woensdag 12 januari 2022

Autivrouwen café woensdag 2 februari online & live: autisme en grenzen

Over je grenzen heengaan is een bekend fenomeen. Met name voor mensen met autisme. Het is lastig om je grens te voelen, om je grens onder woorden te brengen en om het tactisch over te brengen. Het kan ook zijn dat je zelf over je grenzen gaat, zonder dat iemand dat van je vraagt. 

Hoe stel jij je grenzen en hoe geef je die aan? Welke problemen ervaar je daar bij? Wat heb je hier in de loop der jaren over geleerd? 

 Je bent van harte welkom als je hierover met andere autivrouwen wilt praten.

Verslag Autivrouwen café woensdag 5 januari: autisme en wie/wanneer vertel je het?

Hoe en wat leg ik wanneer uit aan wie? 

Durf jij aan je familie, aan je collega`s op het werk of aan je vrienden te vertellen dat jij autisme hebt? En als je het vertelt op welke manier doe je dat? Welke ervaringen heb jij hiermee en hoe voelt het bij jou als je het bekend maakt? 

Hier hebben we in het café over gepraat met elkaar. We hebben uitgebreid gesproken over waarom je het wel of niet zou vertellen. De ideeën zijn hier wisselend over. Sommige vrouwen zijn heel open en vertellen het direct. Andere vrouwen zijn voorzichtiger en vertellen het alleen aan goede vrienden en familie. Sommige vrouwen vertellen het bijna niet. 

Een reden om het niet te vertellen kan zijn uit schaamte, of het idee dat mensen het niet begrijpen en ze dan niet meer serieus genomen worden. Veel vrouwen zijn bang voor de vooroordelen. Er is vaak een soort van taboe op psychische kwetsbaarheid. Sommige vrouwen vinden het ook lastig uitleggen, omdat het zelf niet altijd begrijpen, of ze de woorden niet goed kunnen vinden. 

Een reden om het wel te vertellen is omdat je met openheid hulp kunt krijgen en kan aangeven wat je nodig hebt. Ook kun je pas echt jezelf zijn als je het vertelt. 

Een belangrijke boodschap naar elkaar was: ‘Zoals je bent, ben je goed!’

donderdag 2 december 2021

Autivrouwen café woensdag 5 januari online & live: autisme en wie/wanneer vertel je het?

Hoe en wat leg ik wanneer uit aan wie?

Durf jij aan je familie, aan je collega`s op het werk of aan je vrienden te vertellen dat jij autisme hebt? En als je het vertelt op welke manier doe je dat? Welke ervaringen heb jij hiermee en hoe voelt het bij jou als je het bekend maakt?

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.

Een interessant artikel om te lezen is:

https://www.npo3fm.nl/nieuws/human/245f8a62-44fd-4cbd-b7d3-d3d917e0c43b/fabienne-17-als-ik-vertel-dat-ik-autisme-heb-denken-mensen-dat-ik-een-grapje-maak

 

Verslag Online Autivrouwencafé woensdag 1 december: Autisme en (liefdes) relaties

Relaties zijn belangrijk voor ons welbevinden en geluk. Tegelijkertijd geeft de omgang met anderen stress. Dat voelt wel eens als een dilemma. Je wilt niet mét en niet zónder anderen. Autisme heeft vaak invloed op relaties met andere mensen. Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kind-relaties. Je bent verliefd, of hebt al langer een relatie. Of misschien ben je op zoek maar lukt het niet zo. Autisme heeft vaak invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties. In (intieme) relaties is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn. En bij 'jezelf zijn' hoort het autisme. Een serieuze, lange termijn relatie heeft meer kans van slagen als je open kunt zijn over je autisme . 

Het kan lastig zijn om je te onttrekken aan de sociale druk en verwachtingen van andere mensen. Een advies is om je eigen behoeften te volgen. Vriendschappen/relaties onderhouden 'omdat het zo hoort' kost veel energie en kan zelfs veel stress geven. 

Welke relaties heb jij en ben je hier tevreden over? Hier ging het thema gesprek van december over. 

De eerste vraag was welke relaties belangrijk zijn: 
Dit zijn verschillende soorten relaties: liefdesrelaties, vriendschappen, relatie met ouders & familie, broer-zus, werkrelaties. 

Wat vind je lastig aan relaties? 
- Mensen begrijpen autisme niet, ik heb het gevoel dat ik me steeds moet verdedigen 
- Ik heb behoefte aan structuur en heb het gevoel dat ik dit moet uitleggen 
- Ik heb moeite met contacten onderhouden 
- Nieuwe contacten maken kost energie 
- Vriendschap onderhouden is lastig, ik vergeet mensen te vragen 
- Eerlijkheid in vriendschap is lastig 
- Afspreken in een drukke omgeving, er moet veel gedaan worden, naar café, winkelen e.d. 
- Dingen worden lang opengelaten waar, wanneer, hoe laat spreken we af? 
- Waar doe je nieuwe contacten op? 
- Hoe maak je van vluchtig contact vriendschap? 

 Wat heb je nodig om in een relatie jezelf te kunnen zijn? 
- Relaties die mij kennen, zij kunnen mij helpen mijn grenzen aan te geven en te accepteren 
- Iemand die mij helpt grenzen aan te geven 
- Duidelijkheid 
- Dat mensen begrijpen dat ik weinig energie hebt 
- Mensen die het niet nodig vinden om vaak iets te doen 
- Vertrouwen 
- Dat ik kan zeggen wat ik vind 

Wat zou je willen veranderen? 
- Ik geef vaak toe, ik zou mijn grens aan willen geven 
- Eerlijk zijn over mijn autisme en dat ik weer blij & vrolijk ben 
- Meer vrienden dichtbij om even af te spreken 
- Met collega’s meer open zijn 
- Meer nieuwe mensen om mij heen 

Tips: 
- Ga een keer naar het live auti vrouwen café, daar kan je waardevolle contacten op doen. 
- Zoek in de buurt naar een buurtinitiatief zoals samen doen 
- Tegen mezelf zeggen dat ik het mijzelf wat makkelijker ma g maken 
- ‘Gewoon’ de vraag stellen: “wil je een keer af spreken?” als experiment 
- Boek ASSPIRE girl van Rudy Simone lezen 
- Hoe lastig het ook is, voor jezelf op komen. Dan blijf je het dichtst bij jezelf.

vrijdag 5 november 2021

Online Autivrouwencafé woensdag 1 december: Autisme en (liefdes) relaties

Relaties zijn belangrijk voor ons welbevinden en geluk. Tegelijkertijd geeft de omgang met anderen stress. Dat voelt wel eens als een dilemma. Je wilt niet mét en niet zónder anderen. 

Autisme heeft vaak invloed op relaties met andere mensen. Dat kan gaan om allerlei soorten relaties, van vriendschappen en liefdesrelaties tot ouder-kind-relaties. Je bent verliefd, of hebt al langer een relatie. Of misschien ben je op zoek, maar lukt het niet zo. Autisme heeft vaak invloed op de sociale interactie en daardoor ook op je relaties. 

In (intieme) relaties is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn. En bij 'jezelf zijn' hoort het autisme. Een serieuze, lange termijn relatie heeft meer kans van slagen als je open kunt zijn over je autisme . Het kan lastig zijn om je te onttrekken aan de sociale druk en verwachtingen van andere mensen. Een advies is om je eigen behoeften te volgen. Vriendschappen/relaties onderhouden 'omdat het zo hoort' kost veel energie en kan zelfs veel stress geven. 

Welke relaties heb jij en ben je hier tevreden over? Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom. 

Verslag Autivrouwen café woensdag 3 november: live autisme en angst/somberheid

Bij vrouwen met autisme is de diagnose vaak moeilijk te stellen. Ze vertonen vaker sociaal geaccepteerd gedrag. Ze zijn goed in camoufleren. Als gevolg hiervan blijft autisme bij vrouwen vaker onopgemerkt. Vrouwen met autisme vertonen minder vaak gedrag dat we als afwijkend bestempelen dan mannen met autisme. Daardoor wordt vaak pas heel laat of helemaal niet aan autisme gedacht, met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek van klinisch psycholoog Annelies Spek weten we namelijk dat die vrouwen zich vaak rot voelen omdat ze hun omgeving niet begrijpen. Ze voelden zich vaak al op jonge leeftijd anders dan de rest en proberen zich op allerlei manieren aan te passen om niet buiten de groep te vallen. Ze hebben bijvoorbeeld vaste openingszinnen voor bepaalde sociale situaties en hebben zichzelf aangeleerd om oogcontact te maken. Je kunt je wel voorstellen dat dit soort situaties veel energie kosten en dat hierdoor klachten ontstaan, zoals somberheid, veel piekeren, angsten en vermoeidheid. Door de kenmerken van autisme kunnen extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn angstproblemen of depressie. 

Angst kan allerlei vormen aannemen. Het kan je overweldigen als je een activiteit wilt gaan doen, of als je je routine moet veranderen. Bang zijn in het donker is een ander soort angst dan bang zijn voor de reacties van mensen. 

Heb jij vaak last van angsten? Van welke angsten? Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn de gevolgen? Wat zijn de triggers voor jouw angst? Hoe ga jijzelf met angsten om en hoe gaan anderen met jouw angsten om? Somberheid. Wanneer gaat somberheid over in een depressie? Het verschil zit vooral in de duur en de hevigheid van de gevoelens. Iedereen voelt zich wel eens somber. Je kunt een baaldag hebben en daarna weer blij zijn, of je een tijdje somber voelen na een vervelende gebeurtenis. Maar somberheid kan ook zomaar uit het niets opkomen. Bij een depressie voel je je langer dan twee weken somber. Ook zijn de gevoelens van somberheid bij een depressie heftiger. Je haalt nergens meer plezier uit, je kunt niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijkse leven. Daarnaast zijn er nog andere klachten die bij een depressie veel voorkomen, zoals angstklachten, schuldgevoelens en concentratieklachten. Heb jij last van sombere gevoelens? Hoe ga jij hier mee om? Hier hebben we in het autivrouwen café over gepraat. 

We hebben eerst stil gestaan bij: Welke angsten heb je? 
 - Faalangst 
 - Bang om fouten te maken 
 - Perfectionisme 
 - Angst voor wat mensen denken/vinden 
 - Angst voor sociale contacten 

Vanuit dit gesprek kwam al naar voren dat dit vaak gevoel van eenzaamheid, onmacht en verdriet geeft. De meeste vrouwen hebben last van sombere gevoelens. Ook kwamen gevoelens naar boven van: ‘is dit het nu?’ Als je geen perspectief hebt of een nutteloos gevoel hebt. Als je weinig voldoening haalt uit de dingen die je doet. 

We hebben gesproken over internaliserend en externaliserend gedrag. Sommige vrouwen hebben vooral last van angsten, verdriet en somberheid en bij hen slaat het naar binnen. Andere vrouwen hebben juist meer last van boosheid en frustratie. We bespraken dat al deze gevoelens kunnen voortkomen uit het overlevingsmechanisme. Vechten (boosheid) of Vluchten/verstijven (angst, somberheid, verdriet). De vrouwen herkenden dit. Ze werken zo hard om het goed te doen. 

Aan het eind van het café gaven de vrouwen elkaar tips: Wat geeft energie/plezier: 
 - Muziek 
 - Wandelen 
 - Spelletje spelen 
 - Boek Rust & balans bij autisme, positief dagboekje bijhouden 
 - Leven invullen hoe je het zelf leuk vindt 
 - Zwaartedeken 
 - Zingen 
 - Wandelen 
 - Paardrijden 
 - Strandwandeling 
 - Bieb breien 
 - Kat op schoot 
 - Mensen die me bellen 
 - Lezen 
 - Veilig/ontspannen voelen 

 Er was veel herkenning in het gesprek. Dat was prettig.

donderdag 14 oktober 2021

Live Autivrouwen café woensdag 3 november: autisme en angst/somberheid

Bij vrouwen met autisme is de diagnose vaak moeilijk te stellen. Ze vertonen vaker sociaal geaccepteerd gedrag. Ze zijn goed in camoufleren. Als gevolg hiervan blijft autisme bij vrouwen vaker onopgemerkt. Vrouwen met autisme vertonen minder vaak gedrag dat we als afwijkend bestempelen dan mannen met autisme. Daardoor wordt vaak pas heel laat of helemaal niet aan autisme gedacht, met alle gevolgen van dien. 

Uit onderzoek van klinisch psycholoog Annelies Spek weten we namelijk dat die vrouwen zich vaak rot voelen, omdat ze hun omgeving niet begrijpen. Ze voelden zich vaak al op jonge leeftijd anders dan de rest en proberen zich op allerlei manieren aan te passen om niet buiten de groep te vallen. 
Ze hebben bijvoorbeeld vaste openingszinnen voor bepaalde sociale situaties en hebben zichzelf aangeleerd om oogcontact te maken. Je kunt je wel voorstellen dat dit soort situaties veel energie kosten en dat hierdoor klachten ontstaan, zoals somberheid, veel piekeren, angsten en vermoeidheid. 

Door de kenmerken van autisme kunnen extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn angstproblemen of depressie. Angst kan allerlei vormen aannemen. Het kan je overweldigen als je een activiteit wilt gaan doen, of als je je routine moet veranderen. Bang zijn in het donker is een ander soort angst dan bang zijn voor de reacties van mensen. 

Heb jij vaak last van angsten? Van welke angsten? Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn de gevolgen? Wat zijn de triggers voor jouw angst? Hoe ga jijzelf met angsten om en hoe gaan anderen met jouw angsten om? 

Somberheid. Wanneer gaat somberheid over in een depressie? Het verschil zit vooral in de duur en de hevigheid van de gevoelens. Iedereen voelt zich wel eens somber. Je kunt een baaldag hebben en daarna weer blij zijn, of je een tijdje somber voelen na een vervelende gebeurtenis. Maar somberheid kan ook zomaar uit het niets opkomen. Bij een depressie voel je je langer dan twee weken somber. Ook zijn de gevoelens van somberheid bij een depressie heftiger. Je haalt nergens meer plezier uit, je kunt niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijkse leven. Daarnaast zijn er nog andere klachten die bij een depressie veel voorkomen, zoals angstklachten, schuldgevoelens en concentratieklachten. Heb jij last van sombere gevoelens? Hoe ga jij hier mee om? 

Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.