zondag 11 december 2016

Verslag 7 december: ASS en hoogsensitiviteit

Er waren deze avond 10 vrouwen gekomen waarvan 6 voor de 1e keer en daarom begonnen we met een korte voorstelronde.
Hierna stelde Sandra de vraag hoe het hoogsensitieve zich uit:
De volgende reacties kwamen hierop:
·       Voelt het aan dat een ander niet lekker in zijn / haar vel zit
·       Merkte vaak bij binnenkomst op haar werk in een zorginstelling hoe de stemming was en of er spanning onder de cliënten was
·       Gevoelig voor stemmingen van een ander en neemt die stemming over
·       Voelt zich soms juist ongevoelig
·       Herkent zich in emoties van een ander en neemt het dan over
·       Gevoelig voor geluiden en geuren en is ook gevoelig voor de sfeer in gespannen situaties
·       Last van prikkels (geluiden), gevoelig voor de sfeer van anderen; in welke mate hangt af van haar eigen moeheid
·       Gevoelig voor stress; heeft gauw last van spanningsklachten en darmklachten
·       Dingen blijven hangen in haar hoofd (eraan blijven denken)
·       Blijven ‘herkauwen’ op de indrukken die in het hoofd binnenkomen
·       Heeft veel last van geluiden, licht en beelden van buiten (indrukken)
·       Lastig om te bepalen wanneer een emotie van mij is of wanneer van de ander

We spraken over de overlap van hoogsensitiviteit en autisme en concludeerden dat er veel overlap is. Dit maakt het lastig om de kenmerken van hoogsensiviteit los te zien van het autisme.
Er werd gezegd dat negatieve emoties door het autisme veel langer blijven hangen en dat de positieve emoties vaak alleen ervaren worden vanuit een rustig moment.(als degene nog niet overprikkeld is)

Tot slot werden er tips uitgewisseld om beter te kunnen omgaan met hooggevoeligheid:
·       Mediteren of als het hoofd vol zit dan iets rustgevends gaan doen
·       Afspraken plannen, structuur aanbrengen, dag afbouwen
·       Sporten
·       Dingen van je afschrijven, afleiding zoeken
·       Rustmomenten inlassen, time out nemen
·       Niet alles gaan vermijden maar behapbaar maken bijv. met jezelf afspreken hoe lang je naar een feest gaat
·       Als je lichamelijk moe bent dan geestelijk ontspanning of rust nemen en bij geestelijke vermoeidheid juist lichamelijke ontspanning nemen
·       Bewust prikkels uitsluiten zoals een paard met oogkleppen.Voor de volgende maand woensdag 4 januari 2017 is het thema: ASS en perfectionisme


Perfectionisme houdt in dat je iets zo goed mogelijk probeert te doen. Het is een kwaliteit maar bij mensen met autisme zie je vaak dat het een valkuil is. Het lijkt meer een obsessief verlangen handelingen perfect uit te voeren. Dan steelt het je gemoedsrust, ontneemt je het plezier in je leven en het kan je je zelfvertrouwen kosten. Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen aan het perfectionisme, hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om?
Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten