zondag 11 juni 2017

Verslag van 7 juni: ASS en motoriek

We begonnen de avond met een korte voorstelronde vanwege 2 nieuwe deelnemers. Hierna opende Sandra het themagesprek. Een groot aantal mensen met autisme heeft een bepaalde motorische onhandigheid. Dat kan zich zowel uiten in de fijne als in de grove motoriek. Hoe kijken de vrouwen tegen hun motoriek aan?
Waar hebben zij moeite mee:
·       Niet netjes kunnen schrijven
·       Niet lenig zijn
·       Onhandig zijn in technisch dingen
·       Houterig in de bewegingen maar ook bang
·       Regelmatig ergens tegenaan lopen, bijv. tegen deurposten
·       Balans is houterig en geeft een wiebelig gevoel
·       Over eigen voeten struikelen
·       Geeft aan ook houterig te bewegen en ook bang te zijn; loopt vaak ergens tegen aan. Vroeger was de motoriek niet goed
·       Bij overprikkeling slecht evenwichtsgevoel
·       Motoriek is goed maar merkt wel dat bij overprikkeling de motoriek achteruit gaat; kan door haar houterigheid niet dansen

Meerdere mensen herkennen zich in het wiebelige gevoel en sommige gaven aan als ze naar boven kijken, dat men dan het evenwicht kwijt lijken te raken. Hoogtevrees kwam ook ter sprake: een aantal vrouwen kreeg hier pas op latere leeftijd last van.
We spraken over het houterig bewegen. Wordt je nu angstig doordat je houterig beweegt of beweeg je houterig doordat je angstig bent. Het lijkt of het dit laatste is. De deelnemers geven aan meer te kunnen als er geen druk op staat, ze het in hun eigen tempo kunnen doen en niet overprikkeld zijn. Als je last hebt van stress verkrampen je spieren en gaat alles moeizaam.

Op de vraag waar wij wel goed in zijn, kwamen de volgende reacties:
·       Fijne motoriek
·       Priegelig handwerk
·       Dansen
·       Yoga
·       Balspel
·       Steltlopen

Een paar vrouwen gaven aan dat hun motoriek verbeterd is door hardlopen, yoga en dansen / salsadansenHardlopen geeft ook een steviger / zekerder gevoel.
We spraken over yoga en dat het een goede manier is om niet meer in je hoofd te zitten. Hoewel een aantal vrouwen wel aan yoga gedaan hebben, is het niet bij iedereen een regelmatige bezigheid.

Tenslotte vroeg Sandra ons of wij aan sport doen? De meeste vrouwen gaven aan zeker actief te bewegen, ook al zit niet iedereen bij een (sport)vereniging. Zij zijn actief met wandelen, fietsen en hardlopen. Enkele vrouwen vertelden deel te nemen aan een actieve sport, zoals Spinning, Bodypump en Bootcamp en Salsadansen.


Voor de volgende bijeenkomst, woensdag 6 september is het thema: ASS en aardig zijn voor jezelf. 

Veel mensen met autisme hebben een negatief zelfbeeld. Omdat je anders bent dan anderen heb je vaak het gevoel dat je het niet goed doet. Als je dit zelf gaat geloven is het mogelijk dat je heel kritisch wordt op jezelf. Daardoor versterk je je negatieve zelfbeeld. Je wordt niet alleen kritischer op jezelf maar ook op de mensen om je heen? Hoe is dit bij jou?
Hoe krijg je het voor elkaar dat je aardig bent voor jezelf? Dat je jezelf accepteert zoals je bent en uiteindelijk ook waardeert?
Je bent van harte welkom als je hierover wilt praten met andere autivrouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten