dinsdag 13 oktober 2020

AutiVrouwenCafé 4 november: Autisme en Stigma

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma. Stigma is vaak een negatief vooroordeel dat leeft bij bepaalde bevolkingsgroepen. Mensen met ongewoon of afwijkend gedrag die niet in het standaardplaatje passen krijgen een etiket opgeplakt. Terwijl het afwijkende gedrag slechts door een deel van die mensen wordt vertoond. Het is dus eigenlijk discriminatie van mensen met een aandoening.

SOORTEN STIGMA
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:
- Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
- Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde –            negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
- Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.

OORSPRONG
Stigma is ouder dan de weg naar Rome. Onwetendheid, vooroordelen en misvattingen. Stigma is meer dan dat. De oorsprong heeft diepe wortels in de biologie, (neuro)psychologie en cultuur. Een van de redenen waarom stigma en hardnekkigheid hand in hand gaan.

Als je jezelf hierdoor minderwaardig voelt omdat je de negatieve oordelen toepast op jezelf is dat een vorm van zelfstigma. Hoe ga jij om met het “etiket” autisme?

Als jij hierover wilt praten met andere Autivrouwen dan ben je van harte welkom.

Interessant om in dit kader te lezen:
https://autspoken.nl/ik-ben-geen-autist/

Daarnaast staan deze maand in het NVA magazine Autisme allerlei artikelen over stigma, het thema is: 'Hoe zie jij mij?'


Verslag 7 oktober: Ass en problemen met of rondom het eten

Veel mensen met autisme hebben problemen rondom het eten. De problemen kunnen voortkomen uit de prikkelgevoeligheid op het zintuiglijk vlak. Hoe ruikt het eten, kan je het verdragen als het eten door elkaar gemengd is?

Maar ook de invloed van betekenisverlening bij eten kan voor problemen zorgen.

Hoeveel moet er gegeten worden? Hoelang duurt de maaltijd? Wat wordt er verwacht in deze situatie. De maaltijd zelf is één element verder heb je ook het sociale element. Met wie ga je eten? Praat je onder het eten? Daarnaast hebben veel mensen vanuit hun autisme behoefte aan structuur en regels.

"Heb jij problemen met eten? Zo ja welke?" 
Veel vrouwen hebben ja geantwoord. De problemen waren o.a.: 
- behoefte aan controle
- sociale omgangsvormen
- emotie eter
- zin in slecht eten
- controle verlies, doorslaan
- slecht tegen hongergevoel kunnen
- textuur van eten
- gevoel, smaak in de mond
- als je overprikkeld bent of stress hebt is de complexe taak zoals koken lastiger, dan ga je        ongezonder eten, waardoor je weer moe wordt. Neerwaartse spiraal.
- koken, organisatie skills hierbij
- graag autismevriendelijk fruit willen eten (bijv. druiven). Niet teveel werk, geen vieze                handen, 
geen sap e.d.

"Heb je een vaste structuur of rituelen rondom het eten?"
Bij de meesten was dit niet specifiek. Het hangt wel af van de dag hoe belangrijk vaste dingen zijn. Een aantal voorbeelden bij het eten waren:
- een vaste structuur voor het koken. Voor het koken dit bedenken
- alles moet netjes/opgeruimd blijven, dan pas kunnen eten.
- het eten moet apart gehouden blijven, het mag elkaar niet aanraken.
- partner kookt apart 
- eigen schap met levensmiddelen zodat het niet net op is als je het wilt gebruiken

"Is het eten functioneel of heeft het ook een sociaal element?" 
Dit was bij de vrouwen wisselend. Een aantal vond het vooral functioneel:
- Het moet stil zijn tijdens het eten.
- Er moet een duidelijk plan liggen voor het eten
- Elke dag hetzelfde eten

Een aantal vrouwen vindt het ook een sociaal element hebben. Ze eten graag met hun partner of vrienden. Ze gaan graag uit eten en proberen bij het avond eten wel eens iets nieuws uit.

maandag 21 september 2020

Verslag 16 september ONLINE: ASS en avondrituelen

Heb je moeite met (in)slapen? 
Het antwoord van twee derde van de vrouwen was dat zij moeite hebben met inslapen. 
Één vrouw heeft vooral moeite met doorslapen. Bij stress is zij vroeg wakker.
 
Heb je een avond ritueel en hoe ziet deze eruit?
Twee vrouwen hebben niet een heel vast avondritueel, maar wel vaste dingen die zij doen voor het slapen zoals:
- lezen
- muziek luisteren
- filmpje kijken
- alles donker maken, lichten uit.
 
Één vrouw heeft een vast ritueel: film kijken, drinken, alles donker, naar bed.
 
Wat helpt om beter te slapen?
- stilte
- muziek
- donker
- oordoppen die kneedbaar zijn, in oorschelp, niet in gehoorgang - 2 dekens
- melatonine
 
Wat als je slecht hebt geslapen, wat merk jij of je omgeving dan?
- stiller
- sneller afgeleid
- moe
- moeilijker om te focussen
- eerder naar bed
- irritatie
- prikkelbaar voor geluiden
- chaotischer
- controle verlies
- down voelen
- kort lintje
- coördinatie problemen
 
Wat helpt als je moe bent?
- duidelijke omgeving
- minder doen op een dag
- schema aanpassen, maar dat is dan ook moeilijker
- alleen zijn
- eerder naar bed gaan
- weinig interactie met anderen hebben
- minder prikkels
- kale/rigide dagplanning, alleen essentiële dingen doen

dinsdag 1 september 2020

AutiVrouwenCafé 7 oktober ASS en problemen met óf rondom het eten

Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Veel mensen met autisme ervaren problemen rondom het eten. De problemen kunnen voortkomen  uit de prikkelgevoeligheid op het zintuiglijk vlak. 

Hoe ruikt het eten, kan je het verdragen als het eten door elkaar gemengd is?

Maar ook de invloed van betekenisverlening bij eten kan voor problemen zorgen.

Hoeveel moet er gegeten worden? Hoelang duurt de maaltijd? Wat wordt er verwacht in deze situatie. De maaltijd zelf is één element verder heb je ook het sociale element. Met wie ga je eten? Praat je onder het eten? 

Daarnaast hebben veel mensen vanuit hun autisme behoefte aan structuur en regels.

Heb jij een vaste structuur voor alles rondom het eten? Vind je het prettig als alles rondom het eten op dezelfde manier gebeurt of denk jij er niet over na?

https://www.vice.com/nl/article/ne4pqx/waarom-autisme-en-eetproblemen-vaak-hand-in-hand-gaan 

(artikel wat gelezen kan worden ter voorbereiding)AutiVrouwenCafé 16 september ONLINE: ASS en avondrituelen

 Let op: Aanmelden noodzakelijk administratie@krekelautismecoaching.nl

Veel mensen met autisme hebben moeite met (in)slapen. Hoe zet je gedachten stil of stop je met gepieker?

Kunnen avondrituelen hierbij helpen. Een ritueel is een manier van handelen die anders is dan andere handelingen; veel mensen hebben vaste rituelen.

Hebben mensen met een ASS méér rituelen dan een NT-er (neuro-typische mens) en wijken deze sterk af?

Herken jij je in het ‘moeten’ uitvoeren van avondrituelen of kun jij ook ‘gewoon’ naar bed gaan zonder rituelen?


zondag 14 juni 2020

Verslag 3 juni: Autisme en balans


We begonnen met de vraag hoe zit het met jouw balans? Hier kwamen de volgende reacties op:
-        Fantastisch, door corona moet ze thuis werken, ze blijft thuis, rust zorgt voor balans
-        Net vóór de Coronauitbraak omgeslagen naar 1 kant, burn-out. Verplicht rust. Corona gaf geen verandering
-        Balans is slechter, onderprikkeling
-        Gaat nu langzaam beter; ik durf toe te geven dat de balans slecht was en ik durf nu hulp te vragen
-        Nu ik niet meer naar het werk kan ben ik goed uitgerust
-        Ik zorg goed voor mezelf, geeft balans. Heb angsten overwonnen
-        Balans is ingewikkeld door onzekerheid, piekeren brengt me uit balans.

Vervolgens ging het gesprek verder met de vraag: ‘’wat helpt jou om balans te houden of weer in balans te komen?”
-        Structuur
-        Beweging
-        Drukte vermijden
-        Vaste dag routines
-        Goed voor mezelf zorgen
-        Wandelen
-        Autisme begeleider; coaching gesprekken
-        Afkijken van mijn kat, die is relaxed
-        Mindfulness
-        Kleuren, puzzelen, lezen
-        Toegeven dat ik het niet alleen kan, hulp vragen
-        Nog zoekende, weet het niet goed
-        Veel herhalingen, dagelijkse routines/ activiteiten

Op de vraag ‘kunnen mensen het zien aan je als je uit balans bent?’, antwoordden de meeste vrouwen met ‘nee.
Ik zet masker op en doe mijn best om het niet te laten zien.
Ik vindt het moeilijk om het zelf te voelen, dan is het ook moeilijk om het uit te spreken.
Anderen hebben soms geen behoefte om het te horen.
Ik ben een ster in camoufleren, thuis komt het er 3x zo hard uit.
Ik pas mijn leefstijl aan, aan mijn beperking.
Naasten kunnen het wel zien.

We eindigden het gesprek met tips / suggesties voor elkaar:
-        Blijf in beweging
-        Ga iets doen met dieren
-        Pas je leefstijl aan aan je beperking, dan is grenzen aangeven en nee zeggen ook gemakkelijker
-        Stel minder hoge eisen aan jezelf
-        Niet oneindig doorgaan
-        Neem een kat
-        Zoek je kwaliteiten/ valkuilen met behulp van een coach
-        Blijf bij jezelf
-        Slaapmuziek
-        Creativiteit gebruiken
-        Focus op interesses
-        Waak voor niet teveel piekertijd.Voor de volgende keer, woensdag 2 september is het thema: Slapen en avondrituelen.

Veel mensen met autisme hebben moeite met (in)slapen. Hoe zet je gedachten stil of stop je met gepieker?
Kunnen avondrituelen hierbij helpen. Een ritueel is een manier van handelen die anders is dan andere handelingen; veel mensen hebben vaste rituelen.
Hebben mensen met een ASS méér rituelen dan een NT-er (neuro-typische mens) en wijken deze sterk af?
Herken jij je in het ‘moeten’ uitvoeren van avondrituelen of kun jij ook ‘gewoon’ naar bed gaan zonder rituelen?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen. Dit zal weer ‘live’ plaats vinden in Zyp25, te Arnhem, volgens de Coronamaatregel van 1.5 m. afstand.
Daarnaast zal het AutivrouwenCafé digitaal gaan; dit op verzoek van verschillende vrouwen.
De bedoeling is om dit om de maand te doen. Data in 2020 zijn: woensdag 16 september en woensdag 18 november.

Tot slot nog de melding dat ik, Maya Deug, per september 2020 gaat stoppen met de PR en het schrijven van het verslag van de bijeenkomst.

donderdag 14 mei 2020

Verslag van 6 mei: Minder prikkels, fijn of last?Op de vraag vind je minder prikkels fijn of is het een last kwamen de volgende reacties:
-        Het heeft 2 kanten, tot rust komen is fijn, maar ik kan ook onderprikkeld raken waardoor ik me weer terug trek.
-        Door te weinig prikkels ga ik teveel in mijn hoofd zitten. Ik heb meer tijd om na te denken.
-        Ik ga op zoek naar andere prikkels.
-        Ik heb geen last van onderprikkeling omdat ik andere prikkels voel door de vele veranderingen.
-        Naar de winkel gaan geeft veel overprikkeling, ik heb tijd nodig om te bedenken hoe ik me moet gedragen, wat anderen gaan doen. Ik ben heel erg bezig met hoe ik me moet gedragen in de winkel.

