zondag 10 november 2013

Verslag van 6 november: Autisme en eenzaamheid


We zijn begonnen met een voorstelrondje omdat er twee nieuwe autivrouwen aanwezig waren.
Alle autivrouwen ervaren eenzaamheid. Geen of moeilijk aansluiting kunnen krijgen met anderen
werd het meest ervaren. Veroorzaakt door de andere belevingswereld en door de communicatie die minder gemakkelijk verloopt. Sommigen ervaren een gevoel van buitensluiten. Anderen geven aan dat het gevoel van erbuiten staan bij hen zelf ligt. De ander doet wel zijn/haar best maar de autivrouw voelt zich onveilig of tekortschieten en trekt zich terug.

Wel wordt aansluiting gevonden bij het doen van yoga, bij sporten en/of omgaan met gelijkgestemden. Ook bij mensen die vertrouwen in je hebben. Conclusie was dat we dat misschien meer moeten opzoeken in plaats van 
op “verplichte” verjaardagen niet ons zelf te zijn waar je doodmoe van wordt. Een persoon gaf aan dat ze de laatste keer niet naar een verjaardag van een familielid gegaan was en dat dat erg goed gevoeld had.

Voor de volgende maand, woensdag 4 december is het thema: ASS en familie. 
Vrienden kun je kiezen, je familie niet.
Als er autisme in de familie zit dan zal de omgang met elkaar niet altijd even gemakkelijk zijn.
Heb je een hechte band met elkaar of zijn er beperkingen vanwege het autisme?
Je hebt o.a. te maken met het gezamenlijk doorbrengen van de feestdagen, verjaardagen, bezoekjes tussendoor.
Misschien heb je ook nog te maken met de familie van je partner.
Hoe ervaar jij dit en hoe ga je hier mee om?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten