maandag 7 november 2016

Verslag 2 november: ASS en mannen


We begonnen met een voorstelrondje vanwege Angelique die was ingevallen voor Sandra Krekel.
Hierna stelde zij de vraag: ‘hoe de samenstelling van het gezin was en wat de ervaring was met de vader’.
Er waren 3 vrouwen aanwezig die ouder dan 60 jaar zijn, dat verklaart dat hun jeugd heel anders was, bijvoorbeeld bij het studeren.

* Moeilijke vader, moeder was socialer ingesteld, alleen zusjes, wel een goede jeugd gehad.
* Ouders gescheiden toen ze een klein kind was, geen contact meer met haar vader. Moeder waarschijnlijk ook kenmerken van autisme. Zusje was prettig in de omgang maar broertje was erg moeilijk.
Vader kon moeilijk met de kinderen omgaan toen ze nog klein waren. Later in de schoolperiode kregen de kinderen steeds meer kennis en de vader had hier moeite mee omdat hij zelf te weinig schoolkennis had om te kunnen helpen.
* Vader was de ontbrekende factor door scheiding van de ouders; relatie met de vader was lastig. Met de opvoeding was hij niet daadkrachtig en duidelijk.
* Vader was 18 jaar ouder dan de moeder en was dominant. Een groot gezin waarin de zonen mochten studeren en de dochters thuis moesten blijven. Zij ziet tevens bij haar kleinzoon de kenmerken van autisme.
* Ouders gescheiden toen de oudste 2 kinderen het huis uit gingen, jongste bleef bij de moeder; 2 dochters en 1 zoon.
Vader was dominant en moeder regelde het grootste deel van het huishouden zodanig dat de vader geen woede-uitbarsting zou krijgen. Moeder en broer hebben ook kenmerken van autisme.
* Ouders hebben/ hadden allebei psychische problemen. Vader was zeer moeilijk persoon; broer en haar jongste zoon zijn autistisch.
Het is opvallend dat op één persoon na, de vader autoritair of dominant is / was. We hebben hier kort over gesproken; wat de reden geweest zou kunnen zijn.

Er kwam ter sprake hoe onze contacten met mannen zijn en van de aanwezige vrouwen gaven er 3 aan dat ze er niet voor kiezen om met een man samen te wonen; een vrouw heeft nooit een partner gehad. Van de andere 3 vrouwen gaven er 2 aan wel getrouwd geweest te zijn maar op dit moment geen partner te hebben.
Vervolgens bespraken we hoe mannen in het algemeen zijn, bijvoorbeeld om een gesprek mee te voeren. Een aantal vrouwen vinden het prettiger om contact met een man te hebben. Zij ervaren bij mannen niet de moeilijkheid van onuitgesproken woorden of er omheen draaien zoals vrouwen dat onderling wel doen; mannen zijn directer en zeggen waar het opstaat. We waren het er over eens dat sommige mannen, net als vrouwen, ook achterbaks kunnen zijn.

Als laatste kwam aan de orde of wij makkelijk met mannen praten?
Een vrouw gaf aan het makkelijk te vinden, juist als ze erg verdrietig is en 2 vrouwen gaven aan dat ze het makkelijker en prettiger vinden om met vrouwen te praten. Sommige mannen kunnen wel meegaan in het emotionele aanvoelen of meegaand en begripvol zijn.
Tot slot waren we het samen eens dat we het meestal wel prettig vinden om in gezelschap van mannen te zijn.

Voor de volgende maand, woensdag 7 december is het thema: ASS en hoogsensiviteit. (HSP)

Mensen met autisme zijn hooggevoelig maar mensen die de diagnose hooggevoeligheid (HSP) hebben hoeven niet autistisch te zijn. Overeenkomst is dat beiden erg gevoelig zijn maar beiden op een andere manier. Mensen met HSP zijn, naast gevoelig voor prikkels van buitenaf ook extreem gevoelig voor de emoties van anderen. Ze voelen hen vaak goed aan. Vaak hebben ze intense relaties. Ze zuigen de emoties van anderen als het ware op waardoor het al snel te veel kan worden. Beiden krijgen dus last van een vol hoofd en hebben vaak behoefte aan ‘alleentijd’ om weer tot rust te komen. Hoe uit jouw hooggevoeligheid zich? Er zijn zowel positieve kanten als valkuilen, hoe is dit bij jou? Welke ervaring heb jij hiermee en hoe ga je ermee om?
Als je hierover wilt praten met andere autivrouwen dan ben je van harte welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten