vrijdag 8 januari 2021

Autivrouwencafé 3 februari: Autisme & vrijetijdsbesteding (online i.v.m. corona maatregelen)

Vakantie en vrije tijd zijn de momenten waarop je even niets móet. Momenten waarop je mag ontspannen. Maar wát doe je dan om te ontspannen? Als je autisme hebt kan vrije tijd soms voelen als ‘lege tijd’, tijd die nog niet ingevuld is. Daarom kan dit onrustig en onprettig voelen. 

Hoe zorg je dat die vrije tijdsbesteding ook echt vrij en ontspannen voelt? Heb je (al dan niet door je autisme) een sterke speciale interesse, een sterke passie? Dat kan een mooie invulling van je vrije tijd vormen. Door je autisme is er een risico dat je helemaal opgaat in je hobby. Een hobby kan dan bijna dwangmatig worden. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar als je hobby een belemmering gaat vormen voor jezelf of voor mensen in je omgeving, is het verstandig er iets aan te doen. Wat geeft jou ontspanning als je vrije tijd hebt? Welke vrijetijdsbesteding heb jij? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten.

Verslag 6 januari: Autisme en onderhouden van relatie/vriendschap

Autisme heeft vaak invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties. 
Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kindrelaties.

Voor mensen met een ASS is vriendschap/relatie misschien wat minder vanzelfsprekend. 
Toch zijn er genoeg mensen met een ASS die (al langere tijd) een goede vriend(in) of goede vrienden hebben. Wanneer is iemand voor jou een vriend? Hoe pak je dat aan en wat kan en mag je van een vriendschap verwachten? Hier ging het thema gesprek van januari over. 

Op de vraag wanneer iemand een vriend/vriendin is waren de antwoorden verschillend. 
De meeste vrouwen gaven aan dat ze het moeilijk te omschrijven vinden wat een vriendschap/relatie is. Ze vinden vriendschap ook vaak moeilijk. Ze voelen het niet goed aan en doordat ze veel gemaskeerd hebben krijgen ze het idee dat vrienden hen niet echt kennen. Sommigen zijn ook te eerlijk in vriendschap, wat anderen kan afschrikken. 
Bij de een moet vriendschap een duidelijk doel hebben en in balans zijn: Jij doet iets voor mij, ik doe iets voor jou. Of: met de ene vriend ga ik altijd wandelen en de ander altijd een spelletje doen. Vriendschap betekent dingen samen doen, samen dingen leuk vinden en dezelfde interesses hebben. Er moet een gemene deler zijn in vriendschap. Het helpt als vrienden ook autisme hebben/autistisch zijn. 

Wat is belangrijk in vriendschap voor jou? 
- Respect 
- Ruimte over en weer 
- Adviserend 
- Vrij van oordeel 
- Dat je helemaal jezelf kan zijn 
- Vertrouwd - Samen dingen kunnen doen 
- Moet van 2 kanten komen 
- Mening van elkaar respecteren 
- Zelfde interesses 
- Bij elkaar terecht kunnen als het nodig is 
- Positieve en negatieve dingen delen 

Heb je voldoende vriendschappen? Ben je tevreden over de vriendschap? De meeste vrouwen vonden het aantal vriendschappen dat ze nu hebben voldoende. Veel vrouwen hebben al weinig energie en vriendschap onderhouden kost energie. Focus op een relatie of goede vriend is dan belangrijk en niet teveel vrienden, wat dan oppervlakkig is. Op sommige momenten vooral als iemand niet lekker in zijn vel zit voelt het soms alleen en zou je wel meer vrienden willen. Autistische vrienden hebben helpt, je begrijpt elkaar beter. Lotgenoten contact zoals het autivrouwencafé is dan ook prettig.

maandag 28 december 2020

Autivrouwencafé 6 januari: Autisme en onderhouden van relatie/vriendschap ONLINE via Zoom

Autisme heeft vaak invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties. 
Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kindrelaties. Voor mensen met een ASS is vriendschap/relatie misschien wat minder vanzelfsprekend. Toch zijn er genoeg mensen met een ASS die (al langere tijd) een goede vriend(in) of goede vrienden hebben. 

Wat is vriendschap voor jou? Ervaar je problemen in je relatie/vriendschap? Wat mag je van een vriend verwachten? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

vrijdag 4 december 2020

Verslag 2 december: ASS en grenzen stellen

Voor mensen met een ASS blijft het bewaken van je (energie) grenzen vaak een uitdaging. Hoe kun je weer goed op de rem trappen als het teveel wordt? Over je grenzen heengaan is een bekend fenomeen. Met name voor mensen met autisme. Het is lastig om je grens te voelen, om je grens onder woorden te brengen en om het tactisch over te brengen. 

Iedereen gaat weleens over zijn of haar grenzen heen. Van wat je fijn vindt, goed voor je is, nodig is. Jouw grenzen worden gevormd door je normen, waarden, wat belangrijk is voor jou, waar jij nee tegen zou willen zeggen, gewenste omgangsvormen, spelregels, e.d. Dat is jouw ruimte waarbinnen jij je prettig voelt en die jij wilt beschermen. 

Als anderen deze grenzen of die ruimte niet respecteren, overschrijdt de ander bij jou een grens. Soms weet je pas achteraf dat iemand een grens bij jou heeft overschreden en heb je daar lang last van. Het roept irritatie op, vraagt aandacht, kost tijd en negatieve energie. 

Je bewust zijn van je eigen grenzen en deze aangeven helpt je om te voorkomen dat je er gestrest door raakt. Door zelf je grenzen aan te geven, creëer je meer rust voor jezelf. 

Op de vraag of je moeite hebt met grenzen aangeven gaven alle vrouwen een ja. 
Soms weet je niet goed waar je eigen grens ligt, kan je het niet goed aangeven. 
Soms wordt er ook over je grens heen gegaan ook al geef je deze wel aan. 
Er is een verschil tussen je eigen grens voelen en aangeven, en de grens bij anderen aangeven. 
Sommige vrouwen hebben een te hoge grens voor zichzelf. Ze kunnen dan lastig accepteren dat iets niet lukt. Soms is het moeilijk te herkennen of moeilijk aan jezelf toe te geven. 

Welke signalen merk je als je over je grens gaat? 
Er waren een heleboel signalen zoals: vol hoofd, hoofdpijn, moe, lichamelijke klachten, machteloos gevoel, onrust, spierspanning, slaapproblemen, kort lontje, irritatie. 

In welke situaties is het moeilijker om je grens aan te geven? 
- Bij andere mensen die onduidelijk zijn in het contact 
- Bij mezelf In sociale situaties 
- Op het werk 
- In groepen, waar veel mensen kunnen reageren 
- Familie aangelegenheden 
- Bij ouders 

Tips aan jezelf of anderen? 
- Soms meer egoïstisch zijn 
- Minder braaf zijn 
- Beter voor mezelf zorgen 
- Ik hoef niet naar 200%, maar 80% is ook goed 
- Accepteren dat het zo is 
- Voor mezelf kiezen 
- Zelf bewustzijn, kennis van mijn eigen grenzen ontdekken 
- Voor mezelf kiezen en lief voor mezelf zijn als ik een keer wel over mijn grens ga 
- Lat niet te hoog leggen

donderdag 19 november 2020

Autivrouwencafé 2 december: ASS en grenzen stellen ONLINE via Zoom

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Voor mensen met een ASS blijft het bewaken van je (energie) grenzen vaak een uitdaging. Hoe kun je weer goed op de rem trappen als het te veel wordt? Het begint het er vaak mee dat mensen met autisme niet goed voelen waar de grens ligt. En als je dat wel voelt, dan moet je dat ook nog (op een assertieve manier) over kunnen brengen. Het kan ook zijn dat je zelf over je grenzen gaat, zonder dat iemand dat van je vraagt. 

Hoe stel jij je grenzen en hoe geef je die aan? Welke problemen ervaar je daar bij? Wat heb je hier in de loop der jaren over geleerd? 

Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten. 

Interessant om in dit kader te lezen: https://www.autismecoach.nl/ja-zeggen-terwijl-nee-bedoelt/

Inloggen 19.15 uur; Start om 19.30; Eind 20.30 uur

Verslag 18 november: Autisme en stigma

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma. Stigma is vaak een negatief vooroordeel dat leeft bij bepaalde bevolkingsgroepen. 

SOORTEN STIGMA 
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen: 
-Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij. 
-Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de -veronderstelde-negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar. 
-Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving. 

Wat is jouw zin als je iets over jezelf verteld? Ben je autistisch of heb je autisme? 
Dit was voor de vrouwen verschillend. Vertellen dat je autisme hebt of autistisch bent is afhankelijk van de situatie en de persoon. Sommige vrouwen zeggen "ik ben autistisch", anderen zeggen "ik heb autisme". Sommigen durven het ook niet zo snel te zeggen. Zij hebben hierin groot zelfstigma. Ze vertellen het nog niet zo vaak. 

Heb je last van zelfstigma of stigma van anderen? 
Veel vrouwen hebben last van allebei. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van autisme. Dit heeft ook gevolgen voor hoe de vrouwen over zichzelf denken. We hebben gesproken over hoe het beeld van anderen over autisme is en ook de rol van de media hierin. Dat het lastig is dit beeld bij te stellen en uit te leggen hoe het werkt voor jou. 

Een aantal vrouwen hebben ook een negatief beeld van zichzelf. Ze zitten nog in het proces van acceptatie. Één vrouw heeft geen last van stigma. Zij en haar omgeving hebben het geaccepteerd. 

Wat helpt tegen stigma? 
-Soms mensen confronteren. Mensen dingen laten zien, waardoor ze beter nadenken 
-Betere representatie in de media. Beeldvorming in de media over vrouwen met autisme anders vorm geven. Bijvoorbeeld een vrouw met autisme die ook een persoonlijkheid heeft. 
-Voor zelfstigma helpt het om o.a. boeken te lezen en meer mensen met autisme te leren kennen, bijvoorbeeld via het autivrouwencafé.
-Beeld van mezelf veranderen 
-Uitleggen aan mensen
-Boek Judith Visser zou voor iedereen verplicht moeten worden om te lezen 
-Zelf naar buiten brengen hoe het werkt, zelf opener zijn om stigma te ontkrachten 
-Label autisme anders bekijken. Spectrum maakt het lastig. Meer onderzoek naar overprikkeling, waar komt dat vandaan? Zou overprikkeling niet een betere benaming zijn?
-Contacten zoals autivrouwencafé -Dat vrienden mij accepteren om wie ik ben met mijn autisme 
-Ervaringsdeskundigheid inzetten

dinsdag 13 oktober 2020

AutiVrouwenCafé 18 november: Autisme en Stigma ONLINE via Zoom

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma. Stigma is vaak een negatief vooroordeel dat leeft bij bepaalde bevolkingsgroepen. Mensen met ongewoon of afwijkend gedrag die niet in het standaardplaatje passen krijgen een etiket opgeplakt. Terwijl het afwijkende gedrag slechts door een deel van die mensen wordt vertoond. Het is dus eigenlijk discriminatie van mensen met een aandoening.

SOORTEN STIGMA
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:
- Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
- Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde –            negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
- Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.

OORSPRONG
Stigma is ouder dan de weg naar Rome. Onwetendheid, vooroordelen en misvattingen. Stigma is meer dan dat. De oorsprong heeft diepe wortels in de biologie, (neuro)psychologie en cultuur. Een van de redenen waarom stigma en hardnekkigheid hand in hand gaan.

Als je jezelf hierdoor minderwaardig voelt omdat je de negatieve oordelen toepast op jezelf is dat een vorm van zelfstigma. Hoe ga jij om met het “etiket” autisme?

Als jij hierover wilt praten met andere Autivrouwen dan ben je van harte welkom.

Interessant om in dit kader te lezen:
https://autspoken.nl/ik-ben-geen-autist/

Daarnaast staan deze maand in het NVA magazine Autisme allerlei artikelen over stigma, het thema is: 'Hoe zie jij mij?'

 Inloggen 19.15 uur; Start om 19.30; Eind 20.30 uur