donderdag 12 mei 2022

Autivrouwen café woensdag 1 juni online & live: Autisme en jezelf zijn (en wat de ander vindt)

In onze maatschappij ligt veel nadruk op jezelf zijn en het beste uit jezelf halen. Tegelijkertijd zien we een sterke toename in psychiatrische diagnoses en media-aandacht voor psychische problematiek. Daarmee wordt de vraag naar authenticiteit in het kader van zo’n diagnose belangrijk: hoe ‘moet je’ jezelf zijn met bijvoorbeeld autisme? 

Helemaal jezelf zijn is bevrijdend. Het betekent dat je door het leven gaat als wie en wat je bent, zonder allerlei ingewikkelde maskers te dragen of je anders voor te doen. Maar hoewel helemaal jezelf zijn zo simpel klinkt, is het voor de meesten van ons niet zo eenvoudig. 

Mensen met autisme hebben de neiging om zich meer en vaker aan te passen aan de (on)geschreven regels van de neuro typische mens (de mens zonder autisme). Ook weten we dat vrouwen met autisme meer camoufleren dan mannen met autisme. 

Blijf je doorgaan met jezelf aanpassen aan de omgeving, of laat je het autisme meer toe in je leven? Hoe kun je meer jezelf zijn, wat is daar voor nodig? En wat vinden anderen daarvan? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 


LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
E-mail: administratie@krekelautismecoaching.nl 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafe 11 mei 2022: Autisme en sociale contacten

Hoewel de meeste mensen met autisme sociale contacten ingewikkeld vinden, wil dat uiteraard niet zeggen dat ze geen sociaal leven kunnen hebben of dat ze daar geen behoefte aan hebben.

Hoe we aankijken tegen vrienden en het aangaan van vriendschappen/sociale contacten, komt meestal voort uit de ervaringen die we hiermee hebben opgedaan. Bij de meeste mensen wordt op jonge leeftijd al veel nadruk gelegd op het aangaan van sociaal contact. 

Spelen op het schoolplein, speelplaats, thuis, of op straat is iets wat ouders graag bij hun kinderen zien. Het idee is namelijk dat het aangaan en onderhouden van vriendschappen/sociale contacten helpt bij het ontwikkelen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. 

Hiermee wordt het volgende bedoeld: 

1. Sociale vaardigheden: Het aangaan van gesprekjes met andere mensen, interesses delen en op een prettige manier contact maken met anderen. 

2. Emotionele vaardigheden: Jij beïnvloedt de gevoelens van anderen en anderen beïnvloeden jouw gevoelens. Hierbij kan gedacht worden aan het inleven in de emoties van anderen en hoe hierop te reageren. 

3. Cognitieve vaardigheden: Contact met vrienden zorgt ervoor dat je van elkaar kunt leren. Met andere mensen kun je samen dingen ontdekken, onderzoeken en over onderwerpen discussiëren. 

Mensen met ASS vinden het vaak moeilijk om vriendschappen te ontwikkelen. Lukt het hen daardoor minder goed om sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen? Dat is nog maar de vraag.

We hebben als eerste gepraat over: Welke sociale contacten heb jij? 
Dit was bij veel van de vrouwen een pijnlijk, moeilijk punt. Zij willen wel meer sociale contacten, maar het lukt niet goed. Onderweg zijn er vriendschappen verloren gegaan. Als er sociale contacten zijn is dit vaak via sport, (vrijwilligers) werk, familie, middelbare school, dagbesteding, woonplek. 

De vraag kwam ook naar voren: Wanneer is iemand een vriend/vriendin?
- Een wederzijdse klik 
- Dingen samen ondernemen 
- Over en weer 
- In voor en tegenspoed 
- Jezelf kunnen zijn 
- Persoonlijk contact 
- Samen lachen 
- Er voor elkaar zijn 

Het begrip vriendschap maakt ook kwetsbaar. Als je iemand een vriend noemt kan het pijnlijk zijn als dat niet wederzijds is, of als de vriendschap stuk loopt.

donderdag 21 april 2022

Autivrouwencafé woensdag 11 mei 2022 online & live: Autisme en sociale contacten

Vanwege de meivakantie vindt het autivrouwencafé dit keer de tweede woensdag van de maand plaats.

Hoewel de meeste mensen met autisme sociale contacten ingewikkeld vinden, wil dat uiteraard niet zeggen dat ze geen sociaal leven kunnen hebben, of dat ze daar geen behoefte aan hebben. Hoe we aankijken tegen vrienden en het aangaan van vriendschappen/sociale contacten komt meestal voort uit de ervaringen die we hiermee hebben opgedaan. Bij de meeste mensen wordt op jonge leeftijd al veel nadruk gelegd op het aangaan van sociale contacten.

Spelen op het schoolplein, speelplaats, thuis, of op straat is iets wat ouders graag bij hun kinderen zien. Het idee is namelijk dat het aangaan en onderhouden van vriendschappen/sociale contacten helpt bij het ontwikkelen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. 

Hiermee wordt het volgende bedoeld: 
1. Sociale vaardigheden: Het aangaan van gesprekjes met andere mensen, interesses delen en op een prettige manier contact maken met anderen. 
2. Emotionele vaardigheden: Jij beïnvloedt de gevoelens van anderen en anderen beïnvloeden jouw gevoelens. Hierbij kan gedacht worden aan het inleven in de emoties van anderen en hoe hierop te reageren. 
3. Cognitieve vaardigheden: Contact met vrienden zorgt ervoor dat je van elkaar kunt leren. Met andere mensen kun je samen dingen ontdekken, onderzoeken en over onderwerpen discussiëren. 

Mensen met ASS vinden het vaak moeilijk om vriendschappen te ontwikkelen. Lukt het hen daardoor minder goed om sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen? Dat is nog maar de vraag. 

Welke sociale contacten heb jij? Ben jij daar tevreden over? Welke problemen ervaar je in de sociale contacten? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten.

LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafé 20 april 2022: Autisme en perfectionisme

Wegens ziekte is het online autivrouwencafé  deze maand verplaatst van 6 naar 20 april.

Perfectionisme bij mensen met autisme 
Mensen met autisme die perfectionistische gedragingen vertonen leggen de lat voor zichzelf heel hoog. Ze willen geen fouten maken en willen dingen altijd zo perfect mogelijk doen. Altijd maar doorgaan en geen grenzen kunnen stellen. Je voelt je erg verantwoordelijk en verbloemt je gevoelens, faalangst en onzekerheid onder een hoge prestatiedrang. Er is heel veel over perfectionisme geschreven, vaak niet speciaal in het kader van autisme. Ook mensen die geen autist zijn kunnen enorm perfectionistisch zijn. Door de lat altijd heel hoog te leggen, kost dit veel energie en het is dan ook erg vermoeiend. 

Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme. Hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om? 

We praten hier over met 6 vrouwen op 20 april. 

Op de eerste vraag: 'Hoe is het perfectionisme bij jou'  kwamen verschillende antwoorden: 
- Ik leg de lat erg hoog voor mezelf, daardoor kom ik snel in een burn-out. Ik wil het graag goed doen, helemaal op het werk. 
- Perfectionisme is bij mij ook wel een controle ding vanuit onzekerheid. 
- Ik heb er veel last van, wat ik doe moet perfect zijn. 
- Ik leg de lat hoog, wat ik de hele tijd zie is imperfectie. 
- Ik ga er altijd voor 200% voor. 

Zie je ook voordelen aan het perfectionisme? 
- In het werk wil ik het goed doen, anderen vinden mijn werk goed. 
- Als anderen weten dat ik het doe, dan komt het goed. 
- Doorzettingsvermogen 

Wat zou je anders willen? 
- Rust vinden in mezelf zodat ik het niet nodig heb. 
- Er minder stress van krijgen. 
- Iets meer nemen zoals het is, gevolg, minder stress 
- Perfecte doel in mijn hoofd ombuigen naar kleine stapjes, meerdere wegen naar het doel vinden en hulp vragen. 
- Meer loslaten. 

Wat werkt? 
- Met vallen en opstaan leren 
- Grijze gebied ontdekken 
- Minder streng zijn voor mezelf 
- Accepteren van mezelf 

Wat neem ik mee? 
- Kleine stapjes 
- Dat ik niet alleen ben. Ik heb soms een gevoel van eenzaam/alleen zijn op de wereld. Hier zie ik mensen die met hetzelfde worstelen. 
- Grijze gebied gaan vinden. 
- Verhalen van anderen horen geeft moed 
- Leren omgaan met perfectionisme.

dinsdag 8 maart 2022

Autivrouwencafé woensdag 6 april 2022 online & live: Autisme en perfectionisme

Perfectionisme bij mensen met autisme 
Mensen met autisme die perfectionistische gedragingen vertonen, leggen de lat voor zichzelf heel hoog. Ze willen geen fouten maken en willen dingen altijd zo perfect mogelijk doen. Altijd maar doorgaan en geen grenzen kunnen stellen. Je voelt je erg verantwoordelijk en verbloemt je gevoelens, faalangst en onzekerheid onder een hoge prestatiedrang. Er is heel veel over perfectionisme geschreven, vaak niet speciaal in het kader van autisme. Ook mensen zonder autisme kunnen enorm perfectionistisch zijn. Door de lat altijd heel hoog te leggen, kost dit veel energie en het is dan ook erg vermoeiend. 

Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme. Hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 


LIVE en ONLINE bijeenkomst 

Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur. 

Locatie voor live bijeenkomsten 
Zijpendaalseweg 25 
6814CC Arnhem 

AANMELDEN NOODZAKELIJK 
Telefoonnummer: 026-325 21 63

Verslag Autivrouwencafé 2 maart 2022: Autisme en prikkels

Mensen met autisme registreren meer prikkels dan de meeste andere mensen. Ze krijgen een grote hoeveelheid informatie binnen via de zintuigen. Alle sensorische indrukken moeten samen met alle gedachten en gevoelens die ze hebben door het brein verwerkt worden. En het brein van mensen met autisme is minder goed in staat onderscheid te maken tussen wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Het ‘filter’ werkt bij hen anders. Je kunt je voorstellen dat zo’n berg aan informatie makkelijk leidt tot overprikkeling. 

Door overprikkeling kun je vaak minder goed nadenken en sociaal reageren. Ook kan je last hebben van minder overzicht. Waar raak jij overprikkeld van? Weet je wat je kunt doen om weer tot rust te komen? 

We praten hier over met 9 vrouwen op 2 maart. 

Op de eerste vraag, waar raak jij overprikkeld van kwamen de volgende antwoorden: 
 - Grote mensen massa’s 
 - Geluiden, geuren, licht 
 - Wat niet? Ik raak van bijna alles overprikkeld 
 - Sensorische prikkels 
 - Gesprekken 
 - Veel verschillende geluiden of harde geluiden 
 - Reclameborden 
 - Labeltjes, kleding 
 - Eigen gedachtes, kritische stem 
 - Onverwachte harde geluiden 
 - Interactie met mensen 
 - Boodschappen doen 
 - Aanraking 
 - Beweging 
 - Schakelen 
 - Als ik niet weet hoe ik dingen moet aanpakken 
 - De oorlog, alles moeten zien, horen 

Hoe ziet overprikkeling er bij de vrouwen uit? 
 - Ik ontplof 
 - Ik voel het niet bewust aankomen 
 - Ik hoor steeds de kritische stem 
 - Zelf merk ik het niet, maar mijn man signaleert het wel 
 - Moe 
 - Migraine/hoofdpijn 
 - Ziek 
 - Gespannen, gestrest 
 - Ik pas me aan, mensen zien het niet. Ik wordt heel moe 
 - Huilen 
 - Somberheid 
 - Ik kan het praten niet volgen, ik versta het niet, ik kan niet nadenken 
 - Vol hoofd 

Welke dingen kunnen helpen? 
- Naar buiten, het park in, wandelen, hardlopen  
- Dieren 
- Slapen, uitrusten, liggen, alleen zijn 
- Douchen
- Warmte deken, warm voetenbad 
- Yoga 
- Lezen 
- handwerken 

Tips: 
Het kan helpen om Flow activiteiten te gaan doen. 
Flow activiteiten; binnen je interesse, vergen enige mentale of fysieke inspanning, vergen aandacht, je verliest de tijd uit het oog. 
Fijn als je voor jezelf hier over nadenkt wat jou kan helpen en dit op een lijstje zet. Voorbeelden Flow activiteiten; Diamant painting, puzzelen, sudoku, mindfulness, schrijven, koken/bakken, handwerken, tv kijken, podcast, lezen. 

Bij overprikkeling-onderprikkeling kan je op je verschillende zintuigen dingen doen:


Andere tips: 

- Rustbox, website met allerlei tips voor ontspanning/ontprikkeling: Home - rustbox.be

- Podcast: autisme ontrafeld; Podcast Luisteren (PodNL): Autisme Ontrafeld              

   Autcast; AutCast | Podcast op Spotify

- Boek; Overprikkeling voorkomen Barbara de Leeuw; Overprikkeling voorkomen, Barbara de Leeuw | 9789088507939 | Boek - bruna.nl

- Stadsmoestuin Kweekland, vrijwilligerswerk 

- Mindfulness luisteren, Annelies Spek; Audiofragmenten – Mindfulness bij Autisme

vrijdag 4 februari 2022

Autivrouwencafé 2 maart 2022 online & live: Autisme en prikkels

Mensen met autisme registreren meer prikkels dan de meeste andere mensen. Ze krijgen een grote hoeveelheid informatie binnen via de zintuigen. Alle sensorische indrukken moeten samen met alle gedachten en gevoelens die ze hebben door het brein verwerkt worden. En het brein van mensen met autisme is minder goed in staat onderscheid te maken tussen wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Het ‘filter’ werkt bij hen anders. Je kunt je voorstellen dat zo’n berg aan informatie makkelijk leidt tot overprikkeling. Door overprikkeling kun je vaak minder goed nadenken en sociaal reageren. Ook kan je last hebben van minder overzicht. 
Waar raak jij dan overprikkeld van? Weet je wat je kunt doen om weer tot rust te komen? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

Interessant om in dit kader te lezen : https://www.autismeacademie.nl/overprikkeling-is-de-essentie-van-autisme-uit-ons-boek-plan-b/

LIVE en ONLINE bijeenkomst
Voor de live bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Inloop vanaf 19.15 uur.
Voor de digitale bijeenkomsten is het themagesprek van 19.30-20.30. Instroom vanaf 19.15 uur.

Locatie voor live bijeenkomsten
Zijpendaalseweg 25
6814CC Arnhem

AANMELDEN NOODZAKELIJK

E-mail:
administratie@krekelautismecoaching.nl

Telefoonnummer:
026-325 21 63