in inspanning en ontspanning. Ontspanning is goed voor je lichaam. Je ademt rustig, je hart klopt langzamer, je bloeddruk is lager. Als je ontspannen bent heb je vooral minder (snel) last van stress. Ontspanning zorgt ook voor herstel na stress. Je voelt je gezond en fit en je hebt meer energie. Je slaapt vaak beter en kan vaak wat meer ‘hebben’ qua emoties. Mensen met een ontspannen levenshouding gaan beter om met tegenslag, ze zijn vrolijk en genieten van het leven. 
Een gezonde dosis (in)spanning is nuttig. Het zet je aan tot actie, zorgt ervoor dat je alert bent. Daarnaast is bewegen/inspanning gezond. Voldoende bewegen zorgt ervoor dat je je fit voelt en lekker in je vel zit. Je wordt energieker. Activiteiten die inspanning kosten kunnen voelen als moeten en kunnen ook stress geven. Daarom kan het fijn zijn inspannende dingen af te wisselen met ontspannende dingen. Zo houd je een goede balans. 

Welke activiteiten vind jij ontspannen? Welke activiteiten kosten jouw inspanning? Heb jij het gevoel dat je een goede balans tussen deze 2 hebt? 

We hebben hierover gepraat in het autivrouwencafe. 

We hebben gesproken over herstellende activiteiten (ontspanning/rust), energiegevers en energienemers. Vergelijk ze met een batterij. Sommige activiteiten trekken alleen de batterij leeg. Je raakt uitgeput, hebt geen energie. (Energienemers).  
Je hebt ook activiteiten waarvan je batterij oplaadt (Energiegevers). Deze energiegevers kunnen soms ook stroom (inspanning) van je batterij vragen. Dit is dan op een positieve manier. Je vind de activiteit leuk, het geeft voldoening, maar het kost ook wel energie. Soms is je batterij al (bijna) helemaal leeg. Dan moet deze eerst opladen. Dan heb je hersteltijd nodig. Dit zijn ontspannende activiteiten. 

Voorbeelden van herstellende/ontspannende activiteiten die genoemd zijn: Wandelen, op een bankje zitten met uitzicht, de natuur, yoga, lezen, beweging, hardlopen, honden trainen, muziek maken, tekenen, schilderen, schrijven, creatief bezig zijn, bakken, was sorteren, opruimen, tuin, samen zijn.

Voorbeelden van Energie nemers: 
Werk, collega's op het werk, sociale activiteiten, boodschappen doen, maskeren en camoufleren, gesprekken sociaal team, reizen OV, boekhouding, vergaderen, opruimen & schoonmaken, vrienden, lezen & schrijven, onduidelijkheid, te veel veranderingen, continu van rol moeten wisselen (docent-collega, moeder-werknemer). 

Voorbeelden van Energie gevers: Vrienden, activiteiten in de avond, activiteiten buitenshuis, sociale activiteiten, familie, werk, hardlopen, vrijwilligerswerk, klaarstaan voor mensen, werk 

Een mooie ontdekking was dat er zowel veel herkenning als ook verschillen waren. Zo is voor de een het reizen met de trein een energie gever en voor de ander een energie nemer. 

We hebben ook gesproken over de balans hierin. Voor veel vrouwen is dit nog erg zoeken en verschilt het heel erg per dag. Het is een zoektocht wat precies ontspanning geeft en welke activiteit het beste past bij welk moment. Hoe vol je hoofd is, is hierbij voor veel vrouwen erg bepalend. Evenals houding: doe je iets omdat je vind dat het moet (van jezelf of van anderen), of omdat je het graag wil. Het aanvoelen bij jezelf wanneer iets veel energie kost of hoe de energiebalans (batterij) op dat moment is, is voor veel vrouwen moeilijk.

donderdag 7 maart 2024

Autivrouwen café woensdag 3 april live & online: Autisme en ontspanning & inspanning

Veel vrouwen met autisme vinden het lastig om een balans te hebben in inspanning en ontspanning.

Ontspanning is goed voor je lichaam. Je ademt rustig, je hart klopt langzamer, je bloeddruk is lager. Als je ontspannen bent heb je vooral minder (snel) last van stress. Ontspanning zorgt ook voor herstel na stress. Je voelt je gezond en fit en je hebt meer energie. Je slaapt vaak beter en kan vaak wat meer ‘hebben’ qua emoties. Mensen met een ontspannen levenshouding gaan beter om met tegenslag, ze zijn vrolijk en genieten van het leven. 

Een gezonde dosis (in)spanning is nuttig. Het zet je aan tot actie, zorgt ervoor dat je alert bent. Daarnaast is bewegen/inspanning gezond. Voldoende bewegen zorgt ervoor dat je je fit voelt en lekker in je vel zit. Je wordt energieker. Activiteiten die inspanning kosten kunnen voelen als moeten en kunnen ook stress geven. Daarom kan het fijn zijn inspannende dingen af te wisselen met ontspannende dingen. Zo houd je een goede balans. 

Welke activiteiten vind jij ontspannen? Welke activiteiten kosten jouw inspanning? Heb jij het gevoel dat je een goede balans tussen deze 2 hebt? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.  

Een interessant artikel om te lezen is:  

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Hosts van het live café zijn Charlotte Beijer en Martine Jetten. In april neemt Rosa Broer het café voor Charlotte waar.

Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. Na een centrale introductie gaat het online café in (digitale) kleinere subgroepen uiteen. Er is een gezamenlijke afsluiten. Mogelijk is het prettig om pen en papier bij de hand te hebben. 

Vaste host van het online café is Maartje de Vries. In maart wordt het online autivrouwencafé waargenomen door Margot Verduin.  

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814 CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafé woensdag 6 maart live & online: Autisme & speciale interesses en/of Flow activiteiten

Flow; wat is dat eigenlijk precies? 

Wie kent het niet: dat heerlijke gevoel van ergens helemaal in op te gaan en de tijd te vergeten. Een gevoel van inspiratie en heerlijk bezig zijn. Dat gevoel heet ‘flow’. Hoewel het niet voor iedereen geldt, kunnen mensen met autisme vaak makkelijker flow bereiken dan mensen zonder autisme. 

Mensen met autisme staan erom bekend dat ze volledig op kunnen gaan in dingen, van computers tot puzzelen en van paarden tot Hollywoodfilms. Het intensief in beslag genomen worden door een of meer interessegebieden is zelfs een van de criteria waarmee de diagnose autisme gesteld wordt (Speciale interesses). 

Volwassenen met autisme kunnen er vaak baat bij hebben en voor hen vormen de interesses een belangrijk onderdeel van hun identiteit. 

Na afloop van een activiteit waarin je flow ervaart, voel je je helemaal voldaan. Wanneer iemand vertelt over een flowmoment herken je dit onmiddellijk: de persoon straalt, heeft lichtjes in de ogen en voelt opnieuw de energie van toen. Vaak lijkt flow iets dat je overkomt. Maar het goede nieuws is dat je jezelf kan leren om meer flow te ervaren. Dit gevoel regelmatig te ervaren in je werk of privéleven zou heerlijk zijn. Hoe vaker je in flow bent, hoe meer voldoening en intensiteit je ervaart. 

Heb jij speciale interesses waarbij je het gevoel van Flow ervaart? Hoe merk jij dat je in een Flow zit? Geeft het je ook wel eens een belemmering die speciale interesse? 

We hebben hierover gepraat in het autivrouwencafé. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen vooral speciale interesses aan bod, zoals natuur, dieren, informatie verzamelen en categoriseren, series kijken, borduren, tuinieren, je werk, en boeken over een bepaald onderwerp lezen. Wat opviel, is dat veel vrouwen noemden dat juist het verdiepen in ASS een speciale interesse is, waarbij ze bijvoorbeeld alle informatie hierover verzamelen en veel boeken hierover lezen.

Sommigen ervaren een Flow-activiteit als heel prettig; het geeft ze een goed gevoel en energie. Bij deze vrouwen viel ook op dat ze straalden als ze erover praatten. Sommige vrouwen geven aan dat de speciale interesse echt heel zingevend is en bij hun identiteit hoort. Anderen ervaren het als een manier om controle te houden, wat juist stress kan veroorzaken. Soms kan een speciale interesse ook eenzaam voelen omdat het moeilijk is om te delen of begrepen te worden door anderen. Het kan voor de buitenwereld ook lijken alsof je niets doet, terwijl dat voor jezelf heel anders voelt en het ook positieve of negatieve energie kost. Er werd ook genoemd dat je een Flow-activiteit bewust kunt inzetten als tool als je niet blij bent. 

Een speciale interesse kan dwangmatig worden. Daarom hebben we besproken hoe je dit kunt begrenzen, wat lastig bleek. Als je echt in de flow zit, kan het bijvoorbeeld zijn dat het instellen van een timer niet werkt. Als je daardoor bv slaaptekort krijgt, gaat de speciale interesse echt ten koste van je zelfzorg. Het divergente brein kan je grenzeloos maken. De één gaf aan daardoor juist moeite te hebben met focus, terwijl de ander juist goed kan focussen. Ook komt dan naar voren dat sommige vrouwen helemaal geen behoefte hebben aan begrenzen en zouden willen dat het er mag zijn.