Op de vraag wat overprikkeling kan geven kwamen de volgende antwoorden:
-        Geluiden
-        Nu is het contrast groter, dus ben ik ook sneller overprikkeld of onderprikkeld. Ik ben nog gevoeliger voor prikkels.
-        Mentale stress of fysieke stress zoals koud, slecht slapen, honger e.d. Ik ben ook nu sneller overprikkeld.
-        Mentale stress door de onzekere situatie, wat verandert er weer? Ik moet meer werken om mezelf in balans te houden. Elke stap kost energie.
-        Gedachtes.
-        Ik kan niet naar het werk, de kinderen niet naar school. Iedereen zit binnen thuis, meer met elkaar, minder momenten alleen thuis. Dan geven geluiden e.d. irritatie en overprikkeling.

Op de vraag of mensen kunnen zien aan jou of je overprikkeld bent kwamen de volgende reacties:
-        Ik krijg meer tics, dat kunnen mensen wel aan mij zien.
-        Ik ben gestrest en moe, dat merken mensen wel.
-        Grenzen aangeven is moeilijk, dan ga ik te ver en word ik boos, dat merken anderen dan wel.
-        Nee, dat kan je niet altijd aan mij zien.

Wat helpt te ont prikkelen/ ontspannen:
-        Zingen
-        In het donker zitten met de koptelefoon; licht dempen
-        Hardlopen en/of wandelen
-        Iets met de handen doen
-        Boeken lezen die ik goed ken
-        Woordenreeksen; puzzelen
-        Liefst in witte kamer met geen prikkels zitten, zichzelf afsluiten
-        Koptelefoon op

Hoe kan je ontprikkelen/ ontspannen?
Hierbij werd opgemerkt dat er een verschil is tussen ontprikkelen of ontspannen, dat dit 2 verschillende dingen zijn. Daar was iedereen het mee eens.
Ontprikkelen is nodig na overprikkeling. Overprikkeling gaat sneller naar vermoeidheid. Dan helpt slapen, ogen dicht, prikkelarme kamer, koptelefoon, Netflix kijken. Iets passiefs doen. Rust krijgen.
Bij gespannenheid heb je te veel energie, een hoog stress niveau en fysieke spanning. Dan helpt het om de spanning kwijt te raken door sporten, wandelen of iets actiefs te doen.

Tips voor elkaar ter afsluiting:
-        Ik gebruik altijd mijn 5 vingers om aan te geven aan vrienden hoe het met me gaat. Duim is oké, duim en wijsvinger gaat redelijk oké. 5 vingers is stop, het gaat niet goed. Op die manier kan ik zonder woorden aangeven hoe het met me gaat.
-        Als de Corona-tijd is afgelopen zou het fijn zijn als de digitale momenten ook blijven. Dit is fijn, kost minder energie.
-        Ik sluit sneller online aan dan bij een live gesprekscafé
Voor de volgende maand, woensdag 3 juni is het thema: ‘autisme en balans’.

De Corona-tijd zorgt bij mensen voor mentale stress door de onzekere situatie, wat verandert er nu weer? Elke stap kost veel energie en ook weer omschakelen naar een nieuwe situatie.
Hoe is het met jouw balans? Moet jij er meer voor doen om jezelf in balans te houden? Of is het gemakkelijker om je balans te bewaken omdat je misschien meer de regie kunt pakken in het indelen van je eigen tijd.
Je bent welkom als jij hierover wilt praten met andere autivrouwen. Dit zal digitaal gebeuren via ZOOM.