zondag 8 september 2013

Verslag van 4 september: ASS en anders denken

Het was fijn om de groep vrouwen weer terug te zien. Er waren 9 vrouwen waarvan het merendeel ook in juni aanwezig was.
In juni hadden we in kaart gebracht wat er aan ritme en structuur wegvalt in de vakantie. Tenslotte had iedereen uitgesproken wat zij er zelf aan gingen doen. We zijn begonnen met dit na te bespreken. Wat is er van de plannen terecht gekomen? Er waren opvallende resultaten geboekt.
Bij de meesten was het gelukt om een aantal van de opgeschreven doedingen uit te voeren. Een paar waren met vakantie geweest, anderen hadden uitstapjes gemaakt, zoals fiets – en wandeltochten en met de trein erop uit. Verrassend was dat een aantal mensen enige moeite hadden met het omschakelen naar het gewone dagelijkse ritme.

Vervolgens ging het gesprek verder met het thema: ASS en anders denken. We waren het er bijna unaniem over eens dat wij anders denken.
Op de flipover werd de volgende uitspraken genoteerd op welke manier wij anders denken:
* meer ruimtelijk inzicht
* meer nadenken om rekening te houden met de ander
* doemdenken – negatief denken
* voor de ander denken om controle te houden over het gesprek
* voorspelbaarheid
* zwart-wit denken
* letterlijkheid
* een onderwerp helemaal uitdenken
* directer denken
* probleemoplossend denken

Een aantal van bovengenoemde punten zijn ook kwaliteiten. Wat doen we daar eigenlijk mee? Dat is een mooi thema voor een andere avond.

Voor de volgende maand, woensdag 2 oktober is het thema: ASS en tijdsplanning.
Tijd is een ruim begrip en je kunt er veel kanten mee op: het verleden en de toekomst, uren, dagen, weken, maanden en jaren. De tijd gaat steeds maar door.
Op deze thema-avond willen we het hebben over hoe jij met het plannen van tijd omgaat. Vind je het fijn om de tijd die je hebt te plannen? Kun je zelf de tijd plannen of heb je daar hulp bij nodig. Wat is voor jou een goed hulpmiddel om tijd te plannen?
En als je tijd gepland hebt lukt het jou dan om op tijd te komen op een afspraak?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten