zondag 18 oktober 2015

Verslag 7 oktober: ASS en sociale (on)handigheid


We begonnen met een voorstelrondje omdat er 3 nieuwe vrouwen aanwezig waren.
Daarna stelde Sandra de vraag: voel jij je sociaal onhandig? Eigenlijk voelde elke vrouw zich wel sociaal onhandig. Het volgende werd aangegeven:
·       moeite hebben met ‘prietpraat’
·       bij binnenkomst zich onzeker voelen; niet weten wat te doen (hand geven, hoi zeggen of meteen gaan zitten)
·       te lang blijven piekeren over situaties die niet goed zijn gegaan
·       iets verkeerds zeggen bij onderwerpen als ziekte of dood, mede omdat je er vaak wat anders tegen aan kijkt dan de neuro typische mens
·       in de loop der jaren wel geleerd hoe te gedragen bij andere mensen maar kost veel energie
·       als je zegt wat je denkt, kan het afgekeurd worden door andere omstanders. (te direct)
·       het maakt uit in welke omgeving je bent (technische omgeving, politieke omgeving of vergadering)
·       moeite hebben met de ‘politieke’ communicatie van collega`s
·       alles wat je zegt moet ingekleed worden anders wordt het als te direct of onaardig opgevat
·       bovengemiddeld gevoel voor rechtvaardigheid; dus geen leugentjes om iets voor elkaar te krijgen
·       niet soepel kunnen omgaan met de sociale regels op het werk
·       afhaken als mensen grapjes maken (het niet snappen)
·       de ervaring hebben dat meepraten in een groep niet goed gaat; het gesprek valt stil na een opmerking gemaakt te hebben
·       langs elkaar heen praten omdat je anders denkt

Sandra gaf aan dat ook neuro typische mensen niet altijd weten hoe om te gaan in sociale situaties. Het is belangrijk dat je een keus maakt waar je zelf achter staat. Zoals wel of geen hand geven als je ergens binnenkomt. Waar voel je je zelf goed bij? Dus meer uitgaan van wat je zelf prettig vindt en minder proberen te bedenken hoe je overkomt op de ander.

Voor de volgende maand, woensdag 4 november is het thema: ASS en comorbiditeit.

Comorbiditeit is het voorkomen van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij dezelfde persoon. Bij mensen met autisme komt comorbiditeit vaak voor. Zo zie je vaak de combinatie autisme en ADHD. Ook autisme en depressie, autisme en eetstoornis, autisme en angststoornis, autisme en verslaving en autisme en obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis komen regelmatig samen voor. Het is wel de vraag of het toevallig twee voorkomende aandoeningen zijn of dat het een uit het ander voortkomt.
Heb jij naast je autisme te maken met nevenproblematiek en hoe ga je hiermee om?
Op deze avond kun je met andere ASS-vrouwen hierover ervaringen uitwisselen en misschien kunnen we elkaar tips aanreiken.
Je bent van harte welkom.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten