zondag 5 februari 2017

Verslag van 1 februari: ASS en spiritualiteit


Sandra stelde ons de vraag wat wij persoonlijk onder spiritualiteit verstaan. Uit de reacties bleek dat er verschillend over gedacht werd. De reacties waren o.a.:
·       Goed naar je eigen innerlijk luisteren
·       Van kinds af aan al hoog gevoelig, voorvoelen van gebeurtenissen
·       Activiteiten in het spirituele onderzoeken, bijv. boeddhisme
·       Iets wat je niet ziet maar waar je in gelooft en wat je niet met je verstand kan pakken
·       Gevoel hebben door iets geleid te worden
·       Dingen voorvoelen, toekomst in kleuren zien,
·       Aanwezigheid voelen van een persoon die er niet is, in de ruimte
·       Geloof is een vorm van spiritualiteit
·       Gelaagdheid van het leven
·       Geloof in meerdere levens

Speelt spiritualiteit een rol in ons leven?
De meeste vrouwen antwoordden met een ja, een vrouw gaf aan helemaal niets te hebben met spiritualiteit en enkelen gaven aan het moeilijk te vinden om erover te spreken.
Enkele reacties van mensen bij wie spiritualiteit een rol speelt zijn:
·       In het voorvoelen van dingen: geleerd het meer toe te laten of ernaar te luisteren; niet meer te negeren. Heeft ervaren dat aanvoelen voor- en nadelen kan hebben
·       Doordat ze dingen aanvoelt, heeft ze geleerd steeds met beide benen op de grond te blijven staan en zich niet te veel mee te laten gaan in wat ze voorvoelt.
·       Is op zoek gegaan naar verschillende geloofsbelevingen, heeft baat bij meditatie
·       Ze wil zich door haar gevoel laten leiden, zou meer willen doen; het maakt haar leven positiever
·       Lastig: verzin ik het of is het echt

Wat is het fijne of positieve van spiritualiteit?
·       Met liefde naar de wereld kijken en liefde terug krijgen
·       Mediteren
·       Compassie
·       Kerken geven rust

Als je niet gelovig bent, zijn er dan andere manieren van spiritualiteit?
Hier kwamen als reactie op:
·       Bemerken dat je dingen aanvoelt of voorvoelt
·       Soort 6e zintuig: meer je gevoel volgen en daar op vertrouwen

Wat is de relatie van autisme tot spiritualiteit?
Een persoon reageerde hierop door te zeggen dat ze autistische kinderen beter aanvoelt of begrijpt dan het begrijpen van niet autistische kinderen. (op haar werk in een school)

Tips aan elkaar:
·       Meer gebruik van spiritualiteit maken dan wordt je leven positiever
·       Meer door je gevoel laten leiden en daar op durven te vertrouwen


Voor de volgende maand, woensdag 1 maart is het thema: ASS en uiterlijk

Uiterlijk is veel meer dan er goed verzorgd uitzien. 55% van een eerste indruk wordt bepaald door je uiterlijk.Welke ervaringen heb jij hiermee en hoe ben je hiermee omgegaan?
Heb je weleens nagedacht over hoe je wil dat de eerste indruk van jou is? Hoe kun je dat met kleding, gedrag, uitstraling, manier van praten en bewegen beïnvloeden?
Wil je hierover met andere autivrouwen praten dan ben je van harte welkom.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